Tổng khoảng cách từ E đến hai nguồn lớn nhất và nhỏ nhất là

Bài toán
Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp A và B cách nhau 20 cm dao động theo phương vuông góc với mặt nước với phương trình uA = uB =Acos(wt) mm. Gọi O là trung điểm của AB, C là một điểm trên mặt nước thỏa mãn CA + CB = 13lamda và diện tích tam giác ABC bằng 240 cm2. Gọi D là trung điểm của OA, E là điểm trên đoạn CD và có độ lệch pha so với nguồn là π/2+kπ. Tổng khoảng cách từ E tới hai nguồn có giá trị lớn nhất và nhỏ nhất là:
A. 22cm và 75cm
B. 22cm và 50cm
C. 25cm và 75cm
D. 25cm và 50cm
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
0 Dao động tổng hợp có biên độ xấp xỉ khoảng Bài tập Dao động cơ 17
N Biên độ của dao động tổng hợp bằng: Bài tập Dao động cơ 0
L tổng hợp hai dao động điều hòa cùng tần số Bài tập Dao động cơ 1
goodgoodgood Pha dao động của dao động tổng hợp Bài tập Dao động cơ 2
huubinh17 4 Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập dao động tổng hợp Bài tập Dao động cơ 11
·.·★sunny★·.· Li độ dao động tổng hợp của chất điểm Bài tập Dao động cơ 1
V Tính biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp theo A và phi? Bài tập Dao động cơ 1
NTH 52 Dao động tổng hợp có biên độ xấp xỉ bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 0
Satoh Aki Tìm biên độ dao động tổng hợp? Bài tập Dao động cơ 1
bo tro vat ly Dao động tổng hợp có tần số góc là Bài tập Dao động cơ 3
ĐỗĐạiHọc2015 Biên độ dao động tổng hợp có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 2
Mến Li độ của dao động tổng hợp bằng Bài tập Dao động cơ 1
My sky Biện độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp Bài tập Dao động cơ 1
blackberry9320 Tổng tốc độ của hai dao động ở cùng một thời điểm có giá trị lớn nhất là Bài tập Dao động cơ 5
blackberry9320 Phương trình dao động tổng hợp của vật là Bài tập Dao động cơ 2
X Tìm biên độ A tổng hợp Bài tập Dao động cơ 7
Hải Quân Tìm giá trị của biên độ tổng hợp? Bài tập Dao động cơ 4
Hải Quân Dao động tổng hợp của hai dao động trên có biên độ bao nhiêu và đang chuyển động theo hướng? Bài tập Dao động cơ 4
tkvatliphothong Biên độ dao động tổng hợp gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 1
hoankuty Li độ tổng hợp của bốn dao động trên gần giá trị nào nhất ? Bài tập Dao động cơ 5
T Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động là Bài tập Dao động cơ 4
ĐỗĐạiHọc2015 Độ lệch pha giữa dao động thứ 2 và dao động tổng hợp là. Bài tập Dao động cơ 1
GS.Xoăn Biên độ dao động tổng hợp của 3 lắc là Bài tập Dao động cơ 8
BackSpace Khi năng lượng dao động tổng hợp là 4W thì độ lệch pha giữa 2 dao động thành phần gần giá trị Bài tập Dao động cơ 1
NTH 52 Biên độ của dao động tổng hợp bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 1
Kate Spencer Biên độ của dao động tổng hợp? Bài tập Dao động cơ 1
hoangnhatphongt32 Tổng giá trị độ giãn lò xo xa giá trị nào sau đây Bài tập Dao động cơ 4
ĐỗĐạiHọc2015 Chất điểm tổng hợp đi được quãng đường ngắn nhất là Bài tập Dao động cơ 4
Nguyễn Đình Huynh Tìm biên độ dao động tổng hợp Bài tập Dao động cơ 4
GS.Xoăn Tìm biên độ dao động tổng hợp Bài tập Dao động cơ 29
hoankuty Tìm li độ $x$ vào thời điểm $t=\frac{1}{60}(s)$ ứng với dao động tổng hợp có biên độ nhỏ nhất? Bài tập Dao động cơ 36
zkdcxoan Dao động tổng hợp của vật có năng lượng là Bài tập Dao động cơ 1
zkdcxoan Năng lượng dao động tổng hợp của vật có thể là Bài tập Dao động cơ 1
Thanh THĐ Biên độ của dao động tổng hợp Bài tập Dao động cơ 2
Bo Valenca Li độ tổng hợp Bài tập Dao động cơ 4
ĐỗĐạiHọc2015 Tại các thời điểm $x_1=x_2$ và gia tốc của chúng đều âm thì li độ của dao động tổng hợp là. Bài tập Dao động cơ 2
ĐỗĐạiHọc2015 $x_1=-10cm$,$x_2=0cm$, $x_3=30cm$. Biên độ dao động tổng hợp. Bài tập Dao động cơ 2
mpmikisg Tìm biên tổng hợp của 3 DĐĐH Bài tập Dao động cơ 1
Enzan Tìm biên độ và li độ của dao động tổng hợp Bài tập Dao động cơ 1
inconsolable Biên độ tổng hợp là Bài tập Dao động cơ 0
tkvatliphothong Biên độ dao động tổng hợp là Bài tập Dao động cơ 10
inconsolable Li độ của dao động tổng hợp là Bài tập Dao động cơ 2
Thảo Bùi Biên độ dao động tổng hợp bằng? Bài tập Dao động cơ 16
Gem Tại thời điểm $x_{1}=x_{2}$ dao động tổng hợp có li độ là Bài tập Dao động cơ 8
huynhcashin Li độ tổng hợp là Bài tập Dao động cơ 12
hoankuty Tổng công thực hiện được của lực ma sát là bao nhiêu khi vật dừng lại? Bài tập Dao động cơ 2
inconsolable Tại thời điểm $x_1=x_2$ li độ dao động tổng hợp là: Bài tập Dao động cơ 12
inconsolable Giá trị của lực tổng hợp tác dụng lên vật cực đại là: Bài tập Dao động cơ 9
H Tổng quãng đường vật đi được đến lúc dừng lại là ? Bài tập Dao động cơ 9
$\pi^{2}$ Dao động tổng hợp của hai dao động có biên độ bằng: Bài tập Dao động cơ 2
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top