f biến thiên Tính f1, f2, f0

Bài toán
Mạch RLC nối tiếp, U=const, f biến thiên.
Khi f=f1, Uc=U, P=50% Pmax
Khi f=f2=f1+100Hz, UL=U
Tính f1, f2, f0
 
Mạch RLC nối tiếp, U=const, f biến thiên.
Khi f=f1, Uc=U, P=50% Pmax
Khi f=f2=f1+100Hz, UL=U
Tính f1, f2, f0.
$f_1: Z_{C_1}=Z; \cos \varphi =\dfrac{\sqrt{2}}{2}\Rightarrow \tan \varphi =-1$(giả sử Zc>ZL)
từ đây suy ra $Z_{C_1}=R\sqrt{2}; Z_{L_1}=R\left(\sqrt{2}-1\right); LC\omega _{1}^2=\dfrac{2-\sqrt{2}}{2}$ và $LC=R^2\left(2-\sqrt{2}\right)$(1)
$f_2: Z_{L_2}=Z; thay \left(1\right) vào ta được:
LC\omega _{2}^2=2+\sqrt{2}$.
Lúc này lập tỉ số và có f2=f1+100Hz suy ra dc f1=41,42Hz; f2=141,42Hz.
F0 la f công hưởng nên $LC\omega _{0}^2=1$.
Lúc này bạn lập tỉ số lần nữa với f1 hoặc f2 suy ra f0=76,53Hz
 
Tại sao lại giả sử Zc>ZL bạn, vì nếu Zc
Bài toán này đc phát triển từ Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 f=f1 thì Uc max, f=f2 thì UL max, khi đó ta biết trc mạch có tính dung kháng hay cảm kháng còn Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này thì không, với lại f1 f2 lên hệ với nhau như thế nào nữa.
 
Chú ý là $P=\dfrac{U^2}{R}\cos \varphi ^2$
Mình sẽ sử dụng pp chuẩn hóa.
Khi $f=f_1$
$Z_C=1, Z_L=n, Z=1\rightarrow \cos \varphi =\dfrac{1}{\sqrt{2}}=\dfrac{R}{Z}\rightarrow R=\dfrac{1}{\sqrt{2}}$​
$\rightarrow n=\dfrac{\sqrt{2}+2}{2} , n=\dfrac{2-\sqrt{2}}{2} $
Khi $f=f_2=kf_1=f_1+100Hz$
$Z_C=\dfrac{1}{k}, Z_L=nk, Z=nk, R=\dfrac{1}{\sqrt{2}} $​
$\rightarrow k\approx 0,5857, k\approx 3,144$
Tìm được 2 giá trị của n tương ứng với 2 giá trị của k, bình thường trong những Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 kiểu này, người ta sẽ cho điều kiện của f để loại nghiệm hoặc hỏi giá trị có thể của f thôi :3
 
Tại sao lại giả sử Zc>ZL bạn, vì nếu Zc
Bài toán này đc phát triển từ Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 f=f1 thì Uc max, f=f2 thì UL max, khi đó ta biết trc mạch có tính dung kháng hay cảm kháng còn Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này thì không, với lại f1 f2 lên hệ với nhau như thế nào nữa.
Ở chỗ lập tỉ số đó bạn, ta dc f1/f2 =....
Còn trường hợp ZL>ZC thì bạn cứ tính và có kết quả thì bạn so sánh với đáp án của Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 cho để tìm giá trị phù hợp.
Cách làm của gờ i ghi cũng tương tự như thế, bạn có thể làm cả 2 cách và so sánh đáp án nhé.:):)
 
Cảm ơn mọi người, nay thày chữa cách khác khá hay. Ta sẽ chứng minh đc trong TH Uc=U thì mạch có tính dung kháng, tương tự với UL=U.
Tỉ số f1/f2=ZL1/ZL2=ZL1/ZC1. Như vậy chỉ cần tính ZL, ZC theo R ta sẽ tính đc f1, f2, f0, fc, fl
 
Cảm ơn mọi người, nay thày chữa cách khác khá hay. Ta sẽ chứng minh đc trong TH Uc=U thì mạch có tính dung kháng, tương tự với UL=U.
Tỉ số f1/f2=ZL1/ZL2=ZL1/ZC1. Như vậy chỉ cần tính ZL, ZC theo R ta sẽ tính đc f1, f2, f0, fc, fl
Bạn có thể post hộ cách giải của bạn dc không.
Tại mình thấy cái f1/f2 của bạn cứ hao hao 2 giá trị f để I1=I2, P1=P2, cosp1=cosp2,....
 
Last edited:
Bạn có thể post hộ cách giải của bạn dc không.
Tại mình thấy cái f1/f2 của bạn cứ hao hao 2 giá trị f để I1=I2, P1=P2, cosp1=cosp2,....
Mình post không quen nên hơi khó với lại Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 khá dài, bước đầu vẫn tính ZL, ZC theo R.
Bài toán này đc phát triển từ Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 f=f1 thì Ucmax, P=... pmax
f=f2=f1+... hz thì ULmax
Nếu bạn làm nhiều sẽ biết khi Ucmax với khi ULmax thì Zc của trường hợp 1 bằng ZL trường hợp 2. Như vậy ta sẽ tính đc ZL của cả 2 trường hợp khi Ucmax và ULmax, chia 2 Z này cho nhau triệt tiêu L thì đc tỷ số w chính là tỉ số f. Từ đó tính đc các f.
Còn với Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán này Uc=U và UL=U ta cũng sẽ chứng minh đc ZL1=ZC2, ZC1=ZL2
lập tỷ số tương tự, chỉ có biểu thức tính ZL, ZC theo R là khác. Từ đó ta tính đc f1, f2, f0, fc, fl
 
Cách làm của bạn thì đúng rồi, mình cũng ra kết quả đó nhưng lập tỷ số f1/f2=ZL1/ZL2 nhanh hơn rất nhiều so với việc biến đổi toán học kia, vào phòng thi chỉ cần tính các Z theo R là xong.
Còn 1 Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán nhỏ nữa là khi f=fc Ucmax, f=f1 thì Uc=U. Ta sẽ tính đc fc=f1/căn2
khi f=fl UL max, f=f2 thì UL=U, tính đc fl=f2 x căn 2
f1. F2=fc. Fl=fo. Fo
Bài trên phải sử dụng kết quả này để tính các f.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Đậu Hoàng Anh Tính tỉ số giữa cảm kháng và điện trở thuần của cuộn sơ cấp Bài tập Điện xoay chiều 1
Maii_Hoa Tính điện trở hoạt động R0 và hệ số tự cảm L của cuộn dây. Bài tập Điện xoay chiều 0
B Truyền tải điện Tính điện áp 2 đầu nơi tiêu thụ điện Bài tập Điện xoay chiều 2
H Lệch pha Tính công suất của mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
Cường Hoàng R biến thiên Tính điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu R khi điều chỉnh R=2R0 Bài tập Điện xoay chiều 3
D Tính dung kháng Bài tập Điện xoay chiều 2
H Tính độ tự cảm L Bài tập Điện xoay chiều 1
V C biến thiên Tính độ tự cảm của cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 1
V Tính hệ số công suất trên đoạn AB Bài tập Điện xoay chiều 1
C Tính công suất hao phí trên đường dây truyền tải? Bài tập Điện xoay chiều 0
T Tính khoảng thời gian ngắn nhất từ khi Bài tập Điện xoay chiều 1
L Tính độ lệch pha giữa 2 đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện Bài tập Điện xoay chiều 1
X MBA Tính cường độ dòng điện ở cuộn sơ cấp Bài tập Điện xoay chiều 0
Hasting L biến thiên Tính giá trị L khi $U_Dmax$ Bài tập Điện xoay chiều 1
L Tính giá trị cường độ hiệu dụng Bài tập Điện xoay chiều 1
hoankuty Học sinh đó tính được giá trị của R và X là : Bài tập Điện xoay chiều 9
Klaproth Urani MPĐ Tính tốc độ quay của vòng dây Bài tập Điện xoay chiều 0
L Mạch LrC . Tính $U_0$ Bài tập Điện xoay chiều 4
Nguyễn Hương Ly Nếu mắc thêm vào mạch một điện trở R = 80 Ω thì phương trình cường độ dòng điện tính theo đơn vị amp Bài tập Điện xoay chiều 4
Quan_Tham Tính điện dung tụ điện? Bài tập Điện xoay chiều 1
shochia Xác định phần tử và tính giá trị phần tử đó Bài tập Điện xoay chiều 1
G Tính công suất tiêu thụ của mạch Bài tập Điện xoay chiều 0
T Biết công suất tiêu thụ của đoạn mạch trong hai trường hợp là như nhau. Tính công suất đó Bài tập Điện xoay chiều 1
please help Lệch pha Tính cảm kháng của cuộn dây? Bài tập Điện xoay chiều 4
L Tức thời Tính điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch tại thời điểm t + 1/300 s Bài tập Điện xoay chiều 0
T Tính cường độ hiệu dụng chạy qua động cơ Bài tập Điện xoay chiều 1
Hải Quân Tính L và I ? Bài tập Điện xoay chiều 7
Hải Quân Hãy tính r, L, C Bài tập Điện xoay chiều 0
M Tính cảm kháng cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 4
C Tính công suất? Bài tập Điện xoay chiều 2
Hải Quân R biến thiên Tính hệ số công suất của mạch khi R = R1: Bài tập Điện xoay chiều 8
please help Tính hệ số công suất sau? Bài tập Điện xoay chiều 6
Hải Quân Tính giá trị C' Bài tập Điện xoay chiều 1
Quyết Tâm Đỗ Đại Học MBA Tính điện áp đưa vào biến thế Bài tập Điện xoay chiều 1
Quyết Tâm Đỗ Đại Học Tính nhiệt lượng tỏa ra trên R trong 1 phút Bài tập Điện xoay chiều 4
Quyết Tâm Đỗ Đại Học Tính số cặp cực của roto cũ. Bài tập Điện xoay chiều 4
Trà My HVCS f biến thiên Tính $\omega$ Bài tập Điện xoay chiều 3
PrinceX f biến thiên Tính hệ số công suất của mạch tương ứng với $\omega_1$ và $\omega_2$ Bài tập Điện xoay chiều 3
shockvodoi97 f biến thiên Biểu thức tính $\cos \varphi $ là? Bài tập Điện xoay chiều 7
Q Lệch pha Tính công suất Bài tập Điện xoay chiều 2
JDieen XNguyeen Tính điện áp hiệu dụng hai đầu tụ C và công suất của toàn mạch Bài tập Điện xoay chiều 0
khỉ con songoku Tính Uo Bài tập Điện xoay chiều 2
P Tính L? Bài tập Điện xoay chiều 2
P Tính công suất tiêu thụ Bài tập Điện xoay chiều 1
A Tính công suất tiêu thụ của đoạn mạch ? Bài tập Điện xoay chiều 7
beyondthecloud Tính R, r, L, C Bài tập Điện xoay chiều 1
beyondthecloud Tính điện trở R Bài tập Điện xoay chiều 1
A L biến thiên Công suất tỏa nhiệt cực đại, tính giá trị Pmax Bài tập Điện xoay chiều 1
A L biến thiên Tính L để $U_L\text{max}$. Tính giá trị $U_L\text{max}$ Bài tập Điện xoay chiều 1
Kate Spencer L biến thiên Tính độ tự cảm $L_{2}$ Bài tập Điện xoay chiều 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top