Câu hỏi băn khoăn về bước sóng ánh sáng và mẫu nguyên tử Bo

Câu hỏi
Nếu như trong sóng ánh sáng, ánh sáng nào có bước sóng càng ngắn thì sẽ có năng lượng càng lớn (tổng quan là vậy).
Tại sao trong quang phổ phát xạ và hấp thụ của nguyên tử Hiđrô, dãy Laiman (thuộc vùng tia tử ngoại, có bước sóng ngắn) lại có năng lượng E thấp nhất = -13,6eV ?
Có thể giải thích cặn kẽ được không ạ?! MÌnh cảm ơn
 
Câu hỏi
Nếu như trong sóng ánh sáng, ánh sáng nào có bước sóng càng ngắn thì sẽ có năng lượng càng lớn (tổng quan là vậy).
Tại sao trong quang phổ phát xạ và hấp thụ của nguyên tử Hiđrô, dãy Laiman (thuộc vùng tia tử ngoại, có bước sóng ngắn) lại có năng lượng E thấp nhất = -13,6eV ?
Có thể giải thích cặn kẽ được không ạ?! MÌnh cảm ơn
Vì $E=-\dfrac{13,6}{n^2}$ (eV) nên nếu $n$ càng lớn thì $E$ càng lớn, trong dãy Laiman thì $n$ nhỏ nhất là 1 nên nó có năng lượng thấp nhất là $-13,6$ eV
 
Vì $E=-\dfrac{13,6}{n^2}$ (eV) nên nếu $n$ càng lớn thì $E$ càng lớn, trong dãy Laiman thì $n$ nhỏ nhất là 1 nên nó có năng lượng thấp nhất là $-13,6$ eV
Vậy liệu rằng ta có thể coi là trong quang phổ phát xạ của nguyên tử Hidro thì bước sóng khác với tính chất sóng (ánh sáng có bước sóng càng ngắn thì có năng lượng càng lớn) ?
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
To_Be_The_Best Chọn câu đúng khi nói về nguyên tử hiđro Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 2
titan Chọn câu sai Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 3
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top