Độ lớn của điện áp tức thời giữa 2 đầu điện trở và giữa đầu cuộn dây lần lượt là ?

Bài toán
Đặt điện áp $u=200\sqrt{2}\cos \left(100\pi t\right)$ vào 2 đầu đoạn mạch RLC $R=50\Omega ,L=\dfrac{1}{\pi }, C=\dfrac{10^{-3}}{5\pi } $ khi điện áp giữa 2 đầu tụ bằng $100\sqrt{3}$ thì độ lớn của điện áp tức thời giữa 2 đầu điện trở và giữa đầu cuộn dây lần lượt là?
 
Bài toán
Đặt điện áp $u=200\sqrt{2}\cos \left(100\pi t\right)$ vào 2 đầu đoạn mạch RLC $R=50\Omega ,L=\dfrac{1}{\pi }, C=\dfrac{10^{-3}}{5\pi } $ khi điện áp giữa 2 đầu tụ bằng $100\sqrt{3}$ thì độ lớn của điện áp tức thời giữa 2 đầu điện trở và giữa đầu cuộn dây lần lượt là?
Lời giải

Bạn tìm được I sau đó là các giá trị max của R, L, C
Lần lượt thay biểu thức tức thời của R với C, R với L là xong nhé. Máy đang lỗi nên không viết được công thức.
 
Lời giải

Bạn tìm được I sau đó là các giá trị max của R, L, C
Lần lượt thay biểu thức tức thời của R với C, R với L là xong nhé. Máy đang lỗi nên không viết được công thức.
Ban đầu mình cũng làm như thế rồi mà không ra kết quả, cậu có thể trình bày xem mình sai chỗ nào không? Tks
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
P Tìm độ lớn độ lệch pha của cường độ dòng điện tức thời qua mạch trong hai trường hợp Bài tập Điện xoay chiều 1
H Độ lệch pha lớn nhất giữa điện áp của cuộn dây và đoạn mạch X bằng Bài tập Điện xoay chiều 9
ĐỗĐạiHọc2015 Độ lệch pha của $\varphi_1$ có độ lớn là. Bài tập Điện xoay chiều 10
Kate Spencer Độ tự cảm lớn nhất của cuộn dây có thể là? Bài tập Điện xoay chiều 1
cuonghp96 L biến thiên Độ lớn của $\varphi_1, \varphi_2$ Bài tập Điện xoay chiều 0
ShiroPin L biến thiên Độ lớn của $\varphi_1$ và $\varphi_2$ Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Độ lớn đang tăng thì điện áp giữa 2 bản tụ bằng. Bài tập Điện xoay chiều 2
Oneyearofhope Điện lượng chuyển qua điện trở R có độ lớn là? Bài tập Điện xoay chiều 2
inconsolable Suất điện động tức thời trong mỗi cuộn dây còn lại có độ lớn bằng: Bài tập Điện xoay chiều 3
nguyễn thành Vận tốc vật thứ hai có độ lớn là? Bài tập Điện xoay chiều 4
Y Thời gian cường độ dòng điện có độ lớn cực đại Bài tập Điện xoay chiều 1
San Bằng Tất Cả Cảm ứng từ $B$ có độ lớn Bài tập Điện xoay chiều 1
vat_ly_oi Xác định thời gian dòng điện có độ lớn nhỏ hơn 2A trong 1s? Bài tập Điện xoay chiều 1
L Trong số các cường độ hiệu dụng trên giá trị lớn nhất là Bài tập Điện xoay chiều 1
N Thời điểm thứ 2013 cường độ dòng điện tức thời có độ lớn bằng cường độ hiệu dụng và tại thời điểm đó Bài tập Điện xoay chiều 3
N Để cường độ dòng điện trong mạch đạt giá trị lớn nhất thì tần số góc $\omega $ bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
N Suất điện động cực đại qua khung dây có độ lớn bằng Bài tập Điện xoay chiều 2
N Sau thời gian ngắn nhất bằng bao nhiêu cường độ dòng điện trong mạch có độ lớn cực đại? Bài tập Điện xoay chiều 1
sooley Tức thời Độ lớn điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở và giữa hai bản tụ bằng Bài tập Điện xoay chiều 4
lltrang Độ lệch pha giữa điệp áp và cường độ dòng điện khi C=C1 Bài tập Điện xoay chiều 1
K Tìm biên độ điện áp giữa hai đầu mạch điện ? Bài tập Điện xoay chiều 1
huyhoang ML ND C biến thiên Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L..... Bài tập Điện xoay chiều 1
hoàidien Cường độ dòng điện tức thời có giá trị 0,5Io tại những thời điểm Bài tập Điện xoay chiều 1
L Khi tốc độ quay của rôto là n2 thì hiệu điện thế hai đầu tụ điện đại cực đại và bằng bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 4
hhoangle Điện áp hiệu dụng hai đầu động cơ và cường độ dòng điện hiệu dụng qua động cơ lần lượt là Bài tập Điện xoay chiều 0
ĐỗĐạiHọc2015 Thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 3
Bty Khi tốc độ quay của roto là n$\sqrt{2}$(vòng/phút) thì công suất của mạch là? Bài tập Điện xoay chiều 16
T Cường độ hiệu dụng dòng qua mạch bằng Bài tập Điện xoay chiều 4
khoaa8a Pha ban đầu của cường độ dòng điện trong mạch là Bài tập Điện xoay chiều 9
H Tính độ tự cảm L Bài tập Điện xoay chiều 1
V Lệch pha Tìm điện áp hiệu dụng khi biết độ lệch pha Bài tập Điện xoay chiều 1
V C biến thiên Tính độ tự cảm của cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 1
ShounenAi Điều chỉnh điện dung của tụ điện để khi vôn kế chỉ số 80V thì khi đó cường độ dòng điện là bao nhiêu Bài tập Điện xoay chiều 1
T Độ sụp áp trên đường dây tải Bài tập Điện xoay chiều 3
G Biểu thức của cường độ dòng điện qua cuộn cảm là Bài tập Điện xoay chiều 2
N Độ tự cảm của cuộn cảm là Bài tập Điện xoay chiều 3
Nô BiTa Cường độ dòng điện trong mạch có giá trị cực đại bằng ? Bài tập Điện xoay chiều 0
L Tìm L để hiệu điện thế 2 đầu RC trỡ pha hơn hiệu điện thế là 90 độ? Bài tập Điện xoay chiều 2
T MPĐ Cường độ dòng điện hiệu dụng qua tụ điện bằng Bài tập Điện xoay chiều 6
T Độ tự cảm của cuộn dây là : Bài tập Điện xoay chiều 3
S Lệch pha Khi các điện áp tức thời uAM và uMB lệch pha nhau góc 90 độ thì hệ số tự cảm là Bài tập Điện xoay chiều 1
L Tính độ lệch pha giữa 2 đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện Bài tập Điện xoay chiều 1
X MBA Tính cường độ dòng điện ở cuộn sơ cấp Bài tập Điện xoay chiều 0
O Lệch pha Thay đổi C và độ lệch pha dòng điện Bài tập Điện xoay chiều 1
O Lệch pha Độ lệch pha của các đoạn mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
CrapWolf Độ tự cảm của cuộn dây bằng? Bài tập Điện xoay chiều 8
L Tìm cường độ hiệu dụng cực đại ? Bài tập Điện xoay chiều 3
L Độ lệch pha của điện áp 2 đầu đoạn mạch so với dòng điện trong mạch là Bài tập Điện xoay chiều 0
L Nếu mắc nối tiếp thêm tụ có điện dung $C$ sao cho $2LC\omega ^{2}=1$ thì cường độ hiệu dụng là? Bài tập Điện xoay chiều 2
V Chứng minh rằng trong số 4 đường dây nối ấy có 1 đường dây tại đó cường độ dòng điện luôn bằng 0 Bài tập Điện xoay chiều 0
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top