Tính tỉ số k của 2 chất

Bài toán
Trong một lò phản ứng hạt nhân, các nơtrôn nhanh mới sinh ra phải được làm chậm trước khi chúng có trước khi chúng có thể tham gia có kết quả vào quá trình phản ứng dây chuyền. Điều đó được làm bằng cách cho chúng va chạm với hạt nhân nguyên tử của một chất làm chậm. Giả sử động năng của một nơtrôn trước và sau khi va chạm trực diện đàn hồi với một nguyên tử chất làm chậm đang đứng yên là Wđt và Wđs. Người ta quan tâm đến tỉ số (Wđt - Wđs)/Wđt = k.
Tỉ số k càng lớn chứng tỏ chất làm chậm càng tốt. Để biết chì hay nước làm chậm nơtrôn tốt hơn, ta hãy tính tỉ số k đối với chì (206Pb) và hiđrô (1H). Coi khối lượng các hạt bằng số khối của chúng tính theo đơn vị u. Tỉ số k đối với 206Pb và 1H lần lượt là
A. 0.28 và 0.019
B. 0.019 và 1
C. 0.019 và 0.28
D. 1 và 0.019
 
Bài toán
Trong một lò phản ứng hạt nhân, các nơtrôn nhanh mới sinh ra phải được làm chậm trước khi chúng có trước khi chúng có thể tham gia có kết quả vào quá trình phản ứng dây chuyền. Điều đó được làm bằng cách cho chúng va chạm với hạt nhân nguyên tử của một chất làm chậm. Giả sử động năng của một nơtrôn trước và sau khi va chạm trực diện đàn hồi với một nguyên tử chất làm chậm đang đứng yên là Wđt và Wđs. Người ta quan tâm đến tỉ số (Wđt - Wđs)/Wđt = k.
Tỉ số k càng lớn chứng tỏ chất làm chậm càng tốt. Để biết chì hay nước làm chậm nơtrôn tốt hơn, ta hãy tính tỉ số k đối với chì (206Pb) và hiđrô (1H). Coi khối lượng các hạt bằng số khối của chúng tính theo đơn vị u. Tỉ số k đối với 206Pb và 1H lần lượt là
A. 0.28 và 0.019
B. 0.019 và 1
C. 0.019 và 0.28
D. 1 và 0.019
Lời giải
Va cham trực diện đàn hồi b xem lí thuyết ở đây nhé http://ly.hoctainha.vn/Thu-Vien/Ly-Thuyet/96/cac-dinh-luat-bao-toan-va-cham-dan-hoi-va-khong-dan-hoi
$\dfrac{W_t-W_s}{W_t}=1-\dfrac{W_s}{W_t}=1-\left(\dfrac{v_s}{v_t}\right)^2$ $\left(*\right)$
Áp dụng công thức trong Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 va chạm trực diện đàn hồi có
Giả sử $v_d=1 $ m/s
$v'=\dfrac{\left(m_2-m_1\right)v_1}{m_1+m_2}=\dfrac{\left(206-1\right)1}{1+206}=\dfrac{205}{207}$
Thay vào $*$ có $k=0,019$
tương tự cũng có $k=1$
Đáp án là B. [/giai]
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
T Tính tỉ lệ giữa hạt còn lại và hạt tạo thành Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
nghiaminh12345 Hãy tính số hạt nhân của nguồn bị phân rã trong 2 ngày; sau 8 năm Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Đậu Hoàng Anh Tính số lần nơtron va chạm Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
Double H Tính chu kì phân rã của $_{14}^{31}\textrm{Si}$ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
V Tính góc tạo bởi hướng của 2 hạt nhân bay ra cùng động năng Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
T Tính tuổi Bài tập Hạt nhân nguyên tử 6
Văn Long Tính năng lượng mà phản ứng đó tỏa ra hay thu vào Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
V Tính năng lượng phản ứng Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
V Tính góc giữa hạt p và hạt $\alpha $ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Văn Long Tính tuổi của mẫu thiên thạch Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
O Tính công suất tiêu thụ của nhà máy điện Bài tập Hạt nhân nguyên tử 4
K Tính chu kỳ bán rã của natri Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
hoankuty Hãy xác định tính chất góc giữa hai hạt nhân con $A$và $B$ ? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
3 Tính tần số bức xạ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
T Tính động năng hạt? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
T Tính năng lượng tỏa ra khi phân rã một hạt nhân? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Thanh Lam Tính khoảng thời gian để số hạt nguyên chất của hỗn hợp chỉ còn một phần ba số hạt ban đầu Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
N Tính năng lượng tối thiểu cần thiết để tách hạt nhân oxi? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
H Tính tuổi của sinh vật cổ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
highhigh Tính vận tốc cực đại của êlectron khi rời khỏi nguyên tử đó Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
Dark_Angel Tính giá trị góc $\varphi $ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
Enzan Tính số hạt nhân bị phân rã sau 1 phút Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
luxubuhl Tính động năng của hạt nhân X Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
D Tính động năng của hạt $\alpha$ và hạt nhân Rn Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
N Tính số hạt nhân còn lại và số hạt nhân đã phân rã? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
huynhcashin Tính $\alpha$ gốc hợp bởi 2 hạt nhân X giống nhau Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
minhdoan Tính bước sóng của bức xạ $\gamma$ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 4
huynhcashin Tính thời gian để B đạt giá trị lớn nhất Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
ShiroPin Tính thời gian chiếu xạ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
To_Be_The_Best Tính số hạt $Mg$ tạo thành trong giờ thứ 10 Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
K Tính vận tốc của hạt \alpha Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
T Tính năng lượng tỏa ra khi cho 10 g Po phân ra hết là? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
sooley Động năng của hạt $\alpha$ là $E_{\alpha }=4Mev$. Tính khối lượng hạt $_{92}^{234}\textrm{U}$ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
To_Be_The_Best Tính $cos\varphi$ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
ferollsan Hãy tính tuổi của cục nham thạch Bài tập Hạt nhân nguyên tử 8
lvcat Tính năng lượng kích thích $_{7}^{14}\textrm{N}$ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
H Tính vận tốc v của nguyên tử hiđrô Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
triminhdovip137 Tính năng lượng tối thiểu cần thiết để tách hạt nhân Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
H Tính năng lượng liên kết riêng của hạt nhân Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
ShiroPin Tính thời gian để lượng chất phóng xạ thay đổi Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
thehiep Tính tổng số hạt nhân bị phân rã đến phản ứng thứ $100$ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
N Tính tuổi của một tượng gổ cổ biết rằng lượng chất phóng xạ C14 phóng xạ $\beta ^{-}$ hiện nay của t Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
P Tính tuổi của mẫu gỗ cổ đại? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
P Sắp xếp theo thứ tự tăng dần về tính bền vững của các hạt nhân nguyên tử? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
B Tính góc giữa phương chuyển động của hai hạt X Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
H Tính góc hợp bởi hướng chuyển động của các hạt nhân Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
S Tỉ số khối lượng (U238)và (Th234) sau 9.10^9 năm Bài tập Hạt nhân nguyên tử 4
Văn Long Tỉ số giữa bước sóng dài nhất và bước sóng ngắn nhất bằng? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
T Tỉ lệ của U(235) trong Urani tự nhiên cách đây 4,5 tỉ năm là bao nhiêu? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
phạm thị thúy quỳnh Tỉ số t:t' là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top