Công suất p bằng

Bài toán
Đặt điện áp u=100$\sqrt{2}$cos(ωt) V vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm một điện trở thuần R=100$\sqrt{3}$ , một cuộn cảm thuần, một tụ điện có điện dung thay đổi được. Ban đầu điện dung của tụ điện là C thì công suất tiêu thụ trung bình của mạch là P. Tăng điện dung nên hai lần thì công suất tiêu thụ trung bình vẫn là P nhưng cường độ dòng điện tức thời lệch pha π/3 so với dòng điện trước. Công suất p bằng
 

Quảng cáo

Top