Lệch pha Tính giá trị của Uo

Bài toán
Đặt điện áp u= UoCos($\dfrac{2\pi t}{T}$ + $\varphi$) vào 2 đầu AB gồm AM chứa R, đoạn MN chứa cuộn dây có điện trở r, biết R=r. Đồ thị điện áp $\bigcup{}$AN và $\bigcup{}$MB như hình vẽ. Giá trị $\bigcup{}$o là :
13238906_1731756367044316_4217734260573246699_n.jpg

A. 48$\sqrt{5}$
B. 24$\sqrt{10}$
C. 120
D. 60$\sqrt{2}$
 
Từ đồ thị ta tính đc Umb=60cos (wt+pi/2)
Uan=60cos(wt+pi)
Dùng giản đồ vecto biểu diễn 2 U này sẽ thấy chúng tạo thành 1 tam giác vuông cân. Bằng toán học thuần túy sẽ tính đc Uo=24 căn 10
 
Bạn biểu diễn như nào có thể post lên được không?
Mình không giỏi hình nên chỉ cho bạn phương pháp đại số nhé.
Vì 2 U vuông pha nên $\tan \varphi _{AN}.\tan \varphi _{MB}=-1$
Suy ra $Z_{L}\left(Z_{C}-Z_{L}\right)=2R^2$ (1)
UAN=UNB nên ZAN=ZMB, suy ra
$3R^2=Z_{C}^2-2Z_{L}Z_{C}$(2)
Từ (1), (2) chuẩn hóa R=1 thì Zc=3, ZL=1
$\dfrac{U}{U_{AN}}=\dfrac{Z}{Z_{AN}}=\dfrac{2\sqrt{10}}{5}$
Suy ra $U=24\sqrt{10}$ hay $U_{0}=48\sqrt{5}$
 
Mình không giỏi hình nên chỉ cho bạn phương pháp đại số nhé.
Vì 2 U vuông pha nên $\tan \varphi _{AN}.\tan \varphi _{MB}=-1$
Suy ra $Z_{L}\left(Z_{C}-Z_{L}\right)=2R^2$ (1)
UAN=UNB nên ZAN=ZMB, suy ra
$3R^2=Z_{C}^2-2Z_{L}Z_{C}$(2)
Từ (1), (2) chuẩn hóa R=1 thì Zc=3, ZL=1
$\dfrac{U}{U_{AN}}=\dfrac{Z}{Z_{AN}}=\dfrac{2\sqrt{10}}{5}$
Suy ra $U=24\sqrt{10}$ hay $U_{0}=48\sqrt{5}$
Nếu bạn lập tỉ số hiệu dụng U/Uan thì Uan lúc này chỉ bằng 30 căn 2 thôi chứ, lập tỷ số Uo thì cũng chính bằng tỉ số U hiệu dụng, Uo vẫn bằng 24 căn 10 mà
 

Quảng cáo

Top