Khi nào cần dùng bảo toàn cơ năng và bảo toàn động lượng?

Bài toán
Khi nào cần dùng bảo toàn cơ năng và bảo toàn động lượng?

Có phải bảo toàn cơ năng thường dùng cho chỉ một vật, bảo toàn động năng có thể cho hệ vật, còn bảo toàn động lượng thì chỉ có thể cho hệ vật
 
Định luật bảo toàn động lượng áp dụng cho hệ kín. Định luật bảo toàn cơ năng áp dụng cho trường hợp vật hoặc hệ vật chỉ chịu tác dụng của lực thế (không có ma sát). Không có định luật bảo toàn động năng bạn nhé.. Nếu có đó là định luật bảo toàn cơ năng trong trường hợp đặc biệt khi thế năng không đổi.
 

Quảng cáo

Top