Cường độ điện trường do các vật tích điện có kích thước đối xứng tạo nên

Bài 1: Tính cường độ điện trường gây ra bởi hai bản kim loại rộng, đặt song song, tích điện với điện tích trái dấu có mật độ điện tích là $+ \sigma $ và $- \sigma $.

Bài 2: Xác định cường độ điện trường gây bởi một dây dẫn thẳng dài vô hạn tích điện dương điều với mật độ điện tích là $\lambda=3.10^6\dfrac{C}{m}$ tại điểm $M$ cách dây khoảng $r=10cm$. Biết hằng số điện $\varepsilon_0 =\dfrac{1}{4 \pi 9 10^9}\dfrac{C^2}{N m^2}.$
 
hohoangviet đã viết:
Bài 1: Tính cường độ điện trường gây ra bởi hai bản kim loại rộng, đặt song song, tích điện với điện tích trái dấu có mật độ điện tích là $+ \sigma $ và $- \sigma $.
Lời giải
- Trước hết, tính cường độ điện trường do một mặt kim loại rộng (vô hạn) gây ra.
- Vì mặt phẳng rộng vô hạn nên bất kì đường thẳng nào vuông góc với mặt cũng có thể coi là trục đối xứng hệ điện tích. Từ đó suy ra các vecto cường độ điện trường ở mọi điểm ngoài mặt phẳng đều song song với nhau và vuông góc với mặt phẳng, có độ lớn bằng nhau, hướng ra xa mặt phẳng nếu nó tích điện dương, hướng về phía mặt phẳng nếu nó tích điện âm. Như vậy, mỗi nửa không gian 2 bên mặt phẳng tích điện, điện trường là đều.
- Chọn mặt Gauss là mặt của một hình trụ.
- Chọn chiều dương pháp tuyến hướng ra ngoài mặt Gauss.
- Vì pháp tuyến mặt xung quanh vuông góc đường sức, nên điện thông qua mặt bên bằng không. Từ đó suy ra điện thông toàn phần qua mặt Gauss bằng điện thông qua hai đáy. Do đó, theo định lí Gauss, ta có $${{\phi }_{E}}=E.2S=\dfrac{q}{{{\varepsilon }_{0}}}=\dfrac{\sigma S}{{{\varepsilon }_{0}}}\Rightarrow \boxed{E=\dfrac{\sigma }{2{{\varepsilon }_{0}}}}.$$ Quay trở lại Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán, ta có:
- Nếu xét một điểm nằm trong khoảng không gian giữa hai mặt phẳng, thì cường độ điện trường tại điểm đó là : $$E={{E}_{+\sigma }}+{{E}_{-\sigma }}=\dfrac{\sigma }{2{{\varepsilon }_{0}}}+\dfrac{\sigma }{2{{\varepsilon }_{0}}}=\dfrac{\sigma }{{{\varepsilon }_{0}}}.$$
- Nếu xét một điểm nằm ngoài khoảng không gian giữa hai mặt phẳng, thì cường độ điện trường tại điểm đó là : $$E={{E}_{+\sigma }}-{{E}_{-\sigma }}=\dfrac{\sigma }{2{{\varepsilon }_{0}}}-\dfrac{\sigma }{2{{\varepsilon }_{0}}}=0.$$
Bài toán được giải quyết. $\blacksquare$
 
Last edited:
hohoangviet đã viết:
Bài 2: Xác định cường độ điện trường gây bởi một dây dẫn thẳng dài vô hạn tích điện dương điều với mật độ điện tích là $\lambda=3.10^6\dfrac{C}{m}$ tại điểm $M$ cách dây khoảng $r=10cm$. Biết hằng số điện $E_0 =\dfrac{1}{4 \pi 9 10^9}\dfrac{C^2}{N m^2}.$
Chọn mặt Gauss là mặt trụ bán kính đúng bằng $r$ và chiều cao $h$, trục đi qua tâm trùng với dây dẫn thẳng dài vô hạn. Theo định lí Gauss, ta có $${{\phi }_{E}}=\dfrac{q}{{{\varepsilon }_{0}}}\Rightarrow E. 2\pi rh=\dfrac{\lambda h}{{{\varepsilon }_{0}}}\Rightarrow \boxed{E=\dfrac{\lambda }{2\pi {{\varepsilon }_{0}}r}.}$$ Thay số vào là xong. $\blacksquare$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
ngoclinh_2510 Bài tập cường độ điện trường Bài tập Điện tích - Điện trường 3
Mất Gốc Cường độ điện trường bên trong tấm kim loại đó là Bài tập Điện tích - Điện trường 1
ngoclinh_2510 Tính độ lớn cường độ điện trường Bài tập Điện tích - Điện trường 2
M Cường độ điện trường gây ra bởi điện tích điểm Bài tập Điện tích - Điện trường 2
Viet Duy Xác định cường độ dòng điện trường do Q gây ra tại M. Bài tập Điện tích - Điện trường 4
Geni Nguyễn Xác định cường độ điện trường tại điểm M nằm trên đường thẳng đi qua hai điện tích Bài tập Điện tích - Điện trường 5
bo tro vat ly Tỉ số giữa véctơ cường độ điện trường Bài tập Điện tích - Điện trường 3
H Cường độ điện trường Bài tập Điện tích - Điện trường 0
NFS.Poseidon Xác định vận tốc nhỏ nhất của điện tích trong cường độ điện trường Bài tập Điện tích - Điện trường 0
GS.Xoăn Tìm cường độ điện trường tại trực tâm $H$ của 3 điểm trên sao cho $\Delta ABC$ có diện tích... Bài tập Điện tích - Điện trường 3
SHINE Tính điện tích hạt bụi và muốn hạt bụi vẫn cân bằng thì cường độ điện trường phải bằng bao nhiêu? Bài tập Điện tích - Điện trường 2
SHINE Tính cường độ điện trường tổng hợp tại Bài tập Điện tích - Điện trường 2
SHINE Xác định cường độ điện trường tại điểm đặt của mỗi điện tích? Bài tập Điện tích - Điện trường 1
SHINE Hãy xác định cường độ điện trường tại Bài tập Điện tích - Điện trường 2
ff610a172 Xác định cường độ điện trường Bài tập Điện tích - Điện trường 0
H Tính cường độ điện trường gây ra bời vỏ cầu Bài tập Điện tích - Điện trường 0
P Xác định cường độ điện trường tại M trên trung trực của AB Bài tập Điện tích - Điện trường 4
P Điểm có cường độ điện trường 8000V/m sẽ cách điện tích bao nhiêu Bài tập Điện tích - Điện trường 3
crazyfish2008 Định h để cường độ điện trường tại M cực đai Bài tập Điện tích - Điện trường 2
D Tính cường độ điện trường tại $C$ của tam giác $ABC$ Bài tập Điện tích - Điện trường 1
Viet Duy Để cường độ điệm trường tại C có vecto Ec vuông góc vecto CB thì q2 có dấu và độ lớn như thế nào? Bài tập Điện tích - Điện trường 2
sương nắng Ba điện tích điểm cùng độ lớn cùng dấu q đặt tại ba đỉnh cúa một tam giác đều cạnh a Bài tập Điện tích - Điện trường 6
Legendary light Tìm độ lệch Bài tập Điện tích - Điện trường 0
Đ Độ lệch so với phương ban đầu của electron khi đi vào giữa hai bản kim loại? Bài tập Điện tích - Điện trường 0
D Ta có điều gì về độ cao max, tầm xa của eletron? Bài tập Điện tích - Điện trường 0
K Tìm độ cứng lò xo K để bản B không chạm bản A Bài tập Điện tích - Điện trường 2
SHINE Độ lớn và dấu của điện tích q? Bài tập Điện tích - Điện trường 1
SHINE Tìm góc hợp và độ lớn của lực lên điện tích? Bài tập Điện tích - Điện trường 1
SHINE Tìm độ lớn và dấu của q? Bài tập Điện tích - Điện trường 1
D Tính độ lớn lực hướng tâm đặt lên Êlectron Bài tập Điện tích - Điện trường 0
ff610a172 Dấu và độ lớn của điện tích Qo? Bài tập Điện tích - Điện trường 1
B Tính độ giảm độ cao của quả cầu mang điện. Bài tập Điện tích - Điện trường 0
cuongk46t1 Xác định độ lớn của lực tương tác điện Bài tập Điện tích - Điện trường 2
W Tìm điện tích mỗi tụ Bài tập Điện tích - Điện trường 0
C Bài tập tụ điện Bài tập Điện tích - Điện trường 0
N Hiệu điện thế giữa 2 cực Bài tập Điện tích - Điện trường 0
Viet Duy Xác định lực điện tác dụng lên điện tích điểm q= -3*10^-6C khi đặt q tại M? Bài tập Điện tích - Điện trường 1
sương nắng Hỏi phải đặt điện tích trên cách nhau bao nhiêu ở trong dầu Bài tập Điện tích - Điện trường 1
ngoclinh_2510 Khoảng cách giữa các điện tích phải là bao nhiêu để lực tương tác giữa chúng bằng F Bài tập Điện tích - Điện trường 1
T Xác định lực tương tác điện giữa hai quả cầu Bài tập Điện tích - Điện trường 1
Legendary light Lập công thức tính điện dung của tụ điện cầu. Bài tập Điện tích - Điện trường 0
H Xác định các điện tích q1, q2 Bài tập Điện tích - Điện trường 0
T Xác định lực tác dụng của hai điện tích lên điện tích thứ ba Bài tập Điện tích - Điện trường 0
Hải Quân Tìm điện thông? Bài tập Điện tích - Điện trường 1
Hải Quân Xác định điện thông gửi qua mặt phẳng hình chữ nhật nằm trong mặt phẳng xy? Bài tập Điện tích - Điện trường 0
K Hạt điện tích bay trong một mặt phẳng vuông góc với các đường sức của một từ trường đều Bài tập Điện tích - Điện trường 1
K Điện dung của tụ điện Bài tập Điện tích - Điện trường 6
L Tính hiệu điện thế bộ tụ Bài tập Điện tích - Điện trường 1
L Tính hiệu điện thế bộ tụ điện Bài tập Điện tích - Điện trường 0
Nguyễn Minh Hiền Tính điện tích tối đa Bài tập Điện tích - Điện trường 3
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top