Tại sao người ta không dùng thấu kính phân kì làm kính lúp?

Câu hỏi
Tại sao người ta không dùng thấu kính phân kì làm kính lúp?
Em đang cần gấp mai ktra hk mọi ng giúp e với nhé
 

Quảng cáo

Top