f biến thiên Giá trị đó gần giá trị nào nhất sau đây

Bài toán
Đặt điện áp $u=100\sqrt{2}\cos \omega t$ ($\omega $ thay đổi) vào 2 đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Khi $\omega =\omega _{0}$ thì điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu điện trở cực đại và lúc này điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu cuộn cảm là $U$. Khi $\omega =\omega _{1}$ thì điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu tụ điện là $U$. Khi $\omega =\omega _{2}=\dfrac{3}{2} \omega _{1}$ thì điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu cuộn cảm là $U$. Biết $CR^2gần giá trị nào nhất sau đây:
A. 180 V
B. 140 V
C. 160 V
D. 200 V
 
Bài toán
Đặt điện áp $u=100\sqrt{2}\cos \omega t$ ($\omega $ thay đổi) vào 2 đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Khi $\omega =\omega _{0}$ thì điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu điện trở cực đại và lúc này điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu cuộn cảm là $U$. Khi $\omega =\omega _{1}$ thì điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu tụ điện là $U$. Khi $\omega =\omega _{2}=\dfrac{3}{2} \omega _{1}$ thì điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu cuộn cảm là $U$. Biết $CR^2gần giá trị nào nhất sau đây:
A. 180 V
B. 140 V
C. 160 V
D. 200 V
Lời giải

Điều chỉnh $\omega =\omega _{0}$ để $Ur_{max}$ có nghĩa là công hưởng mà có $U_L=U$ $\Rightarrow R=Z_{Lo}=Z_{Co}$
$\Rightarrow Z_L.Z_C=R^2\Rightarrow \dfrac{L}{C}=R^2$
Khi $\omega =\omega _{3}$ thì $Uc_{max}$ có.
$\left(\dfrac{U}{U_{{C{max}}}}\right)^2+\left(\dfrac{Z_{L_3}}{Z_{C_3}}\right)^2=1\Rightarrow \left(\dfrac{U}{U_{C_{max}}}\right)^2+L^2C^2.\omega _3^4=1$
Với $\omega _3^2=\dfrac{\dfrac{2L}{C}-R^2}{2L^2}\Rightarrow \omega _3^2=\dfrac{R^2}{2L^2}$
Thay tất cả vào ta được.
$\left(\dfrac{U}{U_{C_{max}}}\right)^2+\dfrac{C^2R^4}{4L^2}=1\left(CR^2=L\right)$
$\left(\dfrac{U}{U_{C_{max}}}\right)^2=\dfrac{3}{4}\Rightarrow U_{c_{max}}\approx 115$

Ps: Khai xuân, Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 gì cho 3-4 dữ kiện nhưng chỉ cần dữ kiện đầu và cuối là giải được, chắc sai rồi.@@
 
Last edited:
  • $\omega =\omega _o\rightarrow U_{Lo}=U_{Co}=U$
  • $\omega =\omega _1\rightarrow U_{C_1}=U$
  • $\omega =\omega _2\rightarrow U_{L_2}=U$
Khi $\omega =\omega _1,\omega =\omega _0$ thì $U_C$ có cùng giá trị
$\Rightarrow \omega _c=\omega _3=\dfrac{1}{2}\left(\omega _1^2+\omega _o^2 \right)$ (1)​
Khi $\omega =\omega _2,\omega =\omega _0$ thì $U_L$ có cùng giá trị
$\Rightarrow \dfrac{1}{\omega _L^2}=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{\omega _2^2}+\dfrac{1}{\omega _0^2}\right) $ (2)​
Khi $\omega =\omega _0\Rightarrow \omega _0=\sqrt{\omega _L\omega _C}$ (3)

Thay (3) vào (1),(2) và lấy (1) chia (2) ta được
$\omega _0=\sqrt{\dfrac{3}{2}}\omega _1 $
$\rightarrow \omega _C^2=\dfrac{5}{6}\omega _0^2$

Mặt khác ta có: $\left(\dfrac{100}{U_{C_{max}}} \right)^2+\left(\dfrac{\omega _c}{\omega _0} \right)^4=1\rightarrow U_{C_{max}}\approx 180.906$
 
  • $\omega =\omega _o\rightarrow U_{Lo}=U_{Co}=U$
  • $\omega =\omega _1\rightarrow U_{C_1}=U$
  • $\omega =\omega _2\rightarrow U_{L_2}=U$
Khi $\omega =\omega _1,\omega =\omega _0$ thì $U_C$ có cùng giá trị
$\Rightarrow \omega _c=\omega _3=\dfrac{1}{2}\left(\omega _1^2+\omega _o^2 \right)$ (1)​
Khi $\omega =\omega _2,\omega =\omega _0$ thì $U_L$ có cùng giá trị
$\Rightarrow \dfrac{1}{\omega _L^2}=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{\omega _2^2}+\dfrac{1}{\omega _0^2}\right) $ (2)​
Khi $\omega =\omega _0\Rightarrow \omega _0=\sqrt{\omega _L\omega _C}$ (3)

Thay (3) vào (1),(2) và lấy (1) chia (2) ta được
$\omega _0=\sqrt{\dfrac{3}{2}}\omega _1 $
$\rightarrow \omega _C^2=\dfrac{5}{6}\omega _0^2$

Mặt khác ta có: $\left(\dfrac{100}{U_{C_{max}}} \right)^2+\left(\dfrac{\omega _c}{\omega _0} \right)^4=1\rightarrow U_{C_{max}}\approx 180.906$
Cách của hoan đẹp trai đây mà chắc là phải như này mới đúng mà trên sai ở đâu 2 cả 2 cái trên luôn, mà gõ nhanh nhỉ.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
L Khi w=w3 thì điện áp hiệu dụng 2 đầu cuộn cảm thuần đạt giá trị cực đại, giá trị đó xấp xỉ bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
L Để công suất đó đạt cực đại thì giá trị R phải là Bài tập Điện xoay chiều 1
I $\left(U_{AM}+U_{MB}\right)$ có giá trị lớn nhất, khi đó điện áp giữa hai đầu tụ là? Bài tập Điện xoay chiều 1
hoankuty Học sinh đó tính được giá trị của R và X là : Bài tập Điện xoay chiều 9
ĐỗĐạiHọc2015 Giá trị đó gần giá trị nào nhất sau đây. Bài tập Điện xoay chiều 0
shochia Xác định phần tử và tính giá trị phần tử đó Bài tập Điện xoay chiều 1
A C biến thiên Điều chỉnh C = $C_2$ thì điện áp hiệu dụng của đoạn mạch MB đạt cực đại, giá trị cực đại đó xấp xỉ b Bài tập Điện xoay chiều 2
H C biến thiên Giá trị cực đại đó xấp xỉ bằng Bài tập Điện xoay chiều 7
Hải Quân Giá trị của độ tự cảm lúc đó là? Bài tập Điện xoay chiều 4
hoankuty Hỏi khi đó,tỉ số giữa cảm kháng so với dung kháng gần giá trị nào nhất? Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Khi đó hệ số công suất của đoạn mạch AB gần với giá trị nào nhất? Bài tập Điện xoay chiều 0
GS.Xoăn Điều chỉnh điện dung tụ điện để điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn MB đạt cực đại, giá trị đó bằng? Bài tập Điện xoay chiều 10
Hải Quân f biến thiên Tìm giá trị của ULmax khi đó: Bài tập Điện xoay chiều 10
Hải Quân C biến thiên Khi đó, điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm có giá trị gần giá trị nào nhất? Bài tập Điện xoay chiều 4
Hải Quân C biến thiên Khi đó, công suất tiêu thụ trên mạch có giá trị gần giá trị nào nhất? Bài tập Điện xoay chiều 5
NTH 52 f biến thiên Khi điều chỉnh $\omega$ để công suất tiêu thụ của mạch đạt cực đại thì giá trị cực đại đó bằng bao n Bài tập Điện xoay chiều 1
K f biến thiên Công suất của mạch khi đó có giá trị gần đúng bằng: Bài tập Điện xoay chiều 1
C Khi đó hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu điện trở thuần R có giá trị là Bài tập Điện xoay chiều 1
hoankuty f biến thiên Tìm giá trị cực đại đó? Bài tập Điện xoay chiều 1
GS.Xoăn L biến thiên Giá trị độ tự cảm lúc đó là Bài tập Điện xoay chiều 2
tkvatliphothong f biến thiên Hệ số công suất của mạch khi đó $\textbf{gần giá trị nào nhất}$ sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 8
GS.Xoăn C biến thiên Với giá trị nào của C thì vôn kế chỉ giá trị cực tiểu, số chỉ vôn kế lúc đó là : Bài tập Điện xoay chiều 6
Mai Bò L biến thiên Giá trị độ tự cảm lúc đó?? Bài tập Điện xoay chiều 2
tam01235 Thì dòng điện hiệu dụng đều nhỏ hơn cường độ hiệu dụng cực đại 3 lần khi đó R có giá trị gần nhất là Bài tập Điện xoay chiều 4
Change Công suất của mạch khi đó có giá trị Bài tập Điện xoay chiều 4
D f biến thiên Hỏi giá trị cực đại đó gần với giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 9
H Sau đó tăng R từ giá trị R0 thì Bài tập Điện xoay chiều 1
JDieen XNguyeen Giá trị cực đại đó là Bài tập Điện xoay chiều 1
chinhanh9 C biến thiên Giá trị cực đại đó là? Bài tập Điện xoay chiều 1
tutsao3 Giá trị hệ số công suất của đoạn mạch đó là Bài tập Điện xoay chiều 6
ohana1233 f biến thiên Giá trị hệ số công suất đó là Bài tập Điện xoay chiều 2
NTH 52 L biến thiên Thay đổi L để $U_{AE}$ đạt giá trị cực đại. Giá trị đó là? Bài tập Điện xoay chiều 1
S R biến thiên Giá trị cực đại đó là ? Bài tập Điện xoay chiều 2
sooley C biến thiên Hỏi nếu điều chỉnh C để điện áp trên tụ đạt cực đại thì giá trị cực đại đó bằng bao nhiêu Bài tập Điện xoay chiều 1
P f biến thiên Khi điều chỉnh ω để công suất tiêu thụ của mạch đạt cực đại thì giá trị cực đại đó bằng bao nhiêu Bài tập Điện xoay chiều 5
H C biến thiên Điều chỉnh C để tổng điện áp $U_{AB} +U_{AM}+U_{MB}$ đạt giá trị cực đại.Khi đó hệ số công suất là Bài tập Điện xoay chiều 2
C f biến thiên Giá trị của hệ số công suất đó là Bài tập Điện xoay chiều 11
N Hộp đen Cho biết X, Y là những phần tử nào và tính giá trị của các phần tử đó? Bài tập Điện xoay chiều 2
N L biến thiên Điều chỉnh L để điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại thì thấy giá trị cực đại đó Bài tập Điện xoay chiều 2
N Tức thời Tại một thời điểm nào đó, điện áp trên điện trở và trên cuộn dây có giá trị tức thời đều là 40V thì Bài tập Điện xoay chiều 1
N Giá trị P gần với giá trị nào nhất sau đây Bài tập Điện xoay chiều 1
N Hỏi $U_0$ gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Điện xoay chiều 0
MucDong C biến thiên Điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch có giá trị? Bài tập Điện xoay chiều 1
Đạt QH Giá trị của UR Bài tập Điện xoay chiều 1
D Điện áp cực đại hai đầu đoạn mạch nhận giá trị gần giá trị nào sau đây nhất: Bài tập Điện xoay chiều 0
U Lệch pha Biết $\varphi_1+\varphi_2=90^o$, giá trị của U là Bài tập Điện xoay chiều 1
Trangmin L biến thiên Khi điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu cuộn dây đạt giá trị cực đại thì cảm kháng của cuộn dây là? Bài tập Điện xoay chiều 4
Tích Chu Nếu P1+P2=180 W thì P3 gần nhất với giá trị nào sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 5
Tích Chu f biến thiên Khi $\omega = 250 \pi $ rad/s thì hệ số công suất đoạn mạch AB gần nhất với giá trị nào sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 2
Lê Quang Hưng f biến thiên Công suất cực đại mà mạch tiêu thụ có giá trị là? Bài tập Điện xoay chiều 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top