Động năng của một vật tại thời điểm t

Câu hỏi
Một vật dao động điều hòa với tần số f=5Hz. Tại thời điểm t1 vật có động năng bằng 3 lần thế năng. Tại thời điểm t2=(t1+1/30) động năng của vật bằng
A. Bằng 3 lần thế năng hoặc bằng cơ năng
B. Bằng 3 lần thế năng hoặc bằng không
C. Bằng 1/3 lần thế năng hoặc bằng không
D. Bằng 1/3 lần thế năng hoặc bằng cơ năng
 
Một vật dao động điều hòa với tần số f=5Hz. Tại thời điểm t1 vật có động năng bằng 3 lần thế năng. Tại thời điểm t2=(t1+1/30) động năng của vật bằng
A. Bằng 3 lần thế năng hoặc bằng cơ năng
B. Bằng 3 lần thế năng hoặc bằng không
C. Bằng 1/3 lần thế năng hoặc bằng không
D. Bằng 1/3 lần thế năng hoặc bằng cơ năng
Tính T, vẽ ĐTLG hình như là câu B :v
 
Tại $t_{1}$ vật có động năng gấp 3 lần thế năng nên $\left|x \right|=\dfrac{A}{2}$
$f=5Hz\Rightarrow T=0,2s$
$\dfrac{1}{30}s=\dfrac{T}{6}$ khi vẽ ĐTLG ra bạn sẽ thấy nó đi đến biên hoặc cộng trừ $\dfrac{A}{2}$
Động năng sẽ gấp 3 thế năng hoặc bằng 0
Chọn B.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
H Ở thời điểm mà M có động năng bằng thế năng thì tỉ số giữa động năng vs thế năng của N là? Bài tập Dao động cơ 2
mai hoàn Động năng của vật ngay khi cách vị trí cân bằng 2cm là Bài tập Dao động cơ 5
THẦN CHẾT HƯ VÔ Ở li độ nào của cllx đang chuyển động với biên độ A thì cơ năng có giá trị lớn gấp n lần động năng Bài tập Dao động cơ 2
T Năng lượng dao động của con lắc đơn là Bài tập Dao động cơ 1
T Năng lượng dao động của con lắc đơn là Bài tập Dao động cơ 0
NTH 52 Nếu tiếp tục đi thêm một đoạn $3S$ nữa thì động năng của chất điểm bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 4
O Động năng của vật nặng khi nó lệch khỏi VTCB một đoạn 3cm là ? Bài tập Dao động cơ 0
honganle99 Năng lượng của dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 3
honganle99 Năng lượng của dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 1
T Khi đi qua tâm điểm giữa của bán kính đường tròn thì động năng của vật bằng Bài tập Dao động cơ 7
ĐỗĐạiHọc2015 Năng lượng cực đại của vật khi thực hiện đồng thời hai dao động trên là Bài tập Dao động cơ 1
V Động năng của chất điểm sau đi dao động quãng đường 3S Bài tập Dao động cơ 5
KingMan Nếu vật tiếp tục đi một đoạn S nữa thì động năng của chất điểm bằng bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 1
H Bài toán liên quan đến động năng, thế năng của dao động cơ Bài tập Dao động cơ 7
thienbinh98 Hỏi động năng của vật khi vật đi thêm quãng đg S nữa Bài tập Dao động cơ 3
CrapWolf Góc lệch của dây treo khi động năng bằng 3 lần thế năng là Bài tập Dao động cơ 1
F Ở thời điểm mà M có động năng bằng thế năng , tỷ số động năng của M và động năng của N là ? Bài tập Dao động cơ 2
N Năng lượng dao động của vật là Bài tập Dao động cơ 2
lyphaiduoc9 Cơ năng dao động của vật có thể là? Bài tập Dao động cơ 6
lyphaiduoc9 Năng lượng dao động của con lắc bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 1
L Động năng của vật biến thiên với chu kì là? Bài tập Dao động cơ 7
Mờ Rờ Light Khi tham gia đồng thời hai dao động trên thì cơ năng W của vật là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 2
Mờ Rờ Light Năng lượng dao động của vật có giá trị? Bài tập Dao động cơ 2
A Năng lượng dao động của con lắc gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Góc lệch của dây treo khi động năng bằng 3 lần thế năng là? Bài tập Dao động cơ 5
T Cơ năng của con lắc khi dao động bằng Bài tập Dao động cơ 6
T Khi động năng của con lắc thứ nhất cực đại bằng W thì động năng của con lắc thứ hai là Bài tập Dao động cơ 3
Hải Quân Tính động năng và tốc độ của con lắc khi nó đi qua vị trí có góc lệch $\alpha =30^0$ Bài tập Dao động cơ 3
NTH 52 Thế năng đàn hồi lớn nhất của lò xo có được trong quá trình vật m dao động mà thang máy chuyển động Bài tập Dao động cơ 7
Quyết Tâm Đỗ Đại Học Tốc độ của vật tại vị trí mà động năng bằng n thế năng là? Bài tập Dao động cơ 3
V Năng lượng của hệ dao động thay đổi như thế nào Bài tập Dao động cơ 3
lehuy2561997 Tỉ số giữa thế năng và động năng của con lắc đơn Bài tập Dao động cơ 2
A Tìm tỉ số động năng của vật khi tốc độ cực đại và động năng vật khi lò xo không biến dạng Bài tập Dao động cơ 1
Del Enter Năng lượng dao động của vật không thể nhận giá trị nào sau đây? Bài tập Dao động cơ 1
B Sau khi đi được 4cm, động năng của vật có giá trị ? Bài tập Dao động cơ 1
hoankuty Tìm cơ năng dao động của vật? Bài tập Dao động cơ 2
GS.Xoăn Biên độ dao động và động năng cực đại của con lắc khi xe chuyển động Bài tập Dao động cơ 1
apple13197 Cơ năng của con lắc sau khi xe chuyển động bằng Bài tập Dao động cơ 1
truongpham97 Tìm động năng của vật Bài tập Dao động cơ 12
Z Năng lượng dao động và động năng của vật ở thời điểm t=1.5s Bài tập Dao động cơ 2
Del Enter Tính động năng cực đại của vật trong quá trình dao động điều hòa? Bài tập Dao động cơ 1
zkdcxoan Dao động tổng hợp của vật có năng lượng là Bài tập Dao động cơ 1
zkdcxoan Năng lượng dao động tổng hợp của vật có thể là Bài tập Dao động cơ 1
H Tính động năng của con lắc 2 khi biết thế năng con lắc 1 Bài tập Dao động cơ 2
K Động năng của vật sẽ Bài tập Dao động cơ 1
D Tính tỉ số động năng Wđ1/Wđ2 của hai con lắc tại thời điểm gặp nhau lần thứ 3 Bài tập Dao động cơ 4
cuonghp96 Động năng của vật khi nó ở M là Bài tập Dao động cơ 2
highhigh Phần năng lượng của chất điểm bị giảm đi trong một chu kỳ dao động là Bài tập Dao động cơ 3
dungpro1511 Cơ năng dao động của vật có thể bằng ? Bài tập Dao động cơ 5
Halerm Dép Tính động năng của chất điểm Bài tập Dao động cơ 5
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top