Độ lớn của vector cảm ứng từ tại M là?

Bài toán
Một dây dẫn rất dài bẻ cong 450 như hình vẽ, dây có dòng I = 10A chạy qua. Biết AM = BM, biết μ0=4.10-7 H/m. Độ lớn của vector cảm ứng từ tại M là:
A. 4.10-5 T
B. 4,8.10-5 T
C. 6.10-5 T
D. 2.10-5 T
 
Trong Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán của bạn có câu : "Một dây dẫn rất dài bẻ cong 450 như hình vẽ" đó còn gì????
 

Quảng cáo

Top