Tìm quãng đường vật đi được cho đến khi lò xo dãn cực đại tính đến thời điểm ban đầu?

Bài toán
Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang. Tại thời điểm ban đầu lò xo nén cực đại một đoạn A và đến thời điểm gần nhất vật qua vị trí cân bằng, người ta thả nhẹ vật có khối lượng bằng khối lượng vật dao động sao cho chúng dính lại với nhau. Tìm quãng đường vật đi được cho đến khi lò xo dãn cực đại tính đến thời điểm ban đầu?
 
Bài toán
Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang. Tại thời điểm ban đầu lò xo nén cực đại một đoạn A và đến thời điểm gần nhất vật qua vị trí cân bằng, người ta thả nhẹ vật có khối lượng bằng khối lượng vật dao động sao cho chúng dính lại với nhau. Tìm quãng đường vật đi được cho đến khi lò xo dãn cực đại tính đến thời điểm ban đầu?
Hướng dẫn:
Ta sẽ tìm biên độ sau khi va chạm.
Hai vật va chạm tại cân bằng nên tốc độ cực đại là không có sự thay đổi, từ đó:
\[{v_{1\max }} = {v_{2\max }} \iff \left\{ \begin{array}{l}
{\omega _1}{A_1} = {\omega _2}{A_2}\\
\dfrac{{{\omega _1}}}{{{\omega _2}}} = \sqrt {\dfrac{{2m}}{m}} = \sqrt 2
\end{array} \right.\iff {A_2} = \sqrt 2 {A_1}.\]
OK!
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
keyhaii Tìm độ giảm động năng của hệ do va chạm Bài tập Động lực học vật rắn 0
N Tìm vận tốc của vật và xe Bài tập Động lực học vật rắn 1
B Tìm áp lực tác dụng lên thanh Bài tập Động lực học vật rắn 2
B Tìm góc $a_0$ Bài tập Động lực học vật rắn 0
L Tìm lực F cần thiết Bài tập Động lực học vật rắn 0
T Tìm lực căng của sợi dây Bài tập Động lực học vật rắn 1
T Tìm độ lớn của hợp lực Bài tập Động lực học vật rắn 2
V Hãy tìm sức căng của dây cáp trên cùng Bài tập Động lực học vật rắn 1
M Tìm điều kiện thoả mãn Bài tập Động lực học vật rắn 0
N Tìm khoảng cách ngắn nhất và thời gian đạt được khoảng cách đó? Bài tập Động lực học vật rắn 1
H Tìm độ cao cực đại mà vật đi được? Bài tập Động lực học vật rắn 2
Q Tìm công thức tính gia tốc rơi tự do Bài tập Động lực học vật rắn 3
Tungthanhphan Tìm vận tốc góc của sàn và em bé sau khi em bé nhảy lên. Bài tập Động lực học vật rắn 1
P Tìm vận tốc cuối cùng của 2 đĩa? Bài tập Động lực học vật rắn 3
L Tìm độ cao thấp nhất của viên bi Bài tập Động lực học vật rắn 1
Geni Nguyễn Quãng đường mà vật M di chuyển được khi vật m trượt được tính theo hệ thức nào? Bài tập Động lực học vật rắn 7
Đạo_Cappj Độ lớn lực đàn hồi tác dụng vào vật tại thời điểm vật đã đi quãng đường S=5cm Bài tập Động lực học vật rắn 3
T Tính quãng đường mà một điểm trên quả cầu và ở xa trục quay của quả cầu nhất đi được sau 2s Bài tập Động lực học vật rắn 1
Thảo Ghost Hỏi thanh có thể tạo với đường nằm ngang góc a lớn nhất bao nhiêu mà vẫn cân bằng? Bài tập Động lực học vật rắn 0

Quảng cáo

Top