Tìm vận tốc cực đại của electron quang điện ra khỏi catot

Bài toán
Chiếu một chùm sáng có bước sóng $0,489.10{^-6}$ vào một tấm kim loại kali dùng làm catot của tế bào quang điện. Biết công thoát kali là 2,15 eV.
A) Tìm giới hạn quang điện của kali.
B) Tìm vận tốc cực đại của electron quang điện ra khỏi catot.
Giúp e cái bài tập với. Em cám ơn nhiều.

OWEBLvE.jpg
 
Lời giải
Câu a. Công thoát $A=\dfrac{hc}{\lambda_0} \Rightarrow \lambda_0=\dfrac{hc}{A}$
Với $c=3.10^8$ m/s là vận tốc ánh sáng. Còn h là hằng số plank... thay vào tìm $\lambda_0$ nhé
Câu b.$W_{{đ_0}_{max}}=\dfrac{mv_{0max}^2}{2}=\dfrac{hc}{\lambda}-A$
Từ đó tính ra quả
 
Last edited:

Quảng cáo

Top