Vòng tròn lượng giác

Bài toán
Vòng tròn lượng giác, ai có ảnh full không ạ? Có cả trục sin, cos, tan, cot luôn!
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
K Số vòng quay được trong 14s Bài tập Dao động cơ 2
Del Enter Số vòng quay được của lò xo sau 1s gần nhất giá trị nào? Bài tập Dao động cơ 1
T Khi đi qua tâm điểm giữa của bán kính đường tròn thì động năng của vật bằng Bài tập Dao động cơ 7
hoankuty Hình chiếu của $K$ xuống một đường kính đường tròn có tốc độ trung bình trong một chu kì bằng Bài tập Dao động cơ 12
N Giá trị nhỏ nhất của OI để vật nhỏ có thể tiếp tục chuyển động tròn trong mặt phẳng thẳng... Bài tập Dao động cơ 1
B Tìm $\beta$ sao cho sau va chạm quĩ đạo của vật là 1 đoạn thẳng và 1 phần cung tròn Bài tập Dao động cơ 2
htthao1506 Con lắc lò xo, nếu tăng khối lượng và không thay đổi biên độ thì: Bài tập Dao động cơ 4
Kazir006 Bài tập con lắc đơn với năng lượng pin Bài tập Dao động cơ 0
P Thời gian để pin hết năng lượng Bài tập Dao động cơ 1
nhungsnow Khối lượng của con lắc là? Bài tập Dao động cơ 2
L Khối lượng $m_{1}$,$m_{2}$ là ? Bài tập Dao động cơ 0
D Chứng minh con lắc đơn dđđh bằng bảo toàn năng lượng Bài tập Dao động cơ 2
truhiki Tính khối lượng m của mỗi con lắc Bài tập Dao động cơ 1
Trang Simon Thêm vật có khối lượng m Bài tập Dao động cơ 1
T Năng lượng của hệ sau va chạm là Bài tập Dao động cơ 0
T Năng lượng dao động của con lắc đơn là Bài tập Dao động cơ 1
T Năng lượng dao động của con lắc đơn là Bài tập Dao động cơ 0
NTH 52 Năng lượng mà hệ cung cấp cho con lắc là $1\left(J \right)$thì $A$có giá trị bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 0
O Hãy xác định khối lượng của vật Bài tập Dao động cơ 4
LOVELY Tính khối lượng m của vật nặng, biên độ dao động của con lắc Bài tập Dao động cơ 0
honganle99 Năng lượng của dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 3
honganle99 Năng lượng của dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Năng lượng cực đại của vật khi thực hiện đồng thời hai dao động trên là Bài tập Dao động cơ 1
lethisao Để $\frac{\Delta t_1}{\Delta t_2}$ = $\frac{2}{3}$ thì cần thay đổi khối lượng vật như thế nào Bài tập Dao động cơ 5
N Kể từ lúc đầu cho đến khi vận tốc vật bắt đầu giảm, cơ năng của con lắc lò xo đã giảm một lượng Bài tập Dao động cơ 6
ghjcghj Tỉ số khối lượng hàng và khối lượng tàu Bài tập Dao động cơ 1
N Năng lượng toàn phần của vật là: Bài tập Dao động cơ 1
N Năng lượng dao động của vật là Bài tập Dao động cơ 2
F Năng lượng bị hao hụt là ? Bài tập Dao động cơ 5
lyphaiduoc9 Năng lượng dao động của con lắc bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 1
Mờ Rờ Light Năng lượng dao động của vật có giá trị? Bài tập Dao động cơ 2
hoankuty Hỏi khối lượng của vật gần giá trị nào nhất? Bài tập Dao động cơ 1
A Năng lượng dao động của con lắc gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Dao động cơ 1
0 Khối lượng m’ bằng Bài tập Dao động cơ 5
ĐỗĐạiHọc2015 Khối lượng của vật là. Bài tập Dao động cơ 5
P Con lắc sẽ tiếp tục dao động với năng lượng Bài tập Dao động cơ 5
V Năng lượng của hệ dao động thay đổi như thế nào Bài tập Dao động cơ 3
C Khoảng thời gian trong một chu kỳ để lò xo giãn một lượng nhỏ hơn $2\sqrt{2}$ Bài tập Dao động cơ 0
A Khối lượng $m_{1}$ và $m_{2}$ lần lượt bằng bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 1
A Khối lượng của vật là Bài tập Dao động cơ 1
BackSpace Khi năng lượng dao động tổng hợp là 4W thì độ lệch pha giữa 2 dao động thành phần gần giá trị Bài tập Dao động cơ 1
Del Enter Năng lượng dao động của vật không thể nhận giá trị nào sau đây? Bài tập Dao động cơ 1
0 Phải dùng bộ máy đồng hồ để bổ sung năng lượng có công suất trung bình là Bài tập Dao động cơ 3
Z Năng lượng dao động và động năng của vật ở thời điểm t=1.5s Bài tập Dao động cơ 2
zkdcxoan Dao động tổng hợp của vật có năng lượng là Bài tập Dao động cơ 1
zkdcxoan Năng lượng dao động tổng hợp của vật có thể là Bài tập Dao động cơ 1
Z Khối lượng m của vật Bài tập Dao động cơ 2
L Tính khối lượng của vật nặng Bài tập Dao động cơ 3
L Tính khối lượng của vật Bài tập Dao động cơ 1
Đ Tính nhiệt lượng tỏa ra môi trường khi dao động tắt hẳn? Bài tập Dao động cơ 2
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top