Tìm hiệu điện thế xuất hiện giữa hai đầu dây dẫn

Bài toán
Trong cùng một mặt phẳng với dòng điện thẳng dài vô hạn, cường độ I=20A, người ta đặt 2 thanh trượt(kim loại) song song với dòng điện và cách dòng điện một khoảng x=1cm, hai thanh trượt cách nhau l=0,5m. Trên hai thanh trượt người ta lồng vào một đoạn dây dẫn dài l. Tìm hiệu điện thế xuất hiện giữa hai đầu dây dẫn nếu cho dây dẫn trượt tịnh tiến trên các thanh với vận tốc không đổi 3 m/s
(hướng dẫn: hiệu điện thế bằng với suất điện động cảm ứng).
 
Bài toán
Trong cùng một mặt phẳng với dòng điện thẳng dài vô hạn, cường độ I=20A, người ta đặt 2 thanh trượt(kim loại) song song với dòng điện và cách dòng điện một khoảng x=1cm, hai thanh trượt cách nhau l=0,5m. Trên hai thanh trượt người ta lồng vào một đoạn dây dẫn dài l. Tìm hiệu điện thế xuất hiện giữa hai đầu dây dẫn nếu cho dây dẫn trượt tịnh tiến trên các thanh với vận tốc không đổi 3 m/s
(hướng dẫn: hiệu điện thế bằng với suất điện động cảm ứng).
Mấy cái này lên đại học được dùng cách tích phân đường....
Cấp ba thì dùng công thức của các trường hợp cơ bản để suy ra
 

Quảng cáo

Top