Trong khoảng thời gian lò phản ứng giảm công suất, tổng năng lượng sinh ra từ các phản ứng phân hạch

Bài toán
Một lò phản ứng hạt nhân hoạt động bằng nhiên liệu Urani được làm giàu. Bên trong lò xảy ra phản ứng phân hạch dây chuyền: mỗi hạt nhân Urani hấp thụ một nơtron chậm để phân hạch và giải phóng năng lượng $200 MeV$ đồng thời sinh ra các hạt nơtron để tiếp tục gây nên phản ứng. Xem rằng các phản ứng phân hạch diễn ra đồng loạt. Ban đầu, lò hoạt động với công suất $P$ ứng với số Urani phân hạch trong mỗi loạt phản ứng là $1,5625.10^{14}$ hạt. Để giảm công suất của lò phản ứng còn $P'= 0,34P$, người ta điều chỉnh các thanh điều khiển để hệ số nhân nơtron giảm từ $1$ xuống còn $0,95$. Coi quá trình điều chỉnh diễn ra tức thời, hiệu suất của lò phản ứng luôn bằng $1$. Trong khoảng thời gian lò phản ứng giảm công suất, tổng năng lượng sinh ra từ các phản ứng phân hạch có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây?
A. $74153 J$
B. $62646 J$
C. $49058 J$
D. $79625 J$
 
Bạn làm như sau:
Bước 1: tìm số lần phân hạch diễn ra khi công suất giảm từ P đến p'=0,34p
Do Công suất giảm p'=0,34p
nên số phân hạch bị giảm N'=0,34N
0,34=0,95^n tìm được n=21 (ở đây n là số lần phân hạch diễn ra khi công suất giảm từ P đến p'=0,34p)
Bước 2: tìm tổng số phân hạch
Vậy tổng số phân hạch diễn ra trong thời gian đó là:
S=(0,95^21-1)/(0,95-1)*1,5625.10^14
(Bạn cần lưu ý: tôi đang áp dụng tổng cấp số nhân với công bội 0,95)
Bước 3: Tìm năng lượng
Q=S*200*1,6.10^-13=65943(J)
Theo tôi làm như vậy không biết kết quả thế nào?
Nguyễn Tiến Phát
 
Last edited:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
D Nếu chu kì bán rã của mẫu là T thì số hạt nhân phân rã trong khoảng thời gian $t_{2}-t_{1}$ là: Bài tập Hạt nhân nguyên tử 4
huynhcashin Tỉ số số hạt mà máy đếm được trong những khoảng thời gian này Bài tập Hạt nhân nguyên tử 4
Ruichuchoe Năng lượng toả ra trong một phản ứng Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
nghiaminh12345 Hãy tính số hạt nhân của nguồn bị phân rã trong 2 ngày; sau 8 năm Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Mến Số hạt $\beta ^{-}$ phóng ra trong 1 năm Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
D Số nơtrôn trong 119 gam là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
G Tìm thể tích He sinh ra trong thời gian t=T Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
T Tỉ lệ của U(235) trong Urani tự nhiên cách đây 4,5 tỉ năm là bao nhiêu? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
Hải Quân Tỉ lệ của U235 trong urani tự nhiên vào thời kì trái đất được tạo thành cách đây 4,5 tỉ năm là: Bài tập Hạt nhân nguyên tử 4
ĐỗĐạiHọc2015 Số hạt nhân của nguồn này phân rã trong 3h là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Change $t_2$ bằng bao nhiêu thì khối lượng chất phóng xạ còn lại trong 2 mẫu gấp 64 lần nhau Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
datanhlg Thể tích máu trong cơ thể? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Huy Nguyễn Khối lượng uranium cần để cấp điện cho 90 triệu dân trong một năm Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
Enzan Số hạt nhân $Rn^{222}$ được tạo thành trong năm thứ $786$ xấp xỉ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
highhigh Quang phổ của đám khí này có bao nhiêu vạch nằm trong vùng nhìn thấy Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
datanhlg Trong bao lâu thì 75% hạt nhân ban đầu bị phân ra? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
V Xác định số hạt $\alpha$ phóng ra trong 1 năm Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
proboyhinhvip Thời gian hạt $\alpha $bay trong vùng từ trường có thể là: Bài tập Hạt nhân nguyên tử 9
N Khối lượng U235 mà lò phản ứng tiêu thụ trong 3 năm là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
D Số hạt $\alpha$ và $\beta$ được phát ra trong phân rã phóng xạ X (A=200, số proton = 90) là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
xuongrongnt Khối lượng He phát ra từ 1mg Ra trong 1 năm là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
Gem Tỉ số năng lượng liên kết trong hai hạt nhân đó xấp xỉ bằng bao nhiêu? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
Annapham95 Trong phản ứng hạt nhân không có sự bảo toàn khối lượng vì: Bài tập Hạt nhân nguyên tử 7
To_Be_The_Best Tính số hạt $Mg$ tạo thành trong giờ thứ 10 Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
Annapham95 Hiện tượng thực nghiệm nào chứng tỏ năng lượng bên trong nguyên tử nhận các giá trị gián đoạn Bài tập Hạt nhân nguyên tử 4
dungpro1511 Số hạt nhân Co của nguồn đó phân rã trong 1 ngày vào thời điểm 8 năm sau đó là ? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 5
banana257 Sau thời gian bao lâu thì tỉ lệ khối lượng giữ Po và X trong mẫu bằng 2.5 Bài tập Hạt nhân nguyên tử 6
To_Be_The_Best Nếu dùng toàn bộ D có trong $1 kg$ nước thì năng lượng thu được Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
little_bobanh Tỉ số giữa hạt nhân poloni và số hạt nhân chì trong mẫu là: Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Tăng Hải Tuân [2013] Bài tập Hạt nhân nguyên tử trong các đề thi thử Vật lí Bài tập Hạt nhân nguyên tử 38
T Số proton có trong Al Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
__Black_Cat____! Trong quá trình phóng xạ ta có kết luận? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
NTH 52 Lượng u-ra-ni tiêu thụ trong một năm? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 4
adamdj Lương heli tạo thành trong một năm trong lòng mặt trời Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
K Lần chiếu xạ thứ $3$ phải tiến hành trong bao lâu để bệnh nhân được chiếu xạ với cùng $1$ lượng Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
Hải Quân Hỏi sau khoảng thời gian 0,15t chất phóng xạ còn lại bao nhiêu phần trăm lượng ban đầu? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Thanh Lam Tính khoảng thời gian để số hạt nguyên chất của hỗn hợp chỉ còn một phần ba số hạt ban đầu Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
L Khoảng cách OB Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
P Thể tích máu người được tiêm khoảng Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
N Sau khoảng thời gian bao lâu, độ phóng xạ của hai chất bằng nhau ? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
B Hạt thứ 2 bị phân rã vào thời điểm Bài tập Hạt nhân nguyên tử 4
Bo Valenca Thời gian t bằng Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
datanhlg Sau thời gian bao lâu tỉ số này là 24? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
Enzan Hạt nhân thứ hai bị phân rã vào thời điểm Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
V Phần trăm chất phóng xạ còn lại sau thời gian t Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
D Hỏi sau thời gian t = 0,51$\Delta$t chất phóng xạ còn lại bao nhiêu % lượng phóng xạ ban đầu Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
cavacar Tìm thời điểm hạt thứ 2 phân rã? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
huynhcashin Tính thời gian để B đạt giá trị lớn nhất Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
ShiroPin Tính thời gian chiếu xạ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
LeLinh Thời gian để số hạt nhân còn lại của A và B bằng nhau là: Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top