Tìm hướng và độ lớn của mảnh thứ nhất

Bài toán
Một viên đạn đang bay thẳng đứng lên cao với vận tốc $250 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$ thì nổ thành hai mảnh có khối lượng bằng nhau. Tìm hướng và độ lớn của mảnh thứ nhất biết mảnh thứ hai bay với vận tốc $500 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$ theo phương lệch góc $60^0$ với phương thẳng đứng hướng xuống phía dưới mặt đất.
 
Theo định luật bảo toàn động lượng, ta có:
P*V=$P_{1}$*$V_{1}$+$P_{2}$*$V_{2}$
lại có:
P=2$P_{1}$=2$P_{2}$
$\Rightarrow $ $V_{1}$=250m/$s^{2}$
Gọi $\alpha $ là góc hợp giữa mảnh 1 và phương thẳng đứng, ta có:
cos$\alpha $= $P_{2}$/P
$\Rightarrow $ $\alpha $=$30^{0}$
 
Theo định luật bảo toàn động lượng, ta có:
P*V=$P_{1}$*$V_{1}$+$P_{2}$*$V_{2}$
lại có:
P=2$P_{1}$=2$P_{2}$
$\Rightarrow $ $V_{1}$=250m/$s^{2}$
Gọi $\alpha $ là góc hợp giữa mảnh 1 và phương thẳng đứng, ta có:
cos$\alpha $= $P_{2}$/P
$\Rightarrow $ $\alpha $=$30^{0}$
Anh chịu khó vẽ hình ra hộ e đi anh, e hơi chậm hiểu nhiều tí ạ! Hihi em cảm ơn a!
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
thaibao09hn Tìm thế năng ở vị trí cao nhất (dùng định luật bảo toàn cơ năng) Bài tập Các định luật bảo toàn 1
L Tìm độ biến dạng Bài tập Các định luật bảo toàn 2
Na Hyun Jung Tìm động lượng của ô tô trước khi tắt máy Bài tập Các định luật bảo toàn 3
T Tìm khoảng cách cực đại và cực tiểu giữa các khối khi hệ chuyển động Bài tập Các định luật bảo toàn 0
My sky Tìm vật tốc viên đạn? Bài tập Các định luật bảo toàn 0
minhtangv Tìm công suất ô tô Bài tập Các định luật bảo toàn 0
Đạt QH Tìm vị trí của mảnh đạn thứ hai Bài tập Các định luật bảo toàn 2
Legendary light Tìm vận tốc quả cầu trên khi nó sắp va chạm với mặt phẳng ngang. Bài tập Các định luật bảo toàn 4
Legendary light Tìm vận tốc cực đại. Bài tập Các định luật bảo toàn 0
Hải Quân Tìm vận tốc mỗi phần? Bài tập Các định luật bảo toàn 3
H Tìm khoảng cách giữa hai vật kể từ lúc va chạm đến khi vật $m_1$ dừng lại lần đầu tiên Bài tập Các định luật bảo toàn 13
T Tìm vận tốc ban đầu của viên đạn và biến thiên động năng của hệ trong va chạm Bài tập Các định luật bảo toàn 0
math Tìm vận tốc lớn nhất của vật đó Bài tập Các định luật bảo toàn 0
K Bài tập tính công và năng lượng Bài tập Các định luật bảo toàn 1
T Vận tốc của vật và lực căng của dây Bài tập Các định luật bảo toàn 1
phan trân Tính vận tốc cực đại và sức căng lớn nhất của dây trong quá trình chuyển động của vật. Bài tập Các định luật bảo toàn 7

Quảng cáo

Top