Thắc mắc công thức

Câu hỏi
Chuyển động của tên lửa trong trường hợp nhiên liệu cháy và phụt ra liên tục:
$\vec{a}=-\dfrac{m}{M}\vec{u}$
$\vec{F}=-m\vec{u}$
$v=uln\left(\dfrac{M_0}{M}\right)$
* Mọi người chứng minh công thức đó hộ e được chứ ạ?
 

Quảng cáo

Top