Ampe kế, vôn kế

Câu hỏi
Trong dòng điện xoay chiều thì:
Khi ampe kế mắc nối tiếp với tụ điện và cuộn cảm thì sẽ như thế nào?
Khi ampe kế mắc song song với tụ điện và cuộn cảm thì sẽ như thế nào?
Khi vôn kế mắc nối tieps với tụ điện và cuộn cảm thì sẽ như thế nào?
Khi vôn kế mắc song song với tụ điện và cuộn cảm thì sẽ như thế nào?

Ai trả lời và giải thích với ạ. Cảm ơn nhiều ^^
 
Coi Ampe kế là một điện trở có giá trị $R=0$
Coi Vôn kế là một điện trở có R vô cùng lớn
Và cần tìm hiểu nguồn cấp ở đây là loại nguồn gì đã nhé :)
 

Quảng cáo

Top