Nếu Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 cho vận tốc âm thì xét trên đường tròn lượng giác là mấy điểm

Cho em hỏi nếu Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 cho vận tốc âm thì xét trên đường tròn lượng giác là mấy điểm
 
Không ý em là đường tròn đối với vận tốc cơ.Theo em nếu đề cho với vận tốc âm thì sẽ có hai điểm trên đường tròn.Nhưng lại có người bảo phải có 4 điểm trên đương tròn,vì dựa vào chiều quay
 
Không ý em là đường tròn đối với vận tốc cơ.Theo em nếu đề cho với vận tốc âm thì sẽ có hai điểm trên đường tròn.Nhưng lại có người bảo phải có 4 điểm trên đương tròn,vì dựa vào chiều quay
Cụ thể Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 nào đi em, anh vẫn chưa hiểu ý em nói gì :P
 

Quảng cáo

Top