Hỏi về quang phổ

Bài toán
Chiếu ánh sáng trắng phát ra từ đèn điện dây tóc đi qua một bình khí Hidro loãng nóng sáng ở nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ của đèn dây tóc vào khe của máy quang phổ, trên kính ảnh ta thu được

A. Bốn vạch sáng đỏ, lam, chàm, tím ngăn cách nhau bằng những khoảng tối
B. Dải màu liên tục từ đỏ đến tím như cầu vồng
C. Dải màu liên tục từ đỏ đến tím trên đó biến mất các vạch đỏ, lam, chàm, tím
D. Vạch sáng trắng ở giữa, hai bên là cách vạch đỏ, lam, chàm, tím đối xứng nhau

Ai giúp mình với, xin cảm ơn nhiều :)
 
Đáp án C. vì chất khí hidro có khả năng phát ra 4 vạch đỏ lam chàm tím nên có khả năng hấp thụ 4 vạch trên tạo ra quang phổ vạch hấp thụ trên màn
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
N Hỏi khi đó hệ vân dịch chuyển một khỏang bao nhiêu? Lí thuyết Sóng ánh sáng 2
apple13197 Chọn phát biểu sai về tia X Lí thuyết Sóng ánh sáng 2
T Lý thuyết về góc lệch cực tiểu? Lí thuyết Sóng ánh sáng 1
N Chọn phát biểu đúng về hiện tượng tán sắc Lí thuyết Sóng ánh sáng 4
T Phát biểu nào sau đây về tia hồng ngoại, tia tử ngoại và tia X là sai? Lí thuyết Sóng ánh sáng 8
Oneyearofhope Tìm phát biểu đúng về ánh sáng đơn sắc Lí thuyết Sóng ánh sáng 2
huynhcashin Chọn phương án sai khi nói về tia X Lí thuyết Sóng ánh sáng 3
V Thắc mắc về " số ánh sáng màu đỏ quan sát được " với nguồn sáng 2 bức xạ đơn sắc Lí thuyết Sóng ánh sáng 2
triminhdovip137 Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về ánh sáng đơn sắc Lí thuyết Sóng ánh sáng 5
triminhdovip137 Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về máy quang phổ Lí thuyết Sóng ánh sáng 6
To_Be_The_Best Chọn phát biểu đúng về ánh sáng đơn sắc Lí thuyết Sóng ánh sáng 1
triminhdovip137 Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về ánh sáng trắng Lí thuyết Sóng ánh sáng 11
kiemro721119 Trong quang phổ vạch của các nguyên tố hóa học khác nhau thì khác nhau về Lí thuyết Sóng ánh sáng 3
tkvatliphothong Chọn phương án đúng về năng lượng của ánh sáng Lí thuyết Sóng ánh sáng 1
lkshooting Thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng Lí thuyết Sóng ánh sáng 2
sparkling_star Thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng Lí thuyết Sóng ánh sáng 1
Tích Chu Ánh sáng hồ quang điện không chứa bức xạ nào sau đây? Lí thuyết Sóng ánh sáng 3
N Quang phổ mặt trời thu được trên Trái Đất là ? Lí thuyết Sóng ánh sáng 6
T Chiếu chùm tia laze vào khe F của ống chuẩn trực thì trên buồng ảnh của máy quang phổ ta thu được Lí thuyết Sóng ánh sáng 1
tiepkent Xác định quang phổ thu được Lí thuyết Sóng ánh sáng 6
NTH 52 Quang phổ của ánh sáng do ngọn đèn điện dây tóc phát ra Lí thuyết Sóng ánh sáng 5
NTH 52 Trên màn ảnh của máy quang phổ, trong vùng nhìn thấy có ? Lí thuyết Sóng ánh sáng 1
kiemro721119 Các loại quang phổ. Lí thuyết Sóng ánh sáng 4
NTH 52 Quan sát bằng kính quang phổ thấy gì? Lí thuyết Sóng ánh sáng 4
lvcat Quang phổ của mặt trời thu được trên Trái đất là loại quang phổ nào Lí thuyết Sóng ánh sáng 5
Các chủ đề tương tự

Quảng cáo

Top