Để tia sáng bị phản xạ toàn phần tại mặt bên thứ hai của lăng kính thì góc tới i1 phải thỏa mãn ĐK

Bài toán
Cho một lăng kính thủy tinh đặt trong không khí với góc chiết quang bằng $60^o$ và chiết suất thủy tinh bằng 1,5. Một tia sáng đi trong mặt phẳng vuông góc với cạnh của lăng kính, qua mặt bên thứ nhất của lăng kính $i_1$. Để tia sáng phản xạ toàn phần tại mặt bên thứ hai của lăng kính thì góc tới $i_1$ phải thỏa mãn điều kiện
A. $i_1$< 35^o 34^'
B. $i_1$> 25^o 34^'
C. $i_1$< 27^o 55^'
D. $i_1$> 27^o 55^'
ai giúp với
 
Bài toán
Cho một lăng kính thủy tinh đặt trong không khí với góc chiết quang bằng $60^o$ và chiết suất thủy tinh bằng 1,5. Một tia sáng đi trong mặt phẳng vuông góc với cạnh của lăng kính, qua mặt bên thứ nhất của lăng kính $i_1$. Để tia sáng phản xạ toàn phần tại mặt bên thứ hai của lăng kính thì góc tới $i_1$ phải thỏa mãn điều kiện
A. $i_1$< 35^o 34^'
B. $i_1$> 25^o 34^'
C. $i_1$< 27^o 55^'
D. $i_1$> 27^o 55^'
ai giúp với
A = $r_1$ + $r_2$
sin $i_1$ = n sin $r_1$
sin $i_2$ = n sin $r_2$
để xảy ra phản xạ toàn phần tại mặt bên thứ 2 → sin $r_2$ > 1/n → $r_{2}$ > 41,8
→ sin $i_1$ = n sin $r_1$ = n sin (A-$r_2$) → $i_1$ < 27,9$^{o}$ = 27$^{o}$54' → C
Xem thêm: vật lí phổ thông lớp 11 chương khúc xạ ánh sáng
 
Last edited:

Quảng cáo

Top