Sau khi chạy lên dốc, xe chạy giật lùi trở xuống đến cuối dốc với vận tốc bằng?

Bài toán
Một ô tô bắt đầu chạy lên dốc với vận tốc 18 m/s thì chết máy. Dốc nghiêng $20^0$ đối với phương ngang và hệ số ma sát trượt giữa các bánh xe với mặt đường là 0,3. Sau khi chạy lên dốc, xe chạy giật lùi trở xuống đến cuối dốc với vận tốc bằng:
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Chọn chiều dương theo chiều chuyển động.
Nếu $20^{0}$ thì:
Khi ô tô bắt đầu chết máy thì chỉ có lực $\vec{f_{ms}}$ tác dụng vào xe,
Theo định luật II Niu-tơn ta có:
ma=-k*m*g*cos$\alpha $
$\Rightarrow $ a $\Rightarrow $ s bằng công thức:$v^{2}-v_{0}^{2}$=2as(1)
Khi xe chạy xuống dốc thì vận tốc ban đầu của nó bằng 0.
Khi đó các lực tác dụng vào xe chỉ có $\vec{p}$ và $\vec{f_{ms}}$.
Theo định luật II Niu-tơn ta có:
m$a_{1}$=p*sin$\alpha $ - k*m*g*cos$\alpha $
$\Rightarrow $ $a_{1}$ $\Rightarrow $ v bằng công thức (1)
 
Chọn chiều dương theo chiều chuyển động.
Nếu $20^{0}$ thì:
Khi ô tô bắt đầu chết máy thì chỉ có lực $\vec{f_{ms}}$ tác dụng vào xe,
Theo định luật II Niu-tơn ta có:
ma=-k*m*g*cos$\alpha $
$\Rightarrow $ a $\Rightarrow $ s bằng công thức:$v^{2}-v_{0}^{2}$=2as(1)
Khi xe chạy xuống dốc thì vận tốc ban đầu của nó bằng 0.
Khi đó các lực tác dụng vào xe chỉ có $\vec{p}$ và $\vec{f_{ms}}$.
Theo định luật II Niu-tơn ta có:
m$a_{1}$=p*sin$\alpha $ - k*m*g*cos$\alpha $
$\Rightarrow $ $a_{1}$ $\Rightarrow $ v bằng công thức (1)
Ê tô chết máy sa0 chỉ có Fms. Còn có P và N nữa mà
 
Chọn chiều dương theo chiều chuyển động.
Nếu 200 thì:
Khi ô tô bắt đầu chết máy thì có lực fms và một thành phần của trọng lực tác dụng vào xe,
Theo định luật II Niu-tơn ta có:
ma=-k*m*g*cosα-p*sinα
⇒ a ⇒ s bằng công thức:v2−v20=2as(1)
Khi xe chạy xuống dốc thì vận tốc ban đầu của nó bằng 0.
Khi đó các lực tác dụng vào xe chỉ có p⃗ và fms→.
Theo định luật II Niu-tơn ta có:
ma1=p*sinα - k*m*g*cosα
⇒ a1 ⇒ v bằng công thức (1)
việc còn lại là bạn thay vô tính thôi!
 
Chọn chiều dương theo chiều chuyển động.
Nếu 200 thì:
Khi ô tô bắt đầu chết máy thì có lực fms và một thành phần của trọng lực tác dụng vào xe,
Theo định luật II Niu-tơn ta có:
ma=-k*m*g*cosα-p*sinα
⇒ a ⇒ s bằng công thức:v2−v20=2as(1)
Khi xe chạy xuống dốc thì vận tốc ban đầu của nó bằng 0.
Khi đó các lực tác dụng vào xe chỉ có p⃗ và fms→.
Theo định luật II Niu-tơn ta có:
ma1=p*sinα - k*m*g*cosα
⇒ a1 ⇒ v bằng công thức (1)
việc còn lại là bạn thay vô tính thôi!
Khi xe xuống dốc còn có phản lực nữa bạn ui
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
V Tính vận tốc đập của chày và vận tốc của bóng sau khi bị đập Các định luật bảo toàn 0

Quảng cáo

Top