Hỏi thính giả ngồi cách C một đoạn ngắn nhất bằng bao nhiêu để âm nghe to nhất

Bài toán
Một phòng nghe nhạc, có nền nhà hình vuông ABCD, AB = 10 m, người ta bố trí hai loa tại A và B có công suất P và 4P. Một thính giả ngồi trên hàng ghế CD. Hỏi thính giả ngồi cách C một đoạn ngắn nhất bằng bao nhiêu để âm nghe to nhất (bỏ qua sự giao thoa âm)?
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Đ Hỏi điểm cuối cùng cách N một khoảng bao nhiêu Sóng cơ 1
Các chủ đề tương tự

Quảng cáo

Top