Hãy thiết lập công thức tính tiêu cự

Mình giải thử, bạn tham khảo nhé
Đối với thấu kính mỏng, ta tương đương nó với hai lăng kính có góc chiết quang A rất nhỏ
Áp dụng các công thức thấu kính, ta có $i=nr;i'=nr';D=\left(n-1\right)A $
$A\approx \dfrac{h}{R_{1}}\Rightarrow D_{1}=\left(n-1 \right)\dfrac{h}{R_{1}}$
Chứng minh tương tự : $D_{2}=\left(n-1 \right)\dfrac{h}{R_{2}}$

Độ lệch tổng cộng là
$D=D_{1}+D_{2}=h\left(n-1 \right)\left(\dfrac{1}{R_{1}}+\dfrac{1}{R_{2}} \right)$
Mặt khác
$D=\dfrac{h}{f}$
Từ đó suy ra đpcm
 

Attachments

Quảng cáo

Top