Hệ số công suất lớn nhất và nhỏ nhất

Câu hỏi
Mạch điện nào sau đây có hệ số công suất lớn nhất và nhỏ nhất
A. Điện trở thuần R1 nối tiếp (nt) với điện trở thuần R2
B. Điện trở thuần R nt với cuộn cảm L
C. Điện trở thuần R nt với tụ điện C
D Cuộn cảm L nt với tụ điện C
Ps: giải thích chi tiết giúp mình với
Cảm ơn nhiều
 
Mạch điện nào sau đây có hệ số công suất lớn nhất và nhỏ nhất
A. Điện trở thuần R1 nối tiếp (nt) với điện trở thuần R2
B. Điện trở thuần R nt với cuộn cảm L
C. Điện trở thuần R nt với tụ điện C
D Cuộn cảm L nt với tụ điện C
Ps: giải thích chi tiết giúp mình với
Cảm ơn nhiều
Hệ số công suất max là câu A $\cos \varphi =1$, min là câu D
$\cos \varphi =0$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
P Hệ thức đúng Lí thuyết Điện xoay chiều 1
L Ý nghĩa đề cho $2L > RC^{2}$ là sao nhỉ? Khi đó ta có các hệ thức gì? Lí thuyết Điện xoay chiều 1
huynhcashin Hệ thức liên lạc nào sau đây không đúng Lí thuyết Điện xoay chiều 2
Sao Mơ Hệ thức nào sau đây đúng ? Lí thuyết Điện xoay chiều 2
lvcat Mối liên hệ giữa hiệu điện thế và dòng điện trong máy phát điện Lí thuyết Điện xoay chiều 4
NTH 52 Để xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện thì không thể điều chỉnh thông số nào sau đây Lí thuyết Điện xoay chiều 1
tam01235 Giản đồ thay đổi tần số góc để Uc max? Lí thuyết Điện xoay chiều 0
Xuân Thành MPĐ Tần số quay của rôto luôn bằng tần số dòng điện trong Lí thuyết Điện xoay chiều 3
nguyenvanthanh Khi động cơ không đồng bộ ba pha hoạt động ổn định,tần số của từ trường quay trong động cơ Lí thuyết Điện xoay chiều 1
N Tăng hay giảm tần số dòng điện và giữ nguyên thông số của mạch điện, kết luận nào sau đây không đúng Lí thuyết Điện xoay chiều 1
NTH 52 Số phát biểu sai là? Lí thuyết Điện xoay chiều 9
H Phương pháp số phức trong điện xoay chiều. Lí thuyết Điện xoay chiều 2
__Black_Cat____! Tăng tần số dòng điện lên một lượng nhỏ và dữ nguyên các thông số khác trong mạch, kết luận không đ Lí thuyết Điện xoay chiều 0
Tăng Hải Tuân Phát biểu nào sai khi cho tần số thay đổi để $I_{max}$ Lí thuyết Điện xoay chiều 1
L f biến thiên Vậy khi f=f2=2f1 thì công suất tiêu thụ là bao nhiêu? Lí thuyết Điện xoay chiều 4
Stephen Curry Bài toán về công suất Lí thuyết Điện xoay chiều 0
G Công thức Lí thuyết Điện xoay chiều 1
A Khi đó công suất tiêu thụ của mạch Lí thuyết Điện xoay chiều 1
hoangnhatphongt32 Chứng minh công thức Lí thuyết Điện xoay chiều 0
Trà My HVCS Thắc mắc về công thức vật lý Lí thuyết Điện xoay chiều 0
T Biên pháp nâng cao công suất cho đông cơ Lí thuyết Điện xoay chiều 6
lvcat Thắc mắc về công suất của động cơ. Lí thuyết Điện xoay chiều 12
superstar Trong điện xoay chiều có công thức nào $P=P\cos\alpha$ không nhỉ Lí thuyết Điện xoay chiều 2
Các chủ đề tương tựQuảng cáo

Top