Truyện cười – Cách dỗ trẻ nín khóc

Truyện cười – Cách dỗ trẻ nín khóc

- Cô giáo: Nếu sau này em làm y tá, chuẩn bị tiêm thuốc cho 1 em nhỏ, em nhỏ sợ quá khóc òa lên, vậy em có tiêm không?

– Học sinh : Không ạ!

– Cô giáo: Vậy em có an ủi bé không?

– Học sinh : Thưa cô, em sẽ an ủi là : “thôi, đừng khóc nữa, nếu không cô chích cho 1 mũi bây giờ!”
 

Quảng cáo

Top