Tính độ tự cảm L

Bài toán
Đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm R=50, cuộn dây có điện trở r, có độ tự cảm L và tụ điện C= 0,02/π mF, M là điểm nối giữa C và cuộn dây một điện áp xoay chiều mắc vào AM khi đó dòng điện i=2cos(100π-π/3) Điện áp này mắc AB thì dòng điện qua mạch i2=cos(100πt +π/6) tính L=?
 
Bài toán
Đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm R=50, cuộn dây có điện trở r, có độ tự cảm L và tụ điện C= 0,02/π mF, M là điểm nối giữa C và cuộn dây một điện áp xoay chiều mắc vào AM khi đó dòng điện i=2cos(100π-π/3) Điện áp này mắc AB thì dòng điện qua mạch i2=cos(100πt +π/6) tính L=?
Gọi phương trình điện áp là $U=U\sqrt{2}\cos \left(100\pi t+\varphi u\right)$. Từ đây dễ dàng có được $\varphi _{AM}-\varphi _{AB}=\dfrac{\pi }{2}$ (suy ra từ 2 cđdđ);
Lúc này $\tan \varphi _{AM}.\tan \varphi _{AB}=-1$
$\Rightarrow Z_{L}.\left(Z_{C}-Z_{L}\right)=\left(R+r\right)^2$ (1);
$Z_{AM}=\dfrac{U_{AM}}{I_{1}}=\dfrac{U}{\sqrt{2}}$
$Z_{AB}=\dfrac{U_{AB}}{I_{2}}=U\sqrt{2}$
Từ đây lập tỉ số, kết hợp với (1), ta được $3Z_{L}^2-5Z_{L}Z_{C}+Z_{C}^2=0$
Suy ra $Z_{L}\approx 116,2$ hay $L\approx \dfrac{1,162}{\pi }$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
V C biến thiên Tính độ tự cảm của cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 1
Kate Spencer L biến thiên Tính độ tự cảm $L_{2}$ Bài tập Điện xoay chiều 1
hang49 Tính độ tự cảm của cuộn dây? Bài tập Điện xoay chiều 10
thiencuong_96 L biến thiên Bài toán $L$ biến thiên, tính độ tự cảm $L_{2}$ Bài tập Điện xoay chiều 1
L Tính độ lệch pha giữa 2 đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện Bài tập Điện xoay chiều 1
X MBA Tính cường độ dòng điện ở cuộn sơ cấp Bài tập Điện xoay chiều 0
L Tính giá trị cường độ hiệu dụng Bài tập Điện xoay chiều 1
Klaproth Urani MPĐ Tính tốc độ quay của vòng dây Bài tập Điện xoay chiều 0
Nguyễn Hương Ly Nếu mắc thêm vào mạch một điện trở R = 80 Ω thì phương trình cường độ dòng điện tính theo đơn vị amp Bài tập Điện xoay chiều 4
T Tính cường độ hiệu dụng chạy qua động cơ Bài tập Điện xoay chiều 1
boyvodanh97 Tính cường độ dòng điện trong mạch Bài tập Điện xoay chiều 3
Thanh THĐ Tính biên độ Uo Bài tập Điện xoay chiều 14
S Lệch pha Giúp em tính lệch pha=120 độ Bài tập Điện xoay chiều 3
X Tính cường độ dòng điện hiệu dụng qua mỗi cuộn dây của động cơ Bài tập Điện xoay chiều 4
nguyenvanthanh Tính cường độ dòng điện trong mạch trong quá trình dầu hạ xuống Bài tập Điện xoay chiều 0
chinhanh9 Tính cường độ hiệu dụng mạch sơ cấp Bài tập Điện xoay chiều 1
Gem L biến thiên Tính độ lệch pha giữa $U_{L}$ và $U_{AB}$ khi $L=L_{2}$ ? Bài tập Điện xoay chiều 1
vuhaiquan_11b3 Tính $U_{AB}$ và cường độ dòng điện qua các điện trở Bài tập Điện xoay chiều 3
phonglx MBA Tính hiệu điện thế hiệu dụng và cường độ dòng điện hiệu dụng trên cuộn sơ cấp Bài tập Điện xoay chiều 10
ShiroPin L biến thiên Tính độ lệch pha giữa $u_L$ và $u_{AB}$ khi $L=L_2$ Bài tập Điện xoay chiều 3
H Tính điện áp và cường độ dòng điện hiệu dụng cuộn sơ cấp Bài tập Điện xoay chiều 3
Cherry MBA Tính độ giảm thế năng trên đường dây và công suất truyền tải nơi tiêu thụ điện Bài tập Điện xoay chiều 1
To_Be_The_Best Tính biên độ điện áp đặt vào 2 đầu mạch Bài tập Điện xoay chiều 3
triminhdovip137 Tính biên độ hiệu điện thế đặt vào hai đầu đoạn mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
H Bài toán tính cường độ dòng điện qua động cơ. Bài tập Điện xoay chiều 1
•One-HicF MBA Tính công suất mạch thứ cấp và cường độ hiệu dụng mạch sơ cấp? Bài tập Điện xoay chiều 2
ashin_xman C biến thiên Hãy tính tổng độ lệch pha của hiệu điện thế hai đầu mạch so với cường độ dòng điện trong mạch. Bài tập Điện xoay chiều 1
dreamhigh315 MPĐ Tính cường độ dòng điện qua mỗi cuộn dây của động cơ Bài tập Điện xoay chiều 1
ngocnhat95 Tính tốc độ góc? Bài tập Điện xoay chiều 1
•One-HicF MBA Tính cường độ dòng điên? Bài tập Điện xoay chiều 2
dtdt95 Tức thời Tính L và viết biểu thức cường độ dòng điện . Bài tập Điện xoay chiều 6
tkvatliphothong Tính cường độ dòng điện hiệu dụng Bài tập Điện xoay chiều 5
T [ĐH 2011] Tính cường độ hiệu dụng qua mạch. Bài tập Điện xoay chiều 1
C Lệch pha Tính cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch Bài tập Điện xoay chiều 2
H Tính độ giảm điện thế đặt vào bàn là Bài tập Điện xoay chiều 6
H MPĐ Tính dung kháng khi tốc độ rôto biến đổi Bài tập Điện xoay chiều 1
Đậu Hoàng Anh Tính tỉ số giữa cảm kháng và điện trở thuần của cuộn sơ cấp Bài tập Điện xoay chiều 1
Maii_Hoa Tính điện trở hoạt động R0 và hệ số tự cảm L của cuộn dây. Bài tập Điện xoay chiều 0
B Truyền tải điện Tính điện áp 2 đầu nơi tiêu thụ điện Bài tập Điện xoay chiều 2
H Lệch pha Tính công suất của mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
Cường Hoàng R biến thiên Tính điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu R khi điều chỉnh R=2R0 Bài tập Điện xoay chiều 3
D Tính dung kháng Bài tập Điện xoay chiều 2
Z f biến thiên Tính f1, f2, f0 Bài tập Điện xoay chiều 9
V Tính hệ số công suất trên đoạn AB Bài tập Điện xoay chiều 1
C Tính công suất hao phí trên đường dây truyền tải? Bài tập Điện xoay chiều 0
T Tính khoảng thời gian ngắn nhất từ khi Bài tập Điện xoay chiều 1
Hasting L biến thiên Tính giá trị L khi $U_Dmax$ Bài tập Điện xoay chiều 1
hoankuty Học sinh đó tính được giá trị của R và X là : Bài tập Điện xoay chiều 9
L Mạch LrC . Tính $U_0$ Bài tập Điện xoay chiều 4
Quan_Tham Tính điện dung tụ điện? Bài tập Điện xoay chiều 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top