Tính gia tốc của tàu trên mỗi giai đoạn?

Bài toán
Một tàu đi từ ga A đến ga B (AB=2km). Nửa quãng đường đầu tàu chuyển động nhanh dần đều, nửa quãng đường còn lại tàu chuyển động chậm dần đều. Tốc độ cực đại tàu đạt được là 72km/h.
A/ Tính thời gian chuyễn động đi từ A đến B
b/ Tính gia tốc của tàu trên mỗi giai đoạn
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Lời giải
Đơn giản mà! Nửa quãng tức là $s_1=1km$.
A.$a=\dfrac{v^2-0}{2s_1}=0,2\dfrac{m}{s^2}$ giai đoạn sau $a'=-0,2\dfrac{m}{s^2}$
$t_1=\dfrac{v-0}{a}=100s$
$t_2=\dfrac{0-v}{a'}=100s$
$ \Rightarrow t=200s$
 
Lời giải
Đơn giản mà! Nửa quãng tức là $s_1=1km$.
A.$a=\dfrac{v^2-0}{2s_1}=0,2\dfrac{m}{s^2}$ giai đoạn sau $a'=-0,2\dfrac{m}{s^2}$
$t_1=\dfrac{v-0}{a}=100s$
$t_2=\dfrac{0-v}{a'}=100s$
$ \Rightarrow t=200s$
Cảm ơn bạn đã giải cho mình. Mới đầu mình cũng không nghĩ đến vận tốc tại A và B bằng 0. Nhưng nếu Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này vận tốc tại bến A và B khác 0 (có thể khác nhau) thì Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này giải như thế nào bạn nhỉ. Mong bạn giúp mình với. Cảm ơn bạn nhiều
 
Chuyển động thẳng biến đổi đều có: $v_{tb}=\dfrac{v+v_{0}}{2}$
Nửa quãng đường đầu và nửa quãng đường sau có cùng $v_{tb}=\dfrac{72}{2}=36 km:h $
Thời gian: $t=\dfrac{2}{36}.3600=200s$
 
Last edited:

Quảng cáo

Top