Độ lớn của cường độ điện trường:

Bài toán
Một con lắc đơn gồm một quả cầu kim loại, khối lượng $m=100g$, tích điện $|q|=6.10^-5C$ được treo bằng một sợi dây mảnh. Con lắc dao động trong điện trường đều có phương ngang tại nơi có gia tốc trọng trường $g=\dfrac{10}{s^2}$. Khi đó vị trí cân bằng của con lắc tạo với phương thẳng đúng một góc $\alpha=30^o$. Độ lớn của cường độ điện trường là:
A. $2,9.10^4$
B. $9,6.10^3$
C. $14,5.10^4$
D. $16, 6.10^3$
 
Bài toán
Một con lắc đơn gồm một quả cầu kim loại, khối lượng $m=100g$, tích điện $|q|=6.10^-5C$ được treo bằng một sợi dây mảnh. Con lắc dao động trong điện trường đều có phương ngang tại nơi có gia tốc trọng trường $g=\dfrac{10}{s^2}$. Khi đó vị trí cân bằng của con lắc tạo với phương thẳng đúng một góc $\alpha=30^o$. Độ lớn của cường độ điện trường là:
A. $2,9.10^4$
B. $9,6.10^3$
C. $14,5.10^4$
D. $16, 6.10^3$
Lớp 10 học cái này rồi hả e.
Vẽ hình, ta có:$\tan 30^{o}=\dfrac{F_{d}}{P}=\dfrac{qE}{mg}$
Thế số tìm dc câu B
 
Cái này e mới được học hôm qua, có gì a giảng kĩ hộ e với
Chỗ này e vẫn chưa hiểu mấy $\tan 30^{o}=\dfrac{F_{d}}{P}=\dfrac{qE}{mg}$
A on dt nen không vẽ hình dc.
E cứ vẽ con lắc có góc lệch 30○. Xác định lực tác dụng lên con lắc gồm P huớng xuống và Fd hướng ngang. Hợp lực sẽ có phương trùng với phương của con lắc khi bị lệch.
Lúc này từ hình suy ra thôi e.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
THẦN CHẾT HƯ VÔ Ở li độ nào của cllx đang chuyển động với biên độ A thì cơ năng có giá trị lớn gấp n lần động năng Bài tập Dao động cơ 2
ĐỗĐạiHọc2015 Độ lớn vận tốc cực đại của vật $m_3$ bằng. Bài tập Dao động cơ 1
Nguyễn Minh Cảnh Tốc độ lớn nhất vật nhỏ khi gia tốc của nó bằng không lần thứ 3 là? Bài tập Dao động cơ 1
A Trong mỗi chu kì, thời gian vật lực đàn hồi của lò xo có độ lớn không vợt quá 1,5N là bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 1
L Chu kì của con lắc và lực căng cực đại của dây có độ lớn là Bài tập Dao động cơ 0
NTH 52 Tốc độ trung bình lớn nhất của ${{m}_{A}}$trong khoảng thời gian $\dfrac{2}{15}\left( s \right)$? Bài tập Dao động cơ 8
O Trong 1 chu kì hãy xác định thời gian ngắn nhất để vật chịu tác dụng của lực đàn hồi có độ lớn khô Bài tập Dao động cơ 3
tan sang Tốc độ lớn nhất của vật Bài tập Dao động cơ 7
giolanh Độ lớn cực đại của lực đàn hồi gần bằng? Bài tập Dao động cơ 8
V Khi đó độ lớn gia tốc của chất điểm thứ hai là Bài tập Dao động cơ 3
Quan_Tham Tần số góc của con lắc có độ lớn gần với giá trị nào sau đây Bài tập Dao động cơ 2
caybutbixanh Độ giãn lớn nhất của lò xo trong quá trình vật dao động là Bài tập Dao động cơ 1
vatly12345 Tìm độ giãn lớn nhất của lò xo Bài tập Dao động cơ 2
hoankuty Hỏi độ lớn của ${{x}_{1}}$ gần giá trị nào nhất ? Bài tập Dao động cơ 5
blackberry9320 Tổng tốc độ của hai dao động ở cùng một thời điểm có giá trị lớn nhất là Bài tập Dao động cơ 5
Hải Quân Khi đi được quãng đường 12cm kể từ lúc bắt đầu thả, vận tốc của vật có độ lớn bằng? Bài tập Dao động cơ 8
c87777 Độ lớn cường độ điện trường và lực căng dây treo của con lắc tại VTCB đó có giá trị là Bài tập Dao động cơ 2
Hải Quân Khi đi được quãng đường 12cm kể từ lúc bắt đầu thả, vận tốc của vật có độ lớn bằng? Bài tập Dao động cơ 1
wrighty11 Tốc độ lớn nhất của vật là Bài tập Dao động cơ 9
Hải Quân Tốc độ dao động cực đại của phần tử môi trường lớn gấp bao nhiêu lần tốc độ truyền sóng? Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Xác định độ lớn của điện tích q? Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Thời gian ngắn nhất kể từ khi $t=0$ đến lực đàn hồi của lò xo có độ lớn cực tiểu lần thứ 2 là: Bài tập Dao động cơ 3
J Độ dãn lớn nhất của con lắc lò xo là? Bài tập Dao động cơ 3
Hải Quân Tốc độ lớn nhất của vật bằng? Bài tập Dao động cơ 1
M Độ lớn gia tốc của vật khi vật qua vị trí có li độ bằng 8cm là Bài tập Dao động cơ 3
L Tìm độ lớn lực đàn hồi, độ giãn lò xo khi vật cân bằng và gia tốc của xe Bài tập Dao động cơ 2
M Hình chiếu của P trên một đường kính của quỹ đạo có tốc độ lớn nhất gần với giá trị nào nhất sau đây Bài tập Dao động cơ 1
M Li độ của phần tử B có độ lớn là: Bài tập Dao động cơ 4
A Độ lớn gia tốc của vật lúc vừa buông ra là Bài tập Dao động cơ 1
P Thời gian ngắn nhất để độ lớn lực đàn hồi của lò xo tăng từ cực tiểu đến cực đại là Bài tập Dao động cơ 1
GS.Xoăn Điều kiện về độ lớn của lực $F$ để sau đó vật m dao động điều hòa là: Bài tập Dao động cơ 1
A Độ lớn và vận tốc tương đối của A đối với B? Bài tập Dao động cơ 8
Del Enter Tính từ t = 0 thời điểm thứ 2014 gia tốc của vật có độ lớn $50 \pi^2 cm/s$ là? Bài tập Dao động cơ 4
BackSpace Độ lớn vận tốc của vật được tính theo biểu thức? Bài tập Dao động cơ 5
Change Biên độ dao động của hệ có giá trị lớn nhất là bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 5
K Độ lớn gia tốc của con lắc có giá trị nhỏ nhất bằng Bài tập Dao động cơ 4
cuonghp96 Vào thời điểm mà độ lớn vận tốc của hai quả cầu bằng nhau lần thứ nhất thì hai quả cầu cách nhau ? Bài tập Dao động cơ 3
hang49 Tốc độ lớn nhất của vật chỉ có thể là: Bài tập Dao động cơ 1
Jeremy Nguyễn Tỉ số độ lớn vận tốc của con lắc thứ 2 và con lắc thứ nhất khi chúng gặp nhau: Bài tập Dao động cơ 1
Oneyearofhope Hình chiếu của P trên 1 đường kính của quỹ đạo có tốc độ lớn nhất bằng? Bài tập Dao động cơ 1
Thảo Bùi Trong quá trình chuyển động thì độ lớn gia tốc của con lắc có giá trị nhỏ nhất bằng: Bài tập Dao động cơ 2
hang49 Độ lớn của lực F là? Bài tập Dao động cơ 1
haninso Tính tốc độ lớn nhất của vật sau thời điểm t=21,5s Bài tập Dao động cơ 1
missyou1946 Độ lớn gia tốc trong dao động điều hòa của vật khi nó qua li độ 8cm là ? Bài tập Dao động cơ 0
H Tại vị trí dây treo hợp đưng phương thẳng đứng góc b' = 0,01 rad thì gia tốc của con lắc có độ lớn Bài tập Dao động cơ 1
chinhanh9 Độ lớn của lực cản tác dụng lên con lắc là? Bài tập Dao động cơ 2
thanh thương Tốc độ lớn nhất của vật nhỏ trong quá trình dao động sau đó xấp xỉ bằng Bài tập Dao động cơ 1
Gem Khi vật có tốc độ lớn nhất thì thế năng đần hồi của lò xo bằng? Bài tập Dao động cơ 2
huynhcashin Khi vật có tốc độ lớn nhất thì thế năng đàn hồi của lò xo bằng Bài tập Dao động cơ 17
huynhcashin Tính từ lúc buông vật, thời điểm đầu tiên lực đàn hồi của lò xo co độ lớn bằng nửa giá trị cực đại Bài tập Dao động cơ 3
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top