Tìm thể tích He sinh ra trong thời gian t=T

Bài toán
Chất (A=210, Z=84) Po phóng xạ anpha biến thành (A=206, Z=82)Pb. Ban đầu có 0,168g Po. Tìm thể tích He sinh ra trong thời gian t=T
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Đậu Hoàng Anh Tìm vận tốc hai hạt trung gian Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
Enzan Tìm giá trị của $x$? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
B Tìm vận tốc proton Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
B Tìm tỉ số số hạt của hai chất phóng xạ $\dfrac{N_{1}}{N_{2}}$ lúc đầu Bài tập Hạt nhân nguyên tử 5
proboyhinhvip Tìm góc tạo bởi hạt nhân X và hạt nơtron Bài tập Hạt nhân nguyên tử 5
datanhlg Tìm năng lượng để tách 1 g $^{4}He_{2}$ thành proton va notron? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Enzan Tìm chu kì của chất phóng xạ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
N Tìm năng lượng liên kết của hạt nhân Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
T Tìm động năng hạt $\alpha$ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
cavacar Tìm thời điểm hạt thứ 2 phân rã? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
K Tìm bán kính của electron quang điện Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
To_Be_The_Best Tìm chu kì bán rã của chất phóng xạ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 11
triminhdovip137 Tìm năng lượng của phản ứng hạt nhân Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Spin9x Tìm chu kỳ bán rã của chất Rn222 Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
H Tìm góc giữa hướng chuyển động của các hạt sau phản ứng. Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
linh Tìm tốc độ của hạt mêzôn để năng lượng toàn phần của nó gấp 10 lần năng lượng nghỉ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 4
P Tìm số nguyên tử chất B sau thời gian t? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
lvcat Tìm tuổi của món đồ cổ khi biết chu kì bán rã của $C^{14}$ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
D Tìm tỉ lệ giữa số hạt nhân Y và X tại thời điểm $t_2$ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
phenol phenic Tìm chu kì bán rã của U234. Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
K Bước sóng nhỏ nhất của bức xạ mà nguyên tử có thể phát ra sau đó là: Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Joyka Tỉ số giữa bước sóng hồng ngoại lớn nhất và bước sóng nhìn thấy nhỏ nhất mà nguyên tử có thể phát ra Bài tập Hạt nhân nguyên tử 7
datanhlg Thể tích máu trong cơ thể? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
proboyhinhvip Thời gian hạt $\alpha $bay trong vùng từ trường có thể là: Bài tập Hạt nhân nguyên tử 9
Tùng333 Thể tích khí Heli được sinh ra ở điều kiện tiêu chuẩn là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
๖ۣۜßřεαќ ๖ۣۜΘΰя Với lọ dung dịch trên thì có thể tiêm cho Bài tập Hạt nhân nguyên tử 9
G Góc x giữa chuyển động cáo hạt $\alpha$ có thể bằng? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
dreamhigh315 Thể tích (đktc) của lượng khí hiđrô được tạo ra nhờ phản ứng $(1)$ bằng Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
P Thể tích máu người được tiêm khoảng Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
dtdt95 Nếu tổng hợp hêli từ 1g liti thì năng lượng tỏa ra có thể đun sôi 1 khối lượng nước ở $0^0 C $ là : Bài tập Hạt nhân nguyên tử 9
T Bài tập về thể tích máu của một người Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
D Tốc độ tích tụ của trầm tích ở biển Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Các chủ đề tương tự
Quảng cáo

Top