Tìm phản lực tại các khớp A,B,C.

Hai thanh AB, BC đồng chất, tiết diện đều, có cùng trọng lượng P=10N gắn với nhau và với tường tại ba khớp A, B, C. Tam giác ABC đều và nằm trong mặt phẳng thẳng đứng.
Tính phản lực tại các khớp A, B, C.
 

Quảng cáo

Top