Máy phát điện

Bài toán
1 Phát biểu không đúng khi nói về động cơ điện ba pha?
A. Rô to quay cùng tốc độ góc với từ trường quay
B. Từ trường quay do dòng điện xoay chiều ba pha tạo ra
C. Đổi chiều quay động cơ dễ dàng bằng cách đổi 2 trong 3 dây pha
D. Động cơ có điện trở các cuộn dây càng nhỏ thì hiệu suất càng cao
Bài toán
2 Chọn câu đúng
A. chỉ có đồng điện ba pha mới tạo được từ trường quay
B. Roto của động cơ không đồng bộ quay với tốc độ góc của từ trường quay
[caùc][/caùc] từ trường quay trong động cơ không đồng bộ luôn thay đổi cả về hướng và trị số
D. Tốc độ góc của động cơ không đồng bộ phụ thuộc vào tốc độ góc quay của từ trường
Bài toán
3 chọn câu đúng
A. DĐXC một pha chỉ có thể do máy phát điện một pha tạo ra
B. chỉ có DĐXC ba pha mới tạo ra đượctừ trương quay
C. dòng điện do máy phát điện xoay chiều tạo ra luôn có tần số bằng số vòng quay trong một giây của roto
D. suất điện động của máy phát điện xoay chiều tỉ lệ với tốc độ quay của roto
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
L MPĐ Chọn câu sai khi nói về máy phát điện xoay chiều ba pha Lí thuyết Điện xoay chiều 3
Feel Again Đối với máy phát điện xoay chiều một pha Lí thuyết Điện xoay chiều 3
KSTN_BK_95 MPĐ Phát biểu nào sau đây đúng với máy phát điện xoay chiều ? Lí thuyết Điện xoay chiều 1
lkshooting Lí thuyết về máy phát điện và động cơ điện ba pha Lí thuyết Điện xoay chiều 5
lvcat Mối liên hệ giữa hiệu điện thế và dòng điện trong máy phát điện Lí thuyết Điện xoay chiều 4
V Nếu điểm nối giữa một dây pha với máy phát bị hở thì? Lí thuyết Điện xoay chiều 0
N MBA Thắc mắc phần máy biến thế Lí thuyết Điện xoay chiều 0
Huy Nguyễn MBA Dòng điện trong cuộn sơ cấp và thứ cấp thay đổi như thế nào nếu mở cho khung sắt từ của máy hở ra? Lí thuyết Điện xoay chiều 4
Xuân Thành MBA Thắc mắc cường độ dòng điện trong máy biến áp Lí thuyết Điện xoay chiều 3
H MBA Biện pháp nào sau đây không góp phần làm tăng hiệu suất của máy biến áp Lí thuyết Điện xoay chiều 3
M Phát biểu không đúng Lí thuyết Điện xoay chiều 5
BlackWolf25 Phát biểu nào sau đây là đúng với đoạn mạch này? Lí thuyết Điện xoay chiều 3
K Chọn phát biểu đúng Lí thuyết Điện xoay chiều 1
Kate Spencer Chọn phát biểu đúng Lí thuyết Điện xoay chiều 2
K Phát biểu nào sau đây về dòng điện xoay chiều không đúng? Lí thuyết Điện xoay chiều 2
N Phát biểu nào sau đây đúng Lí thuyết Điện xoay chiều 6
huynhcashin MPĐ Phát biểu sai về động cơ không đồng bộ 3 pha Lí thuyết Điện xoay chiều 1
huynhcashin MPĐ Phát biểu đúng Lí thuyết Điện xoay chiều 5
huynhcashin Phát biểu nào sau đây đúng? Lí thuyết Điện xoay chiều 5
hao.baobinh10 Phát biểu nào sau đây không sai? Lí thuyết Điện xoay chiều 0
chinhanh9 Phát biểu nào đúng về dòng điện xoay chiều? Lí thuyết Điện xoay chiều 3
chinhanh9 Chọn phát biểu sai Lí thuyết Điện xoay chiều 1
triminhdovip137 Chọn phát biểu đúng Lí thuyết Điện xoay chiều 1
tkvatliphothong Chọn phát biểu đúng Lí thuyết Điện xoay chiều 1
tkvatliphothong Chọn phát biểu đúng về điện áp hai đầu đoạn mạch Lí thuyết Điện xoay chiều 1
triminhdovip137 Phát biểu nào không đúng Lí thuyết Điện xoay chiều 6
Sao Mơ Phát biểu nào sau đây đối với động cơ không đồng bộ 3 pha là không đúng ? Lí thuyết Điện xoay chiều 2
NTH 52 Chọn phát biểu sai? Lí thuyết Điện xoay chiều 1
NTH 52 Số phát biểu sai là? Lí thuyết Điện xoay chiều 9
NTH 52 Phát biểu nào đúng với cuộn dây thuần cảm? Lí thuyết Điện xoay chiều 1
sparkling_star Chọn phát biểu đúng về đoạn mạch xoay chiều Lí thuyết Điện xoay chiều 1
sparkling_star Phát biểu đúng về cuộn dây thuần cảm Lí thuyết Điện xoay chiều 1
Tăng Hải Tuân Phát biểu nào sai khi cho tần số thay đổi để $I_{max}$ Lí thuyết Điện xoay chiều 1
NhatHau Tụ điện có dung kháng bằng? Lí thuyết Điện xoay chiều 0
H Tức thời Thắc mắc về biểu thức hiệu điện thế Lí thuyết Điện xoay chiều 6
Cyrildeer Chiều của dòng điện trên đường tròn Lí thuyết Điện xoay chiều 2
Gi Đi Điện tích trên một bản tụ điện đạt cực đại khi.. Lí thuyết Điện xoay chiều 1
L Lí thuyết điện xoay chiều Lí thuyết Điện xoay chiều 2
shochia Mạch điện có tính Lí thuyết Điện xoay chiều 1
B Để đo điện trở trong của một cuộn dây ta không thể dùng bộ dụng cụ Lí thuyết Điện xoay chiều 1
NTH 52 Để xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện thì không thể điều chỉnh thông số nào sau đây Lí thuyết Điện xoay chiều 1
hoankuty Điều nào sau đây đúng khi nói về cách mắc mạch điện xoay chiều 3 pha? Lí thuyết Điện xoay chiều 2
ĐỗĐạiHọc2015 Dòng điện tức thời chạy trong đoạn mạch có dạng hình gì. Lí thuyết Điện xoay chiều 3
M Tại sao mạng điện trong đời sống là điện xoay chiều mà không phải điện một chiều Lí thuyết Điện xoay chiều 1
Xuân Thành MPĐ Tần số quay của rôto luôn bằng tần số dòng điện trong Lí thuyết Điện xoay chiều 3
thanh thương Kết luận nào sau đây về tụ điện trong mạch điện xoay chiều không đúng Lí thuyết Điện xoay chiều 4
Cloud_Strife_Han Cách dùng giản đồ vector xác định i của mạch điện mắc song song Lí thuyết Điện xoay chiều 1
huynhcashin Đồ thị của điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch Lí thuyết Điện xoay chiều 1
huynhcashin Khi dòng điện tức thời đạt giá trị cực đại thì điện áp tức thời ở hai đầu tụ điện có giá trị bằng Lí thuyết Điện xoay chiều 1
huynhcashin Khi dòng điện tức thời đạt giá trị cực đại thì điện áp tức thời ở hai đầu cuộn dây có giá trị bằng Lí thuyết Điện xoay chiều 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top