[ĐH2013]Giải chi tiết đề thi thử chuyên Quốc Học lần 1

Mình lập topic này mong muốn tất cả thành viên trong diễn đàn tham gia cùng giải đề thi thử đại học của trường chuyên Quốc Học Huế. Đề của trường Quốc học thường hay và khó, có rất nhiều điều để chúng ta học tập, chuẩn bị cho kì thi ĐH năm 2013 phía trước, mong các bạn nhiệt tình tham gia.​
Thân !​
Đề thi (nguồn vnmath):link
10 câu đầu tiên:​
Câu 1.Máy biến áp là thiết b:​
A. biến đổi dòng xoay chiu thành dòng 1 chiu​
B. làm tăng công sut ca dòng xoay chiu​
C. biến đổi tn s ca dòng xoay chiu​
D. có kh năng biến đổi đin áp ca dòng xoay chiu​
Câu 2. Trong gi thc hành, hc sinh mc ni tiếp mt qut đin xoay chiu vi đin tr $R$ ri mc hai đầu đon mch này và đin áp xoay chiu có giá tr hiu dng $380 V$. Biết qut đin này có các giá tr định mc $220V - 88W$ và khi hot động đúng công sut định mc thì độ lch pha gia đin áp hai đầu qut và cường độ dòng đin qua nó là $φ$, vi $\cosφ=0,7. Để qut chy đúng công sut định mc thì R bng:​
A. $354 \Omega$​
B. $180 \Omega $
C. $267 \Omega$
D.$ 361 \Omega$
Câu 3. Khi nói v dao động cưỡng bc, phát biu nào sau đây đúng?​
A. Dao động ca con lc đồng h là dao động cưỡng bc​
B. Biên độ ca dao động cưỡng bc là biên độ ca lc cưỡng bc​
C. Dao động cưỡng bc có tn s bng tn s ca lc cưỡng bc​
D. Dao động cưỡng bc không phi là dao động điu hòa​
Câu 4. Đon mch AB gm hai đon mch AM và MB mc ni tiếp. Đon mch AM gm đin tr thun $R_1= 40 Ω$ mc ni tiếp vi tđin dung $\dfrac{10^{-3} }{4\pi}F$, đon mch MB gm đin tr thun $R_2$ mc ni tiếp vi cun cm thun. Đặt vào A, B đin áp xoay chiu có giá tr hiu dng và tn s không đổi thì đin áp tc thi hai đầu đon mch AM và MB ln lượt là $u_{AM}=50\sqrt{2}\cos(100\pi t-\dfrac{7\pi }{12})V$ và $u_{MB}=150\cos(100\pi t)V$. H s công sut ca mch AB là:​
A. $0,86$​
B. $0,84 $​
C. $0,71 $​
D. $0,95$​
Câu 5. Chn phát biu sai. Sut đin động ca máy phát đin xoay chiu ph thuc vào​
A. Tc độ quay ca roto B. Cm ng ca t trường​
C. S vòng dây ca phn ng D. Tiết din ca dây qun phn ng​
Câu 6. Mt con lc lò xo đặt trên mt phng nm ngang gm lò xo nh có mt đầu c định, đầu kia gn vi vt nh $m_1$. Ban đầu gi vt $m_1$ ti v trí mà lò xo nén $8$ cm, đặt vt nh $m_2$ ( có khi lượng bng khi lượng vt $m_1$) trên mt phng nm ngang và sát vi $m_1$. Buông nh để hai vt bt đầu chuyn động theo phương ca trc lò xo. B qua ma sát. thi đim lò xo có chiu dài cc đại ln đầu tiên thì khong cách gia hai vt $m_1$ và $m_2$ là​
A. $3,2$ cm B. $3,7$ cm C. $4$ cm D. $2,7$ cm​
Câu 7.Một nguồn điểm O phát sóng âm có công suất không đổi trong một môi trường truyền âm đẳng hướng và không hấp thụ âm. Hai điểm A, B cách nguồn âm lần lượt là $r_1$ và $r_2$. Biết cường độ âm tại A gấp $4$ lần cường độ âm tại B. Tỉ số $r_2/r_1$ là:​
A.$ 4$ B.$ 1/4$ C. $2 $ D.$ 1/2$​
Câu 8. Đặt điện áp $u=U\sqrt{2}\cos(\omega t)$ vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AN và NB mắc nối tiếp.Đoạn AN gồm có một biến trở R mắc nối tiếp với một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Đoạn NB chỉ có một 1 tụ điện với điện dung C. Đặt $\omega _1\dfrac{1}{2\sqrt{LC}}$. Để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch AN không phụ thuộc R thì $\omega $ bằng​
A.$\dfrac{\omega _1}{\sqrt{2}}$ B.$\omega _1\sqrt{2}$ C.$\dfrac{\omega _1}{2\sqrt{2}}$ D.$2\omega _1$​
Câu 9.Hai điểm $M_1$ và $M_2$ cùng dao động điều hòa trên một trục $x$,
quanh điểm gốc O với cùng tần số f,biên độ dao động lần lượt là $A$
và $2A$, dao động của $M_2$ sớm pha hơn một góc $\varphi =\dfrac{\pi }{3}$ so với $M_1$.
Lúc $t=0$, $M_1$ có li độ cực đại. Độ dài đại số $\overline{M_1M_2}$ biến đổi theo thời gian t bằng biểu thức
A.$-A\sqrt{3}sin(2\pi f+\dfrac{\pi }{2})$ B.$\dfrac{A}{2}sin(2\pi f+\dfrac{\pi }{2})$ C.$A\sqrt{3}sin(2\pi f+\dfrac{\pi }{2})$ D.$-\dfrac{A}{2}sin(2\pi f+\dfrac{\pi }{2})$​
Câu 10.Khi nói v s truyn sóng cơ trong mt môi trường, phát biu nào sau đây đúng?​
A.Hai phn t ca môi trường cách nhau mt phn tư bước sóng thì dao động lch pha nhau 90 độ
B. Hai phn t ca môi trường cách nhâu mt na bước sóng thì dao động ngược pha​
C. Nhng phn t ca môi trường cách nhau mt s nguyên ln bước sóng thì dao động cùng pha​
D. Nhng phn t ca môi trường trên cùng mt hướng truyn sóng và cách nhau mt s nguyên ln bước sóng thì dao động cùng pha​
P/s: mình gõ latex lâu quá, bạn nào rảnh thì gõ giúp mình vài câu trong đề lên đây cùng thảo luận nhé :)
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Câu 1.Máy biến áp là thiết b:
A. biến đổi dòng xoay chiu thành dòng 1 chiu
B. làm tăng công sut ca dòng xoay chiu
C. biến đổi tn s ca dòng xoay chiu
D. có kh năng biến đổi đin áp ca dòng xoay chiu
Cái này là D rồi

Câu 2. Trong gi thc hành, hc sinh mc ni tiếp mt qut đin xoay chiu vi đin tr R ri mc hai đầu đon mch này vàđin áp xoay chiu có giá tr hiu dng 380V. Biết qut đin này có các giá tr định mc 220V−88W và khi hot động đúng công sut định mc thì độ lch pha gia đin áp hai đầu qut và cường độ dòng đin qua nó là φ, vi $\cosφ$=0,7. Để qut chy đúng công sut định mc thì R bng:
Bài Làm
Ta có
$$U^2=U_R^2+U_q^2+2U_R.U_q.0,7 \rightarrow 380^2=U_R^2+220^2+0,7.220.U_R\rightarrow U_R=192V\\ Ta có P=UI.07 \rightarrow I=\dfrac{88}{220.0,7}=\dfrac{4}{7}\\\rightarrow R=336\Omega $$
Tại sao nhỉ ?

Câu 5. Chn phát biu sai. Sut đin động ca máy phát đin xoay chiu ph thuc vào
A. Tc độ quay ca roto B. Cm ng ca t trường
C. S vòng dây ca phn ng D. Tiết din ca dây qun phn ng

Câu 6. Mt con lc lò xo đặt trên mt phng nm ngang gm lò xo nh có mt đầu cđịnh, đầu kia gn vi vt nh $m_1$. Ban đầu gi vt $m_1$ ti v trí mà lò xo nén $8$ cm, đặt vt nh $m_2$ ( có khi lượng bng khi lượng vt $m_1$) trên mt phng nm ngang và sát vi $m_1$. Buông nhđể hai vt bt đầu chuyn động theo phương ca trc lò xo. B qua ma sát. thi đim lò xo có chiu dài cc đại ln đầu tiên thì khong cách gia hai vt $m_1$ và $m_2$ là
A. $3,2$ cm B. $3,7$ cm C. $4$ cm D. $2,7$ cm

Bài Làm
Công thức tính nhanh của dạng này là
$$d=(\dfrac{\pi}{2}-1).A.\sqrt{\dfrac{m_1}{m_1+m_2}}\\\Rightarrow d=3,2cm$$
Chọn A
Câu 7.Một nguồn điểm O phát sóng âm có công suất không đổi trong một môi trường truyền âm đẳng hướng và không hấp thụ âm. Hai điểm A, B cách nguồn âm lần lượt là
r1r2. Biết cường độ âm tại A gấp 4 lần cường độ âm tại B. Tỉ số r2/r1 là:
A.4 B.1/4 C. 2 D.1/2
Bài Làm
Ta có $$\dfrac{r_1}{r_2}=\sqrt{\dfrac{I_2}{I_1}}=\dfrac{1}{2}
\\\Rightarrow C$$

Câu 10.Khi nói v s truyn sóng cơ trong mt môi trường, phát biu nào sau đây đúng?
A.Hai phn t ca môi trường cách nhau mt phn tư bước sóng thì dao động lch pha nhau 90 độ
B. Hai phn t ca môi trường cách nhâu mt na bước sóng thì dao động ngược pha
C. Nhng phn t ca môi trường cách nhau mt s nguyên ln bước sóng thì dao động cùng pha
D. Nhng phn t ca môi trường trên cùng mt hướng truyn sóng và cách nhau mt s nguyên ln bước sóng thì dao động cùng pha
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Mình lập topic này mong muốn tất cả thành viên trong diễn đàn tham gia cùng giải đề thi thử đại học của trường chuyên Quốc Học Huế. Đề của trường Quốc học thường hay và khó, có rất nhiều điều để chúng ta học tập, chuẩn bị cho kì thi ĐH năm 2013 phía trước, mong các bạn nhiệt tình tham gia.
Thân !
Đề thi (nguồn vnmath):link
10 câu đầu tiên:

Câu 1.Máy biến áp là thiết b:
A. biến đổi dòng xoay chiu thành dòng 1 chiu
B. làm tăng công sut ca dòng xoay chiu
C. biến đổi tn s ca dòng xoay chiu
D. có kh năng biến đổi đin áp ca dòng xoay chiu
Câu 2. Trong gi thc hành, hc sinh mc ni tiếp mt qut đin xoay chiu vi đin tr $R$ ri mc hai đầu đon mch này và đin áp xoay chiu có giá tr hiu dng $380 V$. Biết qut đin này có các giá tr định mc $220V - 88W$ và khi hot động đúng công sut định mc thì độ lch pha gia đin áp hai đầu qut và cường độ dòng đin qua nó là $φ$, vi $\cosφ=0,7. Để qut chy đúng công sut định mc thì R bng:
A. $354 \Omega$
B. $180 \Omega $
C. $267 \Omega$
D.$ 361\Omega$
Câu 3. Khi nói v dao động cưỡng bc, phát biu nào sau đây đúng?
A. Dao động ca con lc đồng h là dao động cưỡng bc
B. Biên độ ca dao động cưỡng bc là biên độ ca lc cưỡng bc
C. Dao động cưỡng bc có tn s bng tn s ca lc cưỡng bc
D. Dao động cưỡng bc không phi là dao động điu hòa
Câu 4. Đon mch AB gm hai đon mch AM và MB mc ni tiếp. Đon mch AM gm đin tr thun $R_1= 40 Ω$ mc ni tiếp vi tđin dung $\dfrac{10^{-3} }{4\pi}F$, đon mch MB gm đin tr thun $R_2$ mc ni tiếp vi cun cm thun. Đặt vào A, B đin áp xoay chiu có giá tr hiu dng và tn s không đổi thì đin áp tc thi hai đầu đon mch AM và MB ln lượt là $u_{AM}=50\sqrt{2}\cos(100\pi t-\dfrac{7\pi }{12})V$ và $u_{MB}=150\cos(100\pi t)V$. H s công sut ca mch AB là:
A. $0,86$
B. $0,84 $
C. $0,71 $
D. $0,95$
Câu 5. Chn phát biu sai. Sut đin động ca máy phát đin xoay chiu ph thuc vào
A. Tc độ quay ca roto B. Cm ng ca t trường
C. S vòng dây ca phn ng D. Tiết din ca dây qun phn ng
Câu 6. Mt con lc lò xo đặt trên mt phng nm ngang gm lò xo nh có mt đầu c định, đầu kia gn vi vt nh $m_1$. Ban đầu gi vt $m_1$ ti v trí mà lò xo nén $8$ cm, đặt vt nh $m_2$ ( có khi lượng bng khi lượng vt $m_1$) trên mt phng nm ngang và sát vi $m_1$. Buông nh để hai vt bt đầu chuyn động theo phương ca trc lò xo. B qua ma sát. thi đim lò xo có chiu dài cc đại ln đầu tiên thì khong cách gia hai vt $m_1$ và $m_2$ là
A. $3,2$ cm B. $3,7$ cm C. $4$ cm D. $2,7$ cm
Câu 7.Một nguồn điểm O phát sóng âm có công suất không đổi trong một môi trường truyền âm đẳng hướng và không hấp thụ âm. Hai điểm A, B cách nguồn âm lần lượt là $r_1$ và $r_2$. Biết cường độ âm tại A gấp $4$ lần cường độ âm tại B. Tỉ số $r_2/r_1$ là:
A.$ 4$ B.$ 1/4$ C. $2 $ D.$ 1/2$
Câu 8. Đặt điện áp $u=U\sqrt{2}\cos(\omega t)$ vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AN và NB mắc nối tiếp.Đoạn AN gồm có một biến trở R mắc nối tiếp với một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Đoạn NB chỉ có một 1 tụ điện với điện dung C. Đặt $\omega _1\dfrac{1}{2\sqrt{LC}}$. Để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch AN không phụ thuộc R thì $\omega $ bằng
A.$\dfrac{\omega _1}{\sqrt{2}}$ B.$\omega _1\sqrt{2}$ C.$\dfrac{\omega _1}{2\sqrt{2}}$ D.$2\omega _1$
Câu 9.Hai điểm $M_1$ và $M_2$ cùng dao động điều hòa trên một trục $x$,
quanh điểm gốc O với cùng tần số f,biên độ dao động lần lượt là $A$
và $2A$, dao động của $M_2$ sớm pha hơn một góc $\varphi =\dfrac{\pi }{3}$ so với $M_1$.
Lúc $t=0$, $M_1$ có li độ cực đại. Độ dài đại số $\overline{M_1M_2}$ biến đổi theo thời gian t bằng biểu thức
A.$-A\sqrt{3}sin(2\pi f+\dfrac{\pi }{2})$ B.$\dfrac{A}{2}sin(2\pi f+\dfrac{\pi }{2})$ C.$A\sqrt{3}sin(2\pi f+\dfrac{\pi }{2})$ D.$-\dfrac{A}{2}sin(2\pi f+\dfrac{\pi }{2})$
Câu 10.Khi nói v s truyn sóng cơ trong mt môi trường, phát biu nào sau đây đúng?
A.Hai phn t ca môi trường cách nhau mt phn tư bước sóng thì dao động lch pha nhau 90 độ
B. Hai phn t ca môi trường cách nhâu mt na bước sóng thì dao động ngược pha
C. Nhng phn t ca môi trường cách nhau mt s nguyên ln bước sóng thì dao động cùng pha
D. Nhng phn t ca môi trường trên cùng mt hướng truyn sóng và cách nhau mt s nguyên ln bước sóng thì dao động cùng pha
P/s: mình gõ latex lâu quá, bạn nào rảnh thì gõ giúp mình vài câu trong đề lên đây cùng thảo luận nhé :)
Trả lời: đề cũng hay, nhưng dùng lại nhiều đề thi DH 2011 quá.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Dung Le KIỂM TRA ĐỊNH KÌ DAO ĐỘNG CƠ - GIẢI CHI TIẾT Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 0
Trần Anh Tuấn Giải chi tiết đề thi thử THPT QG Lần 1 Trường Chuyên KHTN 2016 Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 7
GS.Xoăn Giải chi tiết đề thi THPT Quốc gia lần 4 Bamabel năm 2015 Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 0
GS.Xoăn Tổng hợp lời giải một số câu khó trong đề thi thử THPT Quốc gia 2015 lần 2- Bamabel Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 0
datanhlg Luyện giải đề trước kỳ thi đại học Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 2
JDieen XNguyeen Đề và lời giải chi tiết thi thử chuyên Vinh lần một năm 2014 Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 4
huynhcashin Giải chi tiết đề thi HSG môn Lý Tỉnh Thái Bình 2014 Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 19
Tăng Hải Tuân Giải chi tiết đề lần 2 Chuyên Sư Phạm Hà Nội - 2013 Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 20
N Giải chi tiết 8 đề thi thử ĐHSPHN năm 2012 Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 0
D Đề thi thử lần 1 2012-2013 (đáp án + giải chi tiết) Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 3
Tăng Hải Tuân Giải chi tiết đề lần I Chuyên Sư Phạm Hà Nội - 2013 Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 24
T [ĐH 2013]Giải đề thi thử trường TRƯỜNG THPT NAM TRỰC lần I Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 6
Trần Anh Tuấn Đề thi thử THPT QG Lần 1 Trường Chuyên ĐHSP 2016 ( kèm giải chi tiết ) Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 3
Trần Anh Tuấn Đề thi thử THPT QG Lần 2 Trường Chuyên KHTN 2016 ( kèm giải chi tiết ) Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 1
GS.Xoăn Đáp án chi tiết Đề thi thử đại học môn Vật lí trường THPT chuyên- Đại học Vinh năm 2015 Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 4
D Đề thi thử lần 1 chuyên Nguyễn Huệ 2013 (Đáp án chi tiết) Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 5
Tăng Hải Tuân [Đề thi + Đáp án chi tiết] Thi thử Vật Lí - Chuyên ĐHSP 2012 - Lần 3 Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 2
Tăng Hải Tuân [Đề thi + Đáp án chi tiết] Thi thử Vật Lí - Chuyên ĐHSP 2012 - Lần 2 Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 0
Tăng Hải Tuân [Đề thi + Đáp án chi tiết] Thi thử Vật Lí - Chuyên ĐHSP 2012 - Lần 1 Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 0
Các chủ đề tương tựQuảng cáo

Top