Bức xạ đơn sắc có bước sóng nào sau đây không cho vân sáng tại điểm cách vân trung tâm

Bài toán
Chiếu ánh sáng trắng ( có bước sóng từ $0,38\mu$ đến $0,76\mu $) vào hai khe của thí nghiệm Y-âng. Biết khoảng cách giữa hai khe là 1,2mm và khoảng cách từ hai khe đến màn là 1,8m. Bức xạ đơn sắc có bước sóng nào sau đây không cho vân sáng tại điểm cách vân trung tâm 4,5mm?
A. $0,380\mu m$
B. $0,480\mu m$
C. $0,540\mu m$
D. $0,760\mu m$
 
Bài toán
Chiếu ánh sáng trắng ( có bước sóng từ $0,38\mu$ đến $0,76\mu $) vào hai khe của thí nghiệm Y-âng. Biết khoảng cách giữa hai khe là 1,2mm và khoảng cách từ hai khe đến màn là 1,8m. Bức xạ đơn sắc có bước sóng nào sau đây không cho vân sáng tại điểm cách vân trung tâm 4,5mm?
A. $0,380\mu m$
B. $0,480\mu m$
C. $0,540\mu m$
D. $0,760\mu m$
Vị trí vân sáng: $x=k\lambda\dfrac{D}{a}\Rightarrow \lambda = \dfrac{xa}{kD}$, thay số của x, a, D, biện luận $\lambda$ theo k vì k$\in$Z
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
nguyenthanhdieu Trong thí nghiệm giao thao với 2 bức xạ đơn sắc màu tím Bài tập Sóng ánh sáng 2
Spin9x Số bức xạ đơn sắc có thể ló ra khỏi lăng kính là ? Bài tập Sóng ánh sáng 1
minh Có bao nhiêu bức xạ đơn sắc bị triệt tiêu tại A? Bài tập Sóng ánh sáng 2
N Xác định số bức xạ đơn sắc có thể ló ra khỏi lăng kính là Bài tập Sóng ánh sáng 1
dtdt95 Số vân sáng đơn sắc màu tím trong khoảng giữa vân sáng bậc 5 của bức xạ màu lục và vân trung tâm. Bài tập Sóng ánh sáng 2
N Số bức xạ đơn sắc có thể ló ra khỏi lăng kính là: Bài tập Sóng ánh sáng 0
K Lập công thức xác định vị trí trùng nhau của các vân tối của hai bức xạ trên màn Bài tập Sóng ánh sáng 1
phamngocchieulinh Vị gần vtt nhất khi xảy ra trường hợp vân sáng của bức xạ này trùng với vân tối của bức xạ kia Bài tập Sóng ánh sáng 6
B Tìm số vân sáng của bức xạ 1 trùng với số vân tối của bức xạ 2 trên đoạn MN? Bài tập Sóng ánh sáng 0
V Nếu hai vân sáng của hai bức xạ trùng nhau ta chỉ tính là một vân thì số vâng sáng quan sát được là Bài tập Sóng ánh sáng 7
Mến Bước sóng của một trong hai bức xạ Bài tập Sóng ánh sáng 4
P Bức xạ có bước sóng nhỏ nhất là Bài tập Sóng ánh sáng 4
Bibubo225 Lập công thức xác định vị trí trùng nhau của các vân tối của hai bức xạ trên màn Bài tập Sóng ánh sáng 7
N Tổng bề rộng vùng giao thoa mà ở đó tại mỗi điểm đều có đúng hai bức xạ cho vân sáng ? Bài tập Sóng ánh sáng 0
shochia Số vân sáng của 2 bức xạ Bài tập Sóng ánh sáng 1
T Tổng bề rộng vùng giao thoa mà ở đó có đúng hai bức xạ cho vân sáng là Bài tập Sóng ánh sáng 3
Nguyễn Đình Huynh Bước sóng của bức xạ màu cam là Bài tập Sóng ánh sáng 1
Hải Quân Số vị trí trùng nhau của hai bức xạ trên đoạn AB là? Bài tập Sóng ánh sáng 2
kyubi0310 Vị trí gần trung tâm nhất cho bức xạ trùng nhau Bài tập Sóng ánh sáng 2
Hải Quân Khi chiếu bức xạ $\lambda _2 = \dfrac{5}{3} \lambda _1$ thì: Bài tập Sóng ánh sáng 10
Hải Quân Chiếu bằng bức xạ có bước sóng lambda 3= 200m thì vận tốc cực đại của quang điện tử là: Bài tập Sóng ánh sáng 4
Hải Quân Hỏi có thể tìm được bao nhiêu bước sóng của các bức xạ khác? Bài tập Sóng ánh sáng 4
Hải Quân Hỏi trên đoạn MN, với xM=10mm,xN=30mm có bao nhiêu vạch đen của hai bức xạ trùng nhau. Bài tập Sóng ánh sáng 29
Hải Quân Hỏi trên đoạn MN, với xM =10mm, xN=30mm có bao nhiêu vạch đen của hai bức xạ trùng nhau Bài tập Sóng ánh sáng 6
Hải Quân Trên đoạn MN , với xM =18 mm,xN=35 mm có bao nhiêu vạch đen của hai bức xạ trùng nhau? Bài tập Sóng ánh sáng 5
N Số vân sáng trong khoảng giữa vân sáng bậc 3 và vân sáng bậc 9 của bức xạ $\lambda _{1}$ là Bài tập Sóng ánh sáng 4
Nguyễn Thị Khánh Hà Trên giao thoa trường có bề rộng 32,75mm có bao nhiêu vân sáng trùng nhau của cả hai bức xạ Bài tập Sóng ánh sáng 1
apple13197 Có bao nhiêu điểm tại đó có 2 bức xạ cho vân sáng trùng nhau Bài tập Sóng ánh sáng 2
L Vị trí mà cả hai bức xạ đều cho vân tối Bài tập Sóng ánh sáng 2
apple13197 Tính bước sóng của bức xạ trên Bài tập Sóng ánh sáng 1
ĐỗĐạiHọc2015 Có bao nhiêu vân tối bức xạ Bài tập Sóng ánh sáng 4
datanhlg Bước sóng của bức xạ có phương và tia ló song song DC? Bài tập Sóng ánh sáng 2
Kirito Xác định vị trí hai vân sóng của 2 bức xạ $\lambda _{1}$ và $\lambda _{2}$ trùng nhau Bài tập Sóng ánh sáng 1
highhigh Vị trí gần vân trung tâm nhất tại đó có hai bức xạ cho vân sáng trùng nhau cách vân trung tâm 1 khoả Bài tập Sóng ánh sáng 1
S Tìm bức xạ mất hoàn toàn năng lượng Bài tập Sóng ánh sáng 1
Mai Bò Bước sóng của bức xạ Bài tập Sóng ánh sáng 2
dungpro1511 Ở M là vân sáng bậc mấy của bức xạ màu vàng ?? Bài tập Sóng ánh sáng 7
M Tổng số vân sáng của 3 bức xạ quân sát được trên đoạn OM Bài tập Sóng ánh sáng 2
Alitutu Số vân sáng có mặt vân sáng của bức xạ $\lambda _{1}$ bằng Bài tập Sóng ánh sáng 1
Orics Tính $\lambda $ và số vân sáng quan sát được trên màn ứng với hai bức xạ trên? Bài tập Sóng ánh sáng 0
binhngoc96 Bước sóng của những bức xạ đó? Bài tập Sóng ánh sáng 1
K Số vân tối trùng nhau của ba bức xạ Bài tập Sóng ánh sáng 10
lam_vuong Hỏi trên đoạn MN số bức xạ trùng nhau của ba vân sáng là Bài tập Sóng ánh sáng 8
Đ Bức xạ $λ'$có giá trị nào dưới đây Bài tập Sóng ánh sáng 2
D Khi chiếu bức xạ thứ 2 thì Bài tập Sóng ánh sáng 3
rainmeteror Bước sóng của bức xạ này là: Bài tập Sóng ánh sáng 3
L Bước sóng lớn nhất của bức xạ mà nguyên tử có thể phát ra là: Bài tập Sóng ánh sáng 3
L Trên màn quan sát, ở cùng một phía so với vân trung tâm, vân tối thứ 5 của bức xạ có bước sóng Bài tập Sóng ánh sáng 1
banana257 Bước sóng của bức xạ thứ hai bằng Bài tập Sóng ánh sáng 1
L Tại M trên màn có hiệu khoảng cách từ M đến $S_{1},S_{2}$ là 5µm, tìm tần số lớn nhất của bức xạ cho Bài tập Sóng ánh sáng 2
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top