Hệ số công suất của mạch ứng với w1 có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây

Bài toán
Cho đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM nối tiếp với MB, trong đó AM gồm điện trở R nối tiếp với tụ điện có điện dung C, MB có cuộn cảm có độ tự cảm L. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều u=U$\sqrt{2}$ coswt V. Biết uAM vuông pha với uMB với mọi tần số w. Khi mạch có cộng hưởng điện với tần số wo thì UAM=UMB. Khi w=w1 thì uAM trễ pha một góc $\alpha 1$ đối với uAB và UAM=U1. Khi w=w2 thì uAM trễ pha $\alpha 2$ đối với uAB và UAM=U1'. Biết $\alpha 2$ + $\alpha 1$ =$\dfrac{\pi }{2}$ ; U1=3U1'\5. Hệ số công suất của mạch ứng với w1 có giá trị gần giá trị nào sau đây nhất
A. 0.88
B. 0.75
C. 0.91
D. 0.96
 
Khiếp cái đề đọc đã k muốn làm
Mình vật vã mãi cũng k ra
Mới tìm được $R=r=z_{L_{ch}}=z_{C_{ch}}$
Với $R.r=z_{L}.z_{C}$ trong mọi trường hợp
 
Khiếp cái đề đọc đã k muốn làm
Mình vật vã mãi cũng k ra
Mới tìm được $R=r=z_{L_{ch}}=z_{C_{ch}}$
Với $R.r=z_{L}.z_{C}$ trong mọi trường hợp
À với $\alpha_{1}= arc\tan \left(\dfrac{3}{5}\right)\approx 30.96^o$
 
Có $u_{MB}$ vuông pha với $u_{AM}$
$\Rightarrow \tan \left(\varphi_{AM}\right).\tan \left(\varphi_{BM}\right)=-1$
$\rightarrow \dfrac{-z_{C}}{R}.\dfrac{z_{L}}{r}=-1$
$\rightarrow R.r=z_{L}.z_{C}$
Khi có cộng hưởng thì
$I.\sqrt{R^2+z_{C}}=I.\sqrt{r^2+z_{L}}$
$\rightarrow R=r$
Vẽ được hình như trên
 
Có $u_{MB}$ vuông pha với $u_{AM}$
$\Rightarrow \tan \left(\varphi_{AM}\right).\tan \left(\varphi_{BM}\right)=-1$
$\rightarrow \dfrac{-z_{C}}{R}.\dfrac{z_{L}}{r}=-1$
$\rightarrow R.r=z_{L}.z_{C}$
Khi có cộng hưởng thì
$I.\sqrt{R^2+z_{C}}=I.\sqrt{r^2+z_{L}}$
$\rightarrow R=r$
Vẽ được hình như trên
Tiếp
Vì $u_{MB}$ vuông pha với $u_{AM}$ với mọi $w$
Nên $U_{AM}=U.\cos \left(\alpha\right)$
Với $\alpha$ là độ lệch pha giữa $U_{AM}$ và $U_{AB}$
$\rightarrow \dfrac{U_{1}}{U_{1}'}=\tan \left(\alpha1\right)=\dfrac{5}{3}$ ô cái góc đấy ra to thế nhỉ t bấm lại ms thấy thế k bt ngày xưa lm kiểu j ra tan=3/5
$\rightarrow \alpha1 \rightarrow \varphi$ góc $\varphi$ ra âm cơ nhưng cos vẫn thế, b xem hộ m xem sai đâu với, m làm lâu rồi nên quên
 
Last edited:
Tiếp
Vì $u_{MB}$ vuông pha với $u_{AM}$ với mọi $w$
Nên $U_{AM}=U.\cos \left(\alpha\right)$
Với $\alpha$ là độ lệch pha giữa $U_{AM}$ và $U_{AB}$
$\rightarrow \dfrac{U_{1}}{U_{1}'}=\tan \left(\alpha1\right)=\dfrac{5}{3}$ ô cái góc đấy ra to thế nhỉ t bấm lại ms thấy thế k bt ngày xưa lm kiểu j ra tan=3/5
$\rightarrow \alpha1 \rightarrow \varphi$ góc $\varphi$ ra âm cơ nhưng cos vẫn thế, b xem hộ m xem sai đâu với, m làm lâu rồi nên quên
À đúng rồi,$\varphi$ k âm đâu ngày xưa t lm sai nhé hình phải là hình này
 
Last edited:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
thanhphuocphan L biến thiên Hệ số công suất của đoạn mạch AB khi $L = L_0$ bằng Bài tập Điện xoay chiều 2
Tăng Hải Tuân R biến thiên Hệ số công suất của cuộn dây là Bài tập Điện xoay chiều 1
nhungsnow C biến thiên Hệ số công suất của mạch khi C=Co là: Bài tập Điện xoay chiều 7
Tích Chu f biến thiên Khi $\omega = 250 \pi $ rad/s thì hệ số công suất đoạn mạch AB gần nhất với giá trị nào sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 2
Long kudo Lệch pha Hệ số công suất của cả đoạn mạch AB gần nhất với giá trị nào? Bài tập Điện xoay chiều 4
Phùng Tiến Hào Thay đổi f đến khi hệ số công suất mạch còn một nửa thì công suất của mạch lúc này là: Bài tập Điện xoay chiều 2
G Tức thời Hệ số công suất của mạch là bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 14
ahehe Hệ số công suất của đoạn mạch AB lúc tần số có giá trị fo là? Bài tập Điện xoay chiều 2
D Xác định hệ số công suất khi $R=\sqrt{3}R_1$ Bài tập Điện xoay chiều 1
trương vĩnh long Hệ số công suất của mạch điện Bài tập Điện xoay chiều 4
V Tính hệ số công suất trên đoạn AB Bài tập Điện xoay chiều 1
lethisao Khi tần số là f3=240Hz thì hệ số công suất trong mạch k3 là. Giá trị của k3 là Bài tập Điện xoay chiều 3
Đ Hệ số công suất của mạch ứng với f1, f2 là ? Bài tập Điện xoay chiều 2
manhktnd98 Hệ số công suất của điện áp hai đầu mạch điện AB gần giá trị nào Bài tập Điện xoay chiều 5
manhktnd98 Hệ số công suất của điện áp hai đầu mạch điện AB gần giá trị nào Bài tập Điện xoay chiều 1
L Để hệ số công suất của mạch là 0,6 thì phải ghép thêm 1 điện trở Ro với R có giá trị bao nhiêu và mắ Bài tập Điện xoay chiều 1
caybutbixanh Hệ số công suất của đoạn AB Bài tập Điện xoay chiều 2
ĐỗĐạiHọc2015 Hệ số công suất toàn mạch lúc này gần giá trị nào nhất sau đây. Bài tập Điện xoay chiều 1
T R biến thiên Hệ số công suất của đoạn mạch AB trong trường hợp này bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
shochia Hệ số công suất của mạch Bài tập Điện xoay chiều 3
shochia Hệ số công suất của mạch là Bài tập Điện xoay chiều 1
shochia Hệ số công suất của mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
shochia Hệ số công suất có giá trị Bài tập Điện xoay chiều 5
O MPĐ Hệ số công suất của đoạn mạch là Bài tập Điện xoay chiều 0
BoythichFAP R biến thiên Hệ số công suất mạch chính gần? Bài tập Điện xoay chiều 1
0 Hệ số công suất của đoạn mạch đó là: Bài tập Điện xoay chiều 1
A Hệ số công suất của mạch Bài tập Điện xoay chiều 4
Hải Quân Hệ số công suất của toàn mạch là? Bài tập Điện xoay chiều 3
BoythichFAP Hệ số công suất lúc đầu? Bài tập Điện xoay chiều 7
P Hệ số công suất của mạch MB gần giá trị nào sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 3
ĐỗĐạiHọc2015 Khi đó hệ số công suất của đoạn mạch AB gần với giá trị nào nhất? Bài tập Điện xoay chiều 0
A Hỏi lúc này hệ số công suất mạch là bao nhiêu Bài tập Điện xoay chiều 2
tkvatliphothong f biến thiên Hệ số công suất của mạch gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 4
hoankuty C biến thiên Hệ số công suất của mạch khi $U_{Cmax}$ gần giá trị nào nhất Bài tập Điện xoay chiều 8
BoythichFAP f biến thiên Hệ số công suất khi tần số $f_1$ và $f_2$ là? Bài tập Điện xoay chiều 1
GS.Xoăn Hộp đen Hệ số công suất của đoạn mạch AB lúc tần số có giá trị $f_0$ là bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 1
BoythichFAP R biến thiên Khi góc lệch pha của $U_{AN}$ so với $U_{AB}$ cực đại thì hệ số công suất đoạn AN là? Bài tập Điện xoay chiều 12
MR...Teo L biến thiên Hệ số công suất của mạch khi $L=L_{0}$ là: Bài tập Điện xoay chiều 2
Hải Quân R biến thiên Tính hệ số công suất của mạch khi R = R1: Bài tập Điện xoay chiều 8
K Hệ số công suất của mạch là: Bài tập Điện xoay chiều 0
Hải Quân Khi điều chỉnh R để cho công suất tiêu thụ trên R là lớn nhất và khi đó hệ số công suất của mạch c Bài tập Điện xoay chiều 1
Hải Quân Hệ số công suất của mạch điện khi đó bằng Bài tập Điện xoay chiều 4
PHÙNG VĂN TĨNH L biến thiên Hệ số công suất của đoạn mạch AB khi $L=L_0$ bằng: Bài tập Điện xoay chiều 1
Hải Quân Để hệ số công suất của mạch là 0,6 thì phải ghép thêm một điện trở Ro với R: Bài tập Điện xoay chiều 10
please help f biến thiên Tìm hệ số công suất của mạch khi tần số dòng điện bằng $f_{1}$ là ? Bài tập Điện xoay chiều 2
please help Tính hệ số công suất sau? Bài tập Điện xoay chiều 6
GS.Xoăn Lệch pha Khi nối thêm cuộn cảm thuần $L$ thì hệ số công suất của mạch gần giá trị nào nhất trong các giá tr Bài tập Điện xoay chiều 4
Hải Quân Hệ số công suất của đoạn mạch bằng: Bài tập Điện xoay chiều 5
GS.Xoăn L biến thiên Hệ số công suất của đoạn mạch AB khi $L=L_1$ là Bài tập Điện xoay chiều 3
khanhtrinh97 L biến thiên Hệ số công suất của đoạn mạch khi L=Lo Bài tập Điện xoay chiều 9
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top