Biểu thức của suất điện động cảm ứng trong khung là

Bài toán
Một khung dây hình chữ nhật có 400 vòng , quay đều quanh trục đối xứng của khung với tốc độ góc 240 vòng/phút trong một từ trường đều, Trục quay vuôn góc với các đường sức từ. Biết từ thông cực đại qua mỗi vòng của khung có giá trị$ \Phi_0=10 mWB$. Chọn gốc thời gian lúc vecto pháp tuyến của khung dây lập với vecto cảm ứng từ góc $60^0$. Biểu thức của suất điện động cảm ứng trong khung là
A. $e=3,2\pi\cos(8\pi t-\dfrac{\pi}{6})$
B. $e=32\pi\cos(8\pi t-\dfrac{\pi}{3})$
C. $e=32\pi\cos(8\pi t+\dfrac{\pi}{3})$
D. $e=3,2\pi\cos(8\pi t+\dfrac{\pi}{6})$
 
Tư duy phân tích
Ta thấy các đáp án đã có chung omega nên ta không cần tìm nó mà ta lây luôn giá trị
Dựa vào các đáp án ta lạ chia thành 2 nhóm
+)Nhóm 1 có $E_o=32 \pi$
+)Nhóm 2 có $E_o=3,2 \pi$
Ta sẽ dễ dàng tính được độ lệch pha ,suy ra ta loại được hai đáp án
Dựa vào đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 ta dễ dàng tìm được Eo,suy ra ta có thể loại được hai đáp án
Giao của các phần trên ta sẽ tìm được đáp án đúng
Đây chỉ là nêu ý tường, không phải spam (chém gió)
Đáp án nào đúng vậy anh
 
Bài toán
Một khung dây hình chữ nhật có 400 vòng , quay đều quanh trục đối xứng của khung với tốc độ góc 240 vòng/phút trong một từ trường đều, Trục quay vuôn góc với các đường sức từ. Biết từ thông cực đại qua mỗi vòng của khung có giá trị$ \Phi_0=10 mWB$. Chọn gốc thời gian lúc vecto pháp tuyến của khung dây lập với vecto cảm ứng từ góc $60^0$. Biểu thức của suất điện động cảm ứng trong khung là
A. $e=3,2\pi\cos(8\pi-\dfrac{\pi}{6})$
B. $e=32\pi\cos(8\pi-\dfrac{\pi}{3})$
C. $e=32\pi\cos(8\pi+\dfrac{\pi}{3})$
D. $e=3,2\pi\cos(8\pi+\dfrac{\pi}{6})$
Lời giải:
Dễ tính được: $E_0=\omega.N.\Phi_0=32\pi$
Phương trình từ thông: $ \Phi=\Phi_0\cos(\omega t +\dfrac{\pi}{3})$
Phương trình suất điện động là: $ e=32\pi\cos(8\pi t-\dfrac{\pi}{6})$
Sao không có đáp án nhờ?
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
G Biểu thức của cường độ dòng điện qua cuộn cảm là Bài tập Điện xoay chiều 2
SHINE Viết biểu thức của cường độ dòng điện tức thời Bài tập Điện xoay chiều 3
V Tìm biểu thức của cường độ dòng điện tức thời i Bài tập Điện xoay chiều 2
21653781 Với stato có 4 cuộn dây nối tiếp, mỗi cuộn có 25 vòng, biểu thức của suất điện động xuất hiện trong Bài tập Điện xoay chiều 1
Quang Tuấn Tức thời Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
C Biểu thức của u là Bài tập Điện xoay chiều 5
hoankuty Viết biểu thức của hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch? Bài tập Điện xoay chiều 2
A Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là Bài tập Điện xoay chiều 1
A L biến thiên Viết biểu thức của i ứng với các giá trị L1 và L2. Bài tập Điện xoay chiều 1
Đinh Phúc Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là Bài tập Điện xoay chiều 0
Nguyễn Duy Khôi Biểu thức liên hệ của R,L,C là: Bài tập Điện xoay chiều 4
B C biến thiên $C=C_2$ thì Uc max, viết biểu thức của i Bài tập Điện xoay chiều 4
missyou1946 Viết biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch Bài tập Điện xoay chiều 3
T Biểu thức của điện áp giữa hai đầu cuộn cảm Bài tập Điện xoay chiều 4
inconsolable Tức thời Viết biểu thức của cường độ dòng điện Bài tập Điện xoay chiều 1
huynhcashin Tức thời Biểu thức của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AM là Bài tập Điện xoay chiều 1
NTH 52 Lệch pha Biểu thức của dòng điện trong hai trường hợp là Bài tập Điện xoay chiều 1
hoangkkk Tức thời Biểu thức của dòng điện trong mạch Bài tập Điện xoay chiều 3
P C biến thiên Thay đổi C để điện áp hiệu dụng trên chính nó cực đại thì biểu thức điện áp của đoạn PM là Bài tập Điện xoay chiều 1
proboyhinhvip MPĐ Biểu thức của suất điện động cảm ứng trong cuộn dây là: Bài tập Điện xoay chiều 10
tramyvodoi L biến thiên Biểu thức của điện hiệu điện thế $U_{MB}$ Bài tập Điện xoay chiều 1
little_bobanh Điện áp của 2 đầu cuộn cảm có biểu thức: Bài tập Điện xoay chiều 5
N Biểu thức của cường độ dòng điện qua cuộn cảm là Bài tập Điện xoay chiều 1
N R biến thiên Độ tự cảm L của cuộn dây được xác định bằng biểu thức Bài tập Điện xoay chiều 4
K Tức thời Viết biểu thức của u Bài tập Điện xoay chiều 1
V Biểu thức điện áp giữa 2 điểm A, M là Bài tập Điện xoay chiều 0
T Biểu thức X Bài tập Điện xoay chiều 0
Nguyễn Hương Ly Suất điện động cảm ứng trên khung dây có biểu thức là Bài tập Điện xoay chiều 1
G Biểu thức điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là Bài tập Điện xoay chiều 2
blackberry9320 Lệch pha Biểu thức điện áp hai đầu đoạn mạch RL là Bài tập Điện xoay chiều 1
Hải Quân Biểu thức cường độ điện áp toàn mạch là? Bài tập Điện xoay chiều 5
A Khi đó dòng điện qua mạch có biểu thức: Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Khi đó biểu thức cường độ dòng điện qua mạch là: Bài tập Điện xoay chiều 0
tkvatliphothong f biến thiên Số biểu thức đúng là Bài tập Điện xoay chiều 1
D Nếu nối tắt tụ C thì biểu thức điện áp tức thời hai đầu cuộn dây là Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Biểu thức dòng điện lúc đó là. Bài tập Điện xoay chiều 3
Hải Quân R biến thiên Biểu thức đúng là: Bài tập Điện xoay chiều 5
Hải Quân Biểu thức điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn dây là Bài tập Điện xoay chiều 2
NTH 52 Biểu thức cường độ dòng điện qua đoạn mạch là? Bài tập Điện xoay chiều 1
NTH 52 Biểu thức cường độ dòng điện qua mạch là? Bài tập Điện xoay chiều 0
shockvodoi97 f biến thiên Biểu thức tính $\cos \varphi $ là? Bài tập Điện xoay chiều 7
JDieen XNguyeen Viết biểu thức điện áp $u_C$ trên tụ C Bài tập Điện xoay chiều 4
A Biểu thức i qua mạch là Bài tập Điện xoay chiều 2
A Biểu thức suất điện động cảm ứng trong khung là Bài tập Điện xoay chiều 3
Đinh Phúc Biểu thức hai đầu đoạn mạch có dạng Bài tập Điện xoay chiều 3
Đinh Phúc Dòng điện trong mach có biểu thức là Bài tập Điện xoay chiều 1
V Biểu thức cường độ dòng điện trước khi tăng điện dung là Bài tập Điện xoay chiều 7
thien than cua gio Biểu thức điện áp giữa hai đầu cuộn cảm Bài tập Điện xoay chiều 1
thien than cua gio Biểu thức i qua mạch là Bài tập Điện xoay chiều 2
thien than cua gio Viết biểu thức $ u_{MB}$ Bài tập Điện xoay chiều 6
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top