Hiệu điện thế giữa 2 đầu mạch

Bài toán
Mạch điện xoay chiều không phân nhánh gồm điện trở thuần $R$, cuộn cảm thuần có cảm kháng $Z_{L}$ và tụ điện có dung kháng $Z_{C}=2Z_{L}$. Vào 1 thời điểm $U_{R}=40V$, $U_{C}=30V$ thì hiệu điện thế giữa 2 đầu mạch là.
A. $50$
B. $85$
C. $55$
D. $25$
 
Bài toán
Mạch điện xoay chiều không phân nhánh gồm điện trở thuần $R$, cuộn cảm thuần có cảm kháng $Z_{L}$ và tụ điện có dung kh
Bài toán
Mạch điện xoay chiều không phân nhánh gồm điện trở thuần $R$, cuộn cảm thuần có cảm kháng $Z_{L}$ và tụ điện có dung kháng $Z_{C}=2Z_{L}$. Vào 1 thời điểm $U_{R}=40V$, $U_{C}=30V$ thì hiệu điện thế giữa 2 đầu mạch là.
A. $50$
B. $85$
C. $55$
D. $25$
Áng $Z_{C}=2Z_{L}$. Vào 1 thời điểm $U_{R}=40V$, $U_{C}=30V$ thì hiệu điện thế giữa 2 đầu mạch là.
A. $50$
B. $85$
C. $55$
D. $25$
Bài toán
Mạch điện xoay chiều không phân nhánh gồm điện trở thuần $R$, cuộn cảm thuần có cảm kháng $Z_{L}$ và tụ điện có dung kháng $Z_{C}=2Z_{L}$. Vào 1 thời điểm $U_{R}=40V$, $U_{C}=30V$ thì hiệu điện thế giữa 2 đầu mạch là.
A. $50$
B. $85$
C. $55$
D. $25$
Mình nghĩ là bạn có thể suy ra tỉ lệ giữa R và Zc thông qua Ur và Uc
sau đó bạn thay vào tính Z tổng theo R
rồi lấy i mạch hhay ir nhân vào Z tổng thì ra ngay ấy mà
 
Bài toán
Mạch điện xoay chiều không phân nhánh gồm điện trở thuần $R$, cuộn cảm thuần có cảm kháng $Z_{L}$ và tụ điện có dung kháng $Z_{C}=2Z_{L}$. Vào 1 thời điểm $U_{R}=40V$, $U_{C}=30V$ thì hiệu điện thế giữa 2 đầu mạch là.
A. $50$
B. $85$
C. $55$
D. $25$
Dap an C
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
T Hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu R và hai đầu tụ C lần lượt là Bài tập Điện xoay chiều 0
phuchang Trong cách mắc hình sao hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai dây pha là? Bài tập Điện xoay chiều 3
Đào Anh Thành Gía trị của f để hiệu điện thế hai đầu cuộn cảm max Bài tập Điện xoay chiều 4
hoàidien Để hiệu điện thế 2 đầu cùng pha với điện áp hai đầu R thì điện dung của tụ điện là: Bài tập Điện xoay chiều 2
L Khi tốc độ quay của rôto là n2 thì hiệu điện thế hai đầu tụ điện đại cực đại và bằng bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 4
Y Truyền tải điện Hiệu điện thế hiệu dụng ở nơi cấp điện là Bài tập Điện xoay chiều 1
L Tìm L để hiệu điện thế 2 đầu RC trỡ pha hơn hiệu điện thế là 90 độ? Bài tập Điện xoay chiều 2
X MBA Xác định hiệu điện thế hai đầu cuộn thứ cấp Bài tập Điện xoay chiều 1
Hải Quân Hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hơ là? Bài tập Điện xoay chiều 5
0 Tại thời điểm, hiệu điện thế trên cuộn dây là 80$\sqrt{3}$V và đang giảm thì hiệu điện thế trên tụ đ Bài tập Điện xoay chiều 3
Uchiha Sasuke98 Tại thời điểm hiệu điện thế 2 đầu cuộn dây là $80\sqrt{3}$ V và đang giảm thì hiêu điện thế trên tụ Bài tập Điện xoay chiều 4
BoythichFAP Truyền tải điện Độ giảm hiệu điện thế Bài tập Điện xoay chiều 4
T Truyền tải điện Điện năng được truyền từ nơi phát đến một khu dân cư bằng đường dây một pha với hiệu điện thế hiệu d Bài tập Điện xoay chiều 0
xuanhoang281 Truyền tải điện Tìm số máy đã tăng thêm biết hiệu điện thế nơi truyền tải không đổi, các máy tiêu thụ điện ổn định v Bài tập Điện xoay chiều 2
xuanhoang281 f biến thiên Tăng tần số từ 0 Hz thì hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 3
xuanhoang281 f biến thiên Khi f có giá trị nào sau đây thì hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu cuộn dây có giá trị cực đại: Bài tập Điện xoay chiều 2
Lê Thu Huyền MBA Xác định hiệu điện thế hiệu dụng trên hai đầu điện trở $R$ Bài tập Điện xoay chiều 0
hankhue Nếu làm ngắn tụ điện thì hiệu điện thế hiệu dụng trên điện trở thuần R là: Bài tập Điện xoay chiều 2
kyubi0310 Truyền tải điện Hiệu điện thế hiệu dụng nơi cấp điện Bài tập Điện xoay chiều 1
21653781 Hiệu điện thế cực đại Uo và hiệu điện thế tức thời uAB có giá trị Bài tập Điện xoay chiều 1
C Khi đó hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu điện trở thuần R có giá trị là Bài tập Điện xoay chiều 1
hoankuty Viết biểu thức của hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch? Bài tập Điện xoay chiều 2
Kate Spencer MBA Xác định hiệu điện thế hiệu dụng $U_{2}$ tại hai đầu cuộn thứ cấp và hiệu suất máy biến thế Bài tập Điện xoay chiều 1
Kate Spencer Cường độ dòng điện trong mạch khi mắc hiệu điện thế trên vào mạch chứa P và Q mắc nối tiếp Bài tập Điện xoay chiều 1
GS.Xoăn C biến thiên Tính hiệu điện thế hai đầu tụ khi đó? Bài tập Điện xoay chiều 11
S Hiệu điện thế hiệu dụng nơi cấp điện là Bài tập Điện xoay chiều 3
0 Giữ nguyên tần số,tăng hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu cuộn sơ cấp đến giá trị $U_{2}$ thì chỉ số vô Bài tập Điện xoay chiều 5
O Hiệu điện thế hiệu dụng Bài tập Điện xoay chiều 4
S Truyền tải điện Hiệu điện thế hiệu dụng ở 2 cực của máy phát bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
chinhanh9 MBA Tính hiệu điện thế hai đầu điện trở R Bài tập Điện xoay chiều 1
H Taị thời điểm $t=\dfrac{1}{150}$ s thì hiệu điện thế trên tụ có giá trị là Bài tập Điện xoay chiều 1
haninso Đặt hiệu điện thế này vào hai đầu đoạn mạch gồm các phần tử trên mắc nối tiếp thì cường độ Bài tập Điện xoay chiều 1
Enzan Độ lệch pha giữa dòng điện và hiệu điện thế hai đầu mạch là Bài tập Điện xoay chiều 1
Hoàng Phong Kể từ đó, hiệu điện thế cực đại trên tụ còn lại $c_1$ Bài tập Điện xoay chiều 5
phaidodaihoc1996 Tức thời Hiệu điện thế giữa 2 đầu mạch là: Bài tập Điện xoay chiều 1
Gem Khi mạch thứ cấp hở, hiệu điện thế hiệu dụng giữa 2 đầu của cuộn thứ cấp nhận giá trị nào? Bài tập Điện xoay chiều 0
P f biến thiên Giá trị cực đại của hiệu điện thế hai đầu tụ điện là? Bài tập Điện xoay chiều 7
chinhanh9 MBA Hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu R là? Bài tập Điện xoay chiều 3
inconsolable Biểu thức hiệu điện thế ở 2 đầu đoạn mạch có dạng: Bài tập Điện xoay chiều 3
K Giá trị của hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 4
H MBA Trong máy biến thế, khi hiệu điện thế ở mạch thứ cấp tăng k lần thì Bài tập Điện xoay chiều 1
huynhcashin C biến thiên Điều chỉnh C để hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu cuôn dây cực đại thì giá trị của R là Bài tập Điện xoay chiều 3
tisdadu Khi tụ bị nối tắt thì hiệu điện thế hiệu dụng 2 đầu diện trở bằng bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 1
tisdadu R biến thiên Tần số góc $\omega$ bằng bao nhiêu để hiệu điện thế $U_{RL}$ không phụ thuộc vào R? Bài tập Điện xoay chiều 4
vat_ly_oi Cho dòng điện xoay chiều $i = I_o sin \omega t$ (A) chạy qua thì hiệu điện thế u giữa hai đầu R là: Bài tập Điện xoay chiều 1
T Tức thời Dùng vôn kế nhiệt có điện trở rất lớn để đo hiệu điện thế hai đầu tụ điện thì vôn kế chỉ: Bài tập Điện xoay chiều 2
phonglx MBA Tính hiệu điện thế hiệu dụng và cường độ dòng điện hiệu dụng trên cuộn sơ cấp Bài tập Điện xoay chiều 10
dungpro1511 C biến thiên Hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu điện trở Bài tập Điện xoay chiều 4
tramyvodoi L biến thiên Biểu thức của điện hiệu điện thế $U_{MB}$ Bài tập Điện xoay chiều 1
nvc1995 f biến thiên Giá trị biến thiên của hiệu điện thế hiệu dụng UR Bài tập Điện xoay chiều 2
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top