Biện độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp

Bài toán
Cho 2 dao động điều hòa cùng phương cùng tần số góc là $\omega =100\pi \left( \ \left(\text{rad}/\text{s}\right)\right)$. Biên độ của 2 dao động là $A_1=\sqrt{3} \left(cm\right)$ và $A_2=\sqrt{3} \left(cm\right)$. Pha ban đầu của 2 dao động $\varphi_1 =\dfrac{\pi }{6}; \varphi_2= \dfrac{5\pi }{6}$ rad. Biện độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp có các giá trị nào
A. $A=\sqrt{3};\varphi=\dfrac{\pi }{3}$
B. $A=\sqrt{3};\varphi=\dfrac{\pi }{2}$
C. $A=3;\varphi=\dfrac{\pi }{3}$
D. $A=3;\varphi=\dfrac{\pi }{6}$
 
Bài toán
Cho 2 dao động điều hòa cùng phương cùng tần số góc là $\omega =100\pi \left( \ \left(\text{rad}/\text{s}\right)\right)$. Biên độ của 2 dao động là $A_1=\sqrt{3} \left(cm\right)$ và $A_2=\sqrt{3} \left(cm\right)$. Pha ban đầu của 2 dao động $\varphi_1 =\dfrac{\pi }{6}; \varphi_2= \dfrac{5\pi }{6}$ rad. Biện độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp có các giá trị nào
A. $A=\sqrt{3};\varphi=\dfrac{\pi }{3}$
B. $A=\sqrt{3};\varphi=\dfrac{\pi }{2}$
C. $A=3;\varphi=\dfrac{\pi }{3}$
D. $A=3;\varphi=\dfrac{\pi }{6}$
Đáp án là B. nhé. Bạn thử lên mạng xem lại cách bấm máy tính nhé. Sẽ rất hữu ích đấy: Tổng hợp dao động điều hòa bằng casio
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
caybutbixanh Tìm biện độ tại điểm C cách bụng sóng 4cm . Bài tập Dao động cơ 2
ashin_xman Con lắc dao động với chu kì $T'=xT$ Tính q theo x? Biện luận Bài tập Dao động cơ 0
N Thời gian ngắn nhất từ khi thả tay đến khi vật ở vị trí mà lực đàn hồi có độ lớn bằng 2/3 lực đàn hồi cực đại và đang giảm là ? Bài tập Dao động cơ 0
N Biên độ của dao động tổng hợp bằng: Bài tập Dao động cơ 0
T Một vật dao động điều hòa mà 3 thời điểm liên tiếp t1,t2,t3 với t3-t1=3(t3-t2) li độ thỏa mãn... Bài tập Dao động cơ 1
V Tại thời điểm lò xo bị biến dạng một đoạn 3cm, tốc độ của vật có giá trị gần với giá trị nào sau đây nhất? Bài tập Dao động cơ 0
htthao1506 Con lắc lò xo, nếu tăng khối lượng và không thay đổi biên độ thì: Bài tập Dao động cơ 4
Lại Nam Anh Trong 1 chu kì, khoảng thời gian vật có độ lớn gia tốc không vượt quá một nửa gia tốc cực đại là Bài tập Dao động cơ 3
Snow In June Biên độ lúc sau của vật trong điện trường Bài tập Dao động cơ 1
EDoGaWa Tính tốc độ cực đại của m Bài tập Dao động cơ 0
L Độ cứng của lò xo là Bài tập Dao động cơ 1
keyhaii Hỏi biên độ của hai vật là bao nhiêu để m1 không rời khỏi m2? Bài tập Dao động cơ 2
Dando Nguyễn Tìm li độ tại thời điểm $t_{2}$ trước hoặc sau thời điểm $t_{1}$ một khoảng thời gian $\Delta t$ Bài tập Dao động cơ 2
G Biên độ dao động gần đúng của vật là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 5
THẦN CHẾT HƯ VÔ Độ cứng của lò xo dựa vào 3 thời điểm Bài tập Dao động cơ 3
Đạt QH Bài toán biên độ lò xo Bài tập Dao động cơ 1
THẦN CHẾT HƯ VÔ Độ lớn lực căng dây tại vị trí có động năng bằng thế năng Bài tập Dao động cơ 2
THẦN CHẾT HƯ VÔ Biên độ của dao động 1 là Bài tập Dao động cơ 6
THẦN CHẾT HƯ VÔ Ở li độ nào của cllx đang chuyển động với biên độ A thì cơ năng có giá trị lớn gấp n lần động năng Bài tập Dao động cơ 2
Q Biên độ dao động của vật sau đó là Bài tập Dao động cơ 1
Hang Dang Biên độ dao động của vật sau đó là Bài tập Dao động cơ 1
·.·★sunny★·.· Li độ dao động tổng hợp của chất điểm Bài tập Dao động cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Độ lớn vận tốc cực đại của vật $m_3$ bằng. Bài tập Dao động cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Giá trị ban đầu của biên độ $A_2$ là Bài tập Dao động cơ 1
L Số lần vật qua vị trí có độ lớn li độ bằng 2cm Bài tập Dao động cơ 2
V Tìm biên độ của con lắc lò xo trong điện trường. Bài tập Dao động cơ 1
phượng nhím Lực đàn hồi tác dụng lên giá I có độ lớn nhỏ nhất là Bài tập Dao động cơ 3
billnhat Biên độ cuối cùng trước khi dừng lại là? Bài tập Dao động cơ 2
L Tính biên độ dao động của vật và chiều dài của lò xo khi chưa biến dạng. Bài tập Dao động cơ 1
L Tính độ cứng lò xo Bài tập Dao động cơ 3
V Tính biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp theo A và phi? Bài tập Dao động cơ 1
H Tốc độ trung bình của vật kể từ lúc bắt đầu dao động đến khi tắt hẳn là: Bài tập Dao động cơ 1
tritanngo99 Khi t=4s li độ của M' là: Bài tập Dao động cơ 2
Geni Nguyễn Biên độ giao động B có giá trị cực đại khi A bằng? Bài tập Dao động cơ 2
Vớ Vẩn Thời điểm t+0,4(s) chất điểm có li độ là Bài tập Dao động cơ 1
Đậu Hoàng Anh Tốc độ trung bình của vật nhỏ Bài tập Dao động cơ 5
cỏ hồng Cho ba dao động điều hòa cùng biên độ Bài tập Dao động cơ 6
tritanngo99 Tại thời điểm đó, chất điểm 2 có li độ là: Bài tập Dao động cơ 3
Nguyễn Minh Cảnh Tốc độ lớn nhất vật nhỏ khi gia tốc của nó bằng không lần thứ 3 là? Bài tập Dao động cơ 1
L Xét trong hệ quy chiếu gắn với xe tốc độ cực đại của con lắc đơn trong quá trình dao động là? Bài tập Dao động cơ 0
D Độ cứng của lò xo là Bài tập Dao động cơ 1
Đậu Hoàng Anh Tìm số điểm dao động với biên độ bằng 5cm Bài tập Dao động cơ 0
thang cuong Tính biên độ dao động cua vật chịu td ngoại lực Bài tập Dao động cơ 0
V Biết li độ tại thời điểm t tính vận tốc tại thời điểm $t+0,125s$ Bài tập Dao động cơ 7
D Tốc độ khi vật qua vị trí cân bằng là Bài tập Dao động cơ 2
L Phương trình li độ dài của vật là Bài tập Dao động cơ 3
truhiki Tính tỉ số độ cứng của hai lò xo? Bài tập Dao động cơ 1
L Hỏi sau đó 0,25 (s) thì li độ của vật có thể là Bài tập Dao động cơ 4
minhanhmia Khi đó li độ góc a của con lắc là: Bài tập Dao động cơ 2
thaoqn99 Tìm biên độ dao động Bài tập Dao động cơ 0
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top