T2 gần giá trị nào nhất sau đây

Bạn có file Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập này không. Cho mình tham khảo với :-*
 
Bạn tính k nhu nao vậy?
Đây chỉ là đoán thôi nha.
$\dfrac{x_{1}}{kA_{1}}=\dfrac{-1}{\sqrt{6}-\sqrt{2}}$ suy ra $\dfrac{k}{\sqrt{2}-\sqrt{6}}=\cos \left(\omega t+\varphi _{1}\right)$
Tương tự sẽ có $\dfrac{k}{\sqrt{6}+\sqrt{2}}=\cos \left(\omega t+\varphi _{2}\right)$
$\dfrac{k}{\sqrt{2}}=\cos \left(\omega t+\varphi _{3}\right)$
Lúc này thiết lập điều kiện $-1\leq \cos \leq 1$.
Thay vô trên dc k=1 là giá trị duy nhất thỏa mãn.
Rồi suy ra dc $\omega t+\varphi _{1}=165^{o}$
$\omega t+\varphi _{2}=75^{o}$
$\omega t+\varphi _{3}=45^{o}$
Tới đây bí rồi.(Không hiểu câu hỏi T. T)
 

Quảng cáo

Top