Khi có cộng hưởng trong mạch không phân nhánh thì

Câu hỏi
Khi có cộng hưởng trong mạch không phân nhánh thì

A. Điện áp tức thời giữa 2 đầu điện trở thuần cùng pha với điện áp tức thời giữa 2 bản tụ điện
B. Công suất tiêu thụ đạt giá trị nhỏ nhất
C. Cddd tức thời cùng pha với điện áp tức thời trong mạch
D. Điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở thuần cùng pha với điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn cảm
Giải thích giùm mình lun nha
 
Câu hỏi
Khi có cộng hưởng trong mạch không phân nhánh thì

A. Điện áp tức thời giữa 2 đầu điện trở thuần cùng pha với điện áp tức thời giữa 2 bản tụ điện
B. Công suất tiêu thụ đạt giá trị nhỏ nhất
C. Cddd tức thời cùng pha với điện áp tức thời trong mạch
D. Điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở thuần cùng pha với điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn cảm
Giải thích giùm mình lun nha
Đáp án C.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
L Ý nghĩa đề cho $2L > RC^{2}$ là sao nhỉ? Khi đó ta có các hệ thức gì? Lí thuyết Điện xoay chiều 1
huynhcashin Khi dòng điện tức thời đạt giá trị cực đại thì điện áp tức thời ở hai đầu tụ điện có giá trị bằng Lí thuyết Điện xoay chiều 1
huynhcashin Khi dòng điện tức thời đạt giá trị cực đại thì điện áp tức thời ở hai đầu cuộn dây có giá trị bằng Lí thuyết Điện xoay chiều 1
T Khi mạch có tính cảm kháng thì điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu của cả đoạn mạch là : Lí thuyết Điện xoay chiều 4
L MPĐ Chọn câu sai khi nói về máy phát điện xoay chiều ba pha Lí thuyết Điện xoay chiều 3
L f biến thiên Vậy khi f=f2=2f1 thì công suất tiêu thụ là bao nhiêu? Lí thuyết Điện xoay chiều 4
Gi Đi Điện tích trên một bản tụ điện đạt cực đại khi.. Lí thuyết Điện xoay chiều 1
B f biến thiên Hỏi về giản đồ vector khi f biến thiên để Ucmax Lí thuyết Điện xoay chiều 2
A Khi đó công suất tiêu thụ của mạch Lí thuyết Điện xoay chiều 1
hoankuty Điều nào sau đây đúng khi nói về cách mắc mạch điện xoay chiều 3 pha? Lí thuyết Điện xoay chiều 2
nguyenvanthanh Khi động cơ không đồng bộ ba pha hoạt động ổn định,tần số của từ trường quay trong động cơ Lí thuyết Điện xoay chiều 1
hoainiem_2007 Khi $\omega =\omega _0=(LC)^{\frac{-1}{2}}$ thì $U(MB) =U_1$, khi Lí thuyết Điện xoay chiều 1
H MPĐ Tìm suất điện động tức thời trong cuộn 2 và 3 tương ứng khi cuộn 1 triệt tiêu Lí thuyết Điện xoay chiều 1
titan Khi một pha bị chập thì cường độ dòng điện trong hai pha còn lại? Lí thuyết Điện xoay chiều 2
P Hiện tượng quay không đồng bộ xảy ra khi đặt vật nào đồng trục với từ trường quay? Lí thuyết Điện xoay chiều 1
kiemro721119 Bài toán: Chọn đáp án sai: Khi cho một vòng dây dẫn phẳng quay đều quanh một trục đồng phẳng với vòn Lí thuyết Điện xoay chiều 2
Tăng Hải Tuân Phát biểu nào sai khi cho tần số thay đổi để $I_{max}$ Lí thuyết Điện xoay chiều 1
NhatHau Tụ điện có dung kháng bằng? Lí thuyết Điện xoay chiều 0
shochia Mạch điện có tính Lí thuyết Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Dòng điện tức thời chạy trong đoạn mạch có dạng hình gì. Lí thuyết Điện xoay chiều 3
proboyhinhvip Giá trị trung bình của đại lượng nào dưới đây có ý nghĩa vật lý như nhau Lí thuyết Điện xoay chiều 5
superstar Trong điện xoay chiều có công thức nào $P=P\cos\alpha$ không nhỉ Lí thuyết Điện xoay chiều 2
•One-HicF Cảm ứng từ do hai cuộn dây còn lại tạo ra có độ lớn Lí thuyết Điện xoay chiều 2
thehiep Sự chuyển động của các electron tự do trong dây có đặc điểm gì? Lí thuyết Điện xoay chiều 12
NTH 52 Để xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện thì không thể điều chỉnh thông số nào sau đây Lí thuyết Điện xoay chiều 1
H C biến thiên Mạch $R,L,C$ mắc nối tiếp đang xảy ra cộng hưởng, điều chỉnh điện dung $C$ tăng thì Lí thuyết Điện xoay chiều 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top