Xác định góc hợp bởi 2 tia sáng ló ra khỏi lăng kính

Bài toán
Chiếu một chùm tia sáng trắng hẹp song song coi như một tia sáng vào mặt bên AB của lăng kính có góc chiết quang 50 độ, dưới góc tới 60 độ. Chùm tia ló ra khỏi mặt AC gồm nhiều màu sắc biến thiên liên tục từ đỏ đến tím. Biết chiết suất của chất làm lăng kính đối với tia đỏ và tím lần lượt là 1,54 và 1,58. Xác định góc hợp bởi tia đỏ và tím ló ra khỏi lăng kính!
Cám ơn mọi người rất nhiều!!!
 
Last edited:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
__Black_Cat____! Xác định góc quay bàn lăng kính tới vị trí vạch màu tím đỏi chiều chuyển động Bài tập Sóng ánh sáng 0
K Lập công thức xác định vị trí trùng nhau của các vân tối của hai bức xạ trên màn Bài tập Sóng ánh sáng 1
Bibubo225 Lập công thức xác định vị trí trùng nhau của các vân tối của hai bức xạ trên màn Bài tập Sóng ánh sáng 7
VAN SI LUC Xác định số vân sáng trên miền giao thoa và $\frac{i_1}{i_2}$ Bài tập Sóng ánh sáng 1
Kirito Xác định vị trí hai vân sóng của 2 bức xạ $\lambda _{1}$ và $\lambda _{2}$ trùng nhau Bài tập Sóng ánh sáng 1
T Xác định $\lambda _1$ Bài tập Sóng ánh sáng 5
N Xác định số vân trùng của 3 ánh sáng? Bài tập Sóng ánh sáng 1
San Bằng Tất Cả Xác định khoảng cách giữa $2$ vết sáng đó. Bài tập Sóng ánh sáng 2
Halerm Dép Xác định chiết suất n Bài tập Sóng ánh sáng 1
T Xác định bước sóng trong giao thoa ánh sáng: Bài tập Sóng ánh sáng 1
ShiroPin Xác định $\lambda_3$ Bài tập Sóng ánh sáng 1
L Xác định $\lambda _{1}$ để vân sáng bậc 2 của $\lambda _{2}=0,4\mu m$ trùng với một vân tối của $\la Bài tập Sóng ánh sáng 1
N Xác định số bức xạ đơn sắc có thể ló ra khỏi lăng kính là Bài tập Sóng ánh sáng 1
triminhdovip137 Xác định bề rộng dải phổ thu được trên màn Bài tập Sóng ánh sáng 0
N Xác định số vân sáng Bài tập Sóng ánh sáng 0
T [Hsg Thanh Hóa 2012] Xác định khoảng vân trong giao thoa ánh sáng. Bài tập Sóng ánh sáng 2
T Góc tạo bởi tia ló màu vàng và tia ló màu tím có giá trị Bài tập Sóng ánh sáng 2
21653781 Giá trị của góc $\alpha_{0}$ là Bài tập Sóng ánh sáng 6
inconsolable Hỏi góc tạo bởi tia ló đỏ và tia ló tím gần với giá trị nào nhất? Bài tập Sóng ánh sáng 0
T Hỏi góc tạo bởi tia ló màu tím và tia ló màu đỏ gần nhất với giá trị nào sau đây Bài tập Sóng ánh sáng 9
Urahara Hỏi góc tạo bởi tia ló màu tím và tia ló màu đỏ là ? Bài tập Sóng ánh sáng 0
chinhanh9 Để chùm tia ló song song thì góc A' phải có giá trị là? Bài tập Sóng ánh sáng 0
T Để có tán sắc của tia sáng trắng khi qua lăng kính thì góc tới i phải thỏa điều kiện Bài tập Sóng ánh sáng 1
LeLinh Góc tạo bởi tia màu đỏ và tia màu tím sau khi ló ra khỏi mặt bên còn lại của lăng kính bằng: Bài tập Sóng ánh sáng 1
Cador.Halley Phân biệt góc khúc xạ và độ lệch của các tia sáng theo chiết suất Bài tập Sóng ánh sáng 2
Đ Góc tạo bởi tia ló màu vàng và tia ló màu tím có giá trị xấp xỉ bằng Bài tập Sóng ánh sáng 0
H Góc lệch của tia màu tím là Bài tập Sóng ánh sáng 1
N Tính góc khúc xạ? Bài tập Sóng ánh sáng 1
ShiroPin Góc tạo bởi hai tia khúc xạ đỏ và tím trong thủy tinh bằng Bài tập Sóng ánh sáng 3
Sao Mơ Hỏi phải quay lăng kính một góc bằng bao nhiêu để tia ló màu đỏ truyền đối xứng qua lăng kính? Bài tập Sóng ánh sáng 1
HuyGooner Tính góc tạo bởi tia ló đỏ và tím biết chiết suất của nước đối với đỏ, tím lần lượt là 1,32 và 1,35 Bài tập Sóng ánh sáng 1
N Góc chiết quang bằng Bài tập Sóng ánh sáng 1
KSTN_BK_95 Góc lệch giữa tia tới và tia ló có giá trị ? Bài tập Sóng ánh sáng 4
tkvatliphothong Tính góc trông khoảng vân và bước sóng của bức xạ Bài tập Sóng ánh sáng 2
adamdj Tính góc lệch của tia sáng Bài tập Sóng ánh sáng 7
P Chiếu một tia sáng đơn sắc vuông góc với mặt huyền của tam giác tới một trong 2 mặt còn lại thì tia Bài tập Sóng ánh sáng 1
canhbao Khi đó góc lệch giữa tia ló và tia tới có giá trị là? Bài tập Sóng ánh sáng 2
triminhdovip137 Góc lệch của tia màu tím là Bài tập Sóng ánh sáng 1
B Góc tạo bởi tia đỏ và tia tím. Bài tập Sóng ánh sáng 2
__Black_Cat____! Góc giữa tia ló màu đỏ và tia phản xa màu tím là Bài tập Sóng ánh sáng 2
C Góc tạo bởi tia màu đỏ và tia màu tím sau khi ló ra khỏi mặt bên của lăng kính Bài tập Sóng ánh sáng 1
Các chủ đề tương tự

Quảng cáo

Top