Có bao nhiêu vạch sáng đơn sắc khác?

Bài toán
Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng. Lần thứ nhất, ánh sáng dùng trong thí nghiệm có 2 loại bức xạ λ1 = 0,56(μm) và λ2 với 0,67(μm) ≤ λ2 ≤ 0,74(μm) , thì trong khoảng giữa hai vạch sáng gần nhau nhất cùng màu với vạch sáng trung tâm có 6 vân sáng màu đỏ λ2. Lần thứ 2, ánh sáng dùng trong thí nghiệm có 3 loại bức xạ λ1, λ2 và λ3, với λ3 = 7λ2/12, khi đó trong khoảng giữa 2 vạch sáng gần nhau nhất và cùng màu với vạch sáng trung tâm còn có bao nhiêu vạch sáng đơn sắc khác?
A. 19.
B. 21
C. 23
D. 25
 
Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng. Lần thứ nhất, ánh sáng dùng trong thí nghiệm có 2 loại bức xạ λ1 = 0,56(μm) và λ2 với 0,67(μm) ≤ λ2 ≤ 0,74(μm) , thì trong khoảng giữa hai vạch sáng gần nhau nhất cùng màu với vạch sáng trung tâm có 6 vân sáng màu đỏ λ2. Lần thứ 2, ánh sáng dùng trong thí nghiệm có 3 loại bức xạ λ1, λ2 và λ3, với λ3 = 7λ2/12, khi đó trong khoảng giữa 2 vạch sáng gần nhau nhất và cùng màu với vạch sáng trung tâm còn có bao nhiêu vạch sáng đơn sắc khác?
A. 19. B. 21 C. 23D. 25
$k_1\lambda _1=k_2\lambda_2$
$k_2=6\Rightarrow \lambda _2=\dfrac{k_1\lambda_1}{k_2}$
Mà với λ2 với 0,67(μm) ≤ λ2 ≤ 0,74(μm) thay vào ta được $k$ là số nguyên và
$k=9$
$\Rightarrow $$\lambda _1=0,56$ $\lambda _2=0,72$ $\lambda _3=0,42$
$k_1\lambda _1=k_2\lambda _2=k_3\lambda _3$
$56k_1=72k_2=42k_3$
có nhân tử chung là $504$ nên $k_1=9, k_2=7, k_3=12$
đến đây b làm được chưa ạ ? chứ t mới viết lâu lắm :\right)
$\lambda _1$ và $\lambda _2$ không có vạch trùng
$\lambda _1$ và $\lambda _3$ có 2 trùng
$\lambda _2$ và $\lambda _3$ không có vạch trùng
TỔNG LÀ =8+6+11-2=23 VẠCH
 
Bài toán
Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng. Lần thứ nhất, ánh sáng dùng trong thí nghiệm có 2 loại bức xạ λ1 = 0,56(μm) và λ2 với 0,67(μm) ≤ λ2 ≤ 0,74(μm) , thì trong khoảng giữa hai vạch sáng gần nhau nhất cùng màu với vạch sáng trung tâm có 6 vân sáng màu đỏ λ2. Lần thứ 2, ánh sáng dùng trong thí nghiệm có 3 loại bức xạ λ1, λ2 và λ3, với λ3 = 7λ2/12, khi đó trong khoảng giữa 2 vạch sáng gần nhau nhất và cùng màu với vạch sáng trung tâm còn có bao nhiêu vạch sáng đơn sắc khác?
A. 19.
B. 21
C. 23
D. 25
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
X Truyền tải điện Hỏi tại trạm phát người ta đã đặt một biến áp có hệ số là bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 0
L Để hệ số công suất của mạch là 0,6 thì phải ghép thêm 1 điện trở Ro với R có giá trị bao nhiêu và mắ Bài tập Điện xoay chiều 1
O Tổng trở của cuộn dây có giá trị bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 9
GS.Xoăn Hộp đen Hệ số công suất của đoạn mạch AB lúc tần số có giá trị $f_0$ là bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 1
X Điện áp giữa 2 dây pha có gtri bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 2
S R biến thiên Phải điều chỉnh R đến giá trị bằng bao nhiêu để công suất tiêu thụ trên cuộn dây có giá trị lớn nhất Bài tập Điện xoay chiều 1
hoankuty Sợi dây có đường kính $d_{2}=4d_{1}$ sẽ chịu cường độ dòng điện tối đa là bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 2
T R biến thiên Độ tự cảm L có giá trị bằng bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 1
P Xưởng có thể cho tối đa bao nhiêu máy tiện hoạt động? Bài tập Điện xoay chiều 1
L Cường độ dòng điện hiệu dụng đi qua mỗi cuộn dây có giá trị bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 1
sooley Truyền tải điện Khi đó ở xưởng cơ khí có thể có tối đa bao nhiêu máy tiện cùng hoạt động Bài tập Điện xoay chiều 3
D MBA Cuộn 1 để hở có hiệu điện thế bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 1
N C biến thiên Hỏi $U_{0}$ có giá trị bằng bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 1
N Sau thời gian ngắn nhất bằng bao nhiêu cường độ dòng điện trong mạch có độ lớn cực đại? Bài tập Điện xoay chiều 1
T Hỏi vào thời điểm $t'=t+\frac{T}{4}$ điện áp u có giá trị bằng bao nhiêu ? Bài tập Điện xoay chiều 7
levietnghials Truyền tải điện Khi đó có bao nhiêu máy cùng hoạt động?? Bài tập Điện xoay chiều 3
H MPĐ Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch MB nhỏ nhất có thể là Bài tập Điện xoay chiều 1
MucDong C biến thiên Điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch có giá trị? Bài tập Điện xoay chiều 1
Dando Nguyễn Mạch có R-L-C nối tiếp Bài tập Điện xoay chiều 3
Lê Quang Hưng f biến thiên Công suất cực đại mà mạch tiêu thụ có giá trị là? Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Tức thời Giá trị lớn nhất $|u_L-u_C|$ có thể đạt được gần giá trị nào nhất dưới đây? Bài tập Điện xoay chiều 5
huyhoang ML ND C biến thiên Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L..... Bài tập Điện xoay chiều 1
Lê Quang Hưng Công suất lớn nhất có giá trị là? Bài tập Điện xoay chiều 1
hoàidien Cường độ dòng điện tức thời có giá trị 0,5Io tại những thời điểm Bài tập Điện xoay chiều 1
Yuuta Hai phần tử X và Y có thể ứng với Bài tập Điện xoay chiều 1
Satoh Aki Công suất tiêu thụ của mạch đạt cực đại khi R biến đổi có giá trị bằng Bài tập Điện xoay chiều 3
ahehe Hệ số công suất của đoạn mạch AB lúc tần số có giá trị fo là? Bài tập Điện xoay chiều 2
lethisao Nối hai đầu ra của một máy phát điện xoay chiều một pha có 1 cặp cực vào hai đầu đoạn mạch AB Bài tập Điện xoay chiều 3
Bty Dòng diện xoay chiều có L thay đổi Bài tập Điện xoay chiều 2
lethisao Hệ số công suất của mạch ứng với w1 có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Điện xoay chiều 15
N Khi đó ta có hệ thức Bài tập Điện xoay chiều 1
Nô BiTa Cường độ dòng điện trong mạch có giá trị cực đại bằng ? Bài tập Điện xoay chiều 0
phanha11a1 C biến thiên Để điện áp hiệu dụng trên điện trở R đạt cực đại thì giá trị của C có thể là: Bài tập Điện xoay chiều 1
I $\left(U_{AM}+U_{MB}\right)$ có giá trị lớn nhất, khi đó điện áp giữa hai đầu tụ là? Bài tập Điện xoay chiều 1
I Truyền tải điện Truyền tải điện có máy biến áp Bài tập Điện xoay chiều 2
caybutbixanh Công suất lớn nhất này có giá trị Bài tập Điện xoay chiều 1
Nguyễn Hương Ly Suất điện động cảm ứng trên khung dây có biểu thức là Bài tập Điện xoay chiều 1
L Nếu mắc nối tiếp thêm tụ có điện dung $C$ sao cho $2LC\omega ^{2}=1$ thì cường độ hiệu dụng là? Bài tập Điện xoay chiều 2
V Chứng minh rằng trong số 4 đường dây nối ấy có 1 đường dây tại đó cường độ dòng điện luôn bằng 0 Bài tập Điện xoay chiều 0
V Công suất này có giá trị là Bài tập Điện xoay chiều 2
SunShine 98 Cường độ dòng điện qua đoạn mạch có giá trị bằng? Bài tập Điện xoay chiều 1
shochia Hệ số công suất có giá trị Bài tập Điện xoay chiều 5
shochia Điện trở có giá trị là Bài tập Điện xoay chiều 1
Hải Quân Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn dây có giá trị? Bài tập Điện xoay chiều 2
H Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch có giá trị gần với giá trị nào nhất? Bài tập Điện xoay chiều 5
Hải Quân Tần số f có giá trị? Bài tập Điện xoay chiều 2
C Cho đoạn mạch xoay chiều có tần số 50Hz, chỉ có cuộn cảm thuần với cảm kháng 50. Tại thời điểm t1 cu Bài tập Điện xoay chiều 2
A Lúc điện áp hai đầu mạch có giá trị $200\sqrt{3}$ lần thứ 3 là. Bài tập Điện xoay chiều 3
21653781 Với stato có 4 cuộn dây nối tiếp, mỗi cuộn có 25 vòng, biểu thức của suất điện động xuất hiện trong Bài tập Điện xoay chiều 1
Hải Quân Điện áp hai đầu mạch AB có dạng nào dưới đây? Bài tập Điện xoay chiều 2
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top