Mối liên hệ giữa điện trở thuần $R$ với cảm kháng $Z_L$ của cuộn dây và dung kháng $C$ của tụ điện

Bài toán
Cho mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây có điện trở thuần $R$, mắc nối tiếp với tụ điện. Biết hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây lệch pha $\dfrac{\pi }{2}$ so với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch. Mối liên hệ giữa điện trở thuần $R$ với cảm kháng $Z_L$ của cuộn dây và dung kháng $C$ của tụ điện là:
A. $R^2=Z_L\left(Z_L-Z_C\right)$
B. $R^2=Z_L\left(Z_C-Z_L\right)$
C. $R^2=Z_C\left(Z_L-Z_C\right)$
D. $R^2=Z_C\left(Z_C-Z_L\right)$

Thắc mắc: Em thắc mắc ở chỗ là em giải ra đáp án C. Nhưng trong đáp án khối $A-2008$ lại chọn B.
 
Last edited:
Bài toán
Cho mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây có điện trở thuần $R$, mắc nối tiếp với tụ điện. Biết hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây lệch pha $\dfrac{\pi }{2}$ so với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch. Mối liên hệ giữa điện trở thuần $R$ với cảm kháng $Z_L$ của cuộn dây và dung kháng $C$ của tụ điện là:
A. $R^2=Z_L\left(Z_L-Z_C\right)$
B. $R^2=Z_L\left(Z_C-Z_L\right)$
C. $R^2=Z_C\left(Z_L-Z_C\right)$
D. $R^2=Z_C\left(Z_C-Z_L\right)$

Thắc mắc: Em thắc mắc ở chỗ là em giải ra đáp án C. Nhưng trong đáp án khối $A-2008$ lại chọn B.
Quan tâm dòng đỏ nhé cậu.
Ta thấy hiệu điện thế cuộn dây luôn sớm pha hơn dòng điện, vẽ giản đồ sẽ thấy được hiệu điện thế 2 đầu đoạn mạch, từ đó suy ra $U_C>U_L$, ta có điều $B$ đúng.
:D
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
M Tìm mối liên hệ giữa cảm kháng và điện trở biết cuộn cảm là thuần cảm. Bài tập Điện xoay chiều 1
inconsolable MPĐ Tìm mối liên hệ giữa $n_1$;$n_2$ và $n_0$ Bài tập Điện xoay chiều 2
N Tìm mối liên hệ giữa $R_1 , L_1 , R_2 , L_2$ Bài tập Điện xoay chiều 4
N L biến thiên Tìm mối liên hệ giữa $\varphi$ ; $\varphi _{1}$ và $\varphi _{2}$ Bài tập Điện xoay chiều 11
Gem Khi đó ta có mối liên hệ giữa hai chu kì là? Bài tập Điện xoay chiều 1
math f biến thiên Tìm mối liên hệ giữa $w_{0},w_{1},w_{2}$. Bài tập Điện xoay chiều 3
Oneyearofhope f biến thiên Tìm mối liên hệ giữa R và C Bài tập Điện xoay chiều 3
Oneyearofhope C biến thiên Chọn đáp án đúng về mối liên hệ giữa $\varphi _1$ và $\varphi_2$ Bài tập Điện xoay chiều 10
LeLinh f biến thiên Xác định mối liên hệ giữa R và L là: Bài tập Điện xoay chiều 1
ashin_xman_No1 f biến thiên Mối liên hệ giữa các $f$: Bài tập Điện xoay chiều 6
T C biến thiên Mối liên hệ của $Z_{L}$ và $R$ là Bài tập Điện xoay chiều 1
•One-HicF Lệch pha Tìm mối liên hệ giữa R, r, L và C ? Bài tập Điện xoay chiều 2
T C biến thiên Tìm mối liên hệ giữa $U_{C_{max}}$ và $U_{R_{max}}$. Bài tập Điện xoay chiều 2
thehiep Tức thời Tìm mối liên hệ đúng nhất giữa $R_1;L_1$ và $R_2;L_2$ để $u=u_1+u_2$ ? Bài tập Điện xoay chiều 4
lvcat Tìm mối liên hệ $R_1,R_2,C_1,C_2$ Bài tập Điện xoay chiều 10
Tăng Hải Tuân MPĐ Mối liên hệ giữa $n_0, \ n_1, \ n_2$ là? Bài tập Điện xoay chiều 1
lvcat f biến thiên Tìm mối liên hệ $f_1,f_2$ để $U_C$ không đổi Bài tập Điện xoay chiều 7
•One-HicF Lệch pha Tìm mối liên hệ giữa R, r, L, C Bài tập Điện xoay chiều 1
L Mối quan hệ giữa $Z_L$ và $R$ Bài tập Điện xoay chiều 4
JDieen XNguyeen Tìm mối quan hệ giữa $n_1$ , $n_2$ và $n_0$ Bài tập Điện xoay chiều 5
huynhcashin MBA Số vòng dây của cuộn sơ cấp của mối máy là Bài tập Điện xoay chiều 1
San Bằng Tất Cả C biến thiên Tìm mối quan hệ giữa $\varphi _{0},\varphi _{1}$ và $\varphi _{2}$ Bài tập Điện xoay chiều 1
T Mối quan hệ giữa các tần số trong động cơ ba pha không đồng bộ Bài tập Điện xoay chiều 1
rainmeteror f biến thiên Mối quan hệ giữa $I_1 \& I_2$ là? Bài tập Điện xoay chiều 7
ĐỗĐạiHọc2015 Hệ thức liên hệ giữa R và C là Bài tập Điện xoay chiều 1
ʚN T Sɞ Hệ thức liên hệ nào sau phù hợp với mạch điện trên? Bài tập Điện xoay chiều 1
tkvatliphothong f biến thiên Biểu thức liên hệ giữa $f_1,f_2$ và $f_o$ là Bài tập Điện xoay chiều 4
mpmikisg Tìm hệ thức liên hệ đúng Bài tập Điện xoay chiều 3
Enzan Liên hệ giữa $\varphi_1,\varphi_2,\varphi_m$ là: Bài tập Điện xoay chiều 1
Thanh THĐ Tìm hệ thức liên hệ Bài tập Điện xoay chiều 4
CryogenHan L biến thiên Biểu thức liên hệ đúng Bài tập Điện xoay chiều 7
Nguyễn Duy Khôi Hệ thức liên hệ nào sau đây phù hợp với mạch điện? Bài tập Điện xoay chiều 1
Nguyễn Duy Khôi Biểu thức liên hệ của R,L,C là: Bài tập Điện xoay chiều 4
tkvatliphothong f biến thiên Biểu thức liên hệ đúng là Bài tập Điện xoay chiều 13
hoainiem_2007 Liên hệ giữa điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch và điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở là? Bài tập Điện xoay chiều 1
tkvatliphothong MPĐ Biểu thức liên hệ đúng là Bài tập Điện xoay chiều 15
chinhanh9 f biến thiên Tìm hệ thức liên hệ giữa các tần số Bài tập Điện xoay chiều 2
tkvatliphothong f biến thiên Biểu thức liên hệ đúng là Bài tập Điện xoay chiều 1
O L biến thiên Biểu thức liên hệ đúng là Bài tập Điện xoay chiều 4
Gem Hệ thức liên hệ Bài tập Điện xoay chiều 1
chinhanh9 L biến thiên Tìm biểu thức liên hệ giữa $\varphi, \varphi _1$ và $\varphi _2$ Bài tập Điện xoay chiều 1
hao.baobinh10 R biến thiên Liên hệ nào sau đây đúng Bài tập Điện xoay chiều 1
phituyetnhung f biến thiên Hệ thức liên hệ $\omega_0 , \omega_1 ,\omega_2$ Bài tập Điện xoay chiều 1
lam_vuong MPĐ Hệ thức liên hệ giữa $n_{0}$, $n_{1}$, $n_{2}$ Bài tập Điện xoay chiều 11
H L biến thiên Hệ thức liên hệ giữa $\varphi _{1}$ và $\varphi _{2}$ là Bài tập Điện xoay chiều 3
T f biến thiên Hệ thức liên hệ giữa $Z_{C1}, Z_{C2}$ và $Z_{C0}$ Bài tập Điện xoay chiều 2
Tăng Hải Tuân f biến thiên Giảm liên tục $f$ từ $160Hz$ đến $f=f_2$ thì $P$ không đổi. $f_2=?$ Bài tập Điện xoay chiều 1
kingkoong L biến thiên Tìm hệ thức liên hệ giữa $U, \ U_C, \ U_R, \ U_{L_{0}}$ Bài tập Điện xoay chiều 1
crazyfish2008 C biến thiên $C$ biến thiên liên quan đến công suất mạch. Tính $C_2$ Bài tập Điện xoay chiều 1
H MPĐ Liên hệ tốc độ roto và số vòng Bài tập Điện xoay chiều 0
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top