Hỏi xe có thể đạt vận tốc tối đa nào mà không bị trượt?

Bài toán
Một chiếc xe chuyển động tròn đều trên một đường tròn bán kính R=200m. Hệ số ma sát trượt giữa xe và mặt đường là k=0,2. Hỏi xe có thể đạt vận tốc tối đa nào mà không bị trượt?
Coi ma sát lăn là rất nhỏ. Cho $g=10 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$.

* Em thắc mắc tại sao lại cho ma sát trượt mà không cho ma sát lăn? Mọi người giải giùm e với nhé! Cảm ơn mọi người nhiều.
 
Khi xe chuyển động thì để không trượt khỏi quỹ đạo thì lực ma sát trượt có vai trò là lực hướng tâm, do đó ta có:
$F_{ht}$=$F_{ms}$
$\Leftrightarrow $ $\dfrac{v^{2}}{r}$=k. G
thay số vào tính được v=20 m/s
không phải là ma sát lăn vì ma sát lăn chỉ làm ngăn cản chuyển động chứ không đóng vai trò làm lực hướng tâm.
 
Khi xe chuyển động thì để không trượt khỏi quỹ đạo thì lực ma sát trượt có vai trò là lực hướng tâm, do đó ta có:
$F_{ht}$=$F_{ms}$
$\Leftrightarrow $ $\dfrac{v^{2}}{r}$=k. G
thay số vào tính được v=20 m/s
không phải là ma sát lăn vì ma sát lăn chỉ làm ngăn cản chuyển động chứ không đóng vai trò làm lực hướng tâm.
$F_{ht}=F_{msn}$(lực ma sát nghỉ đóng vai trò lực hướng tâm)
$\rightarrow \dfrac{v^{2}}{r}=\mu.N$
Với N là áp lực của xe lên mặt đường. Do mặt đường nằm ngang nên N=mg(bằng trọng lượng của xe). Em làm good nhưng kí hiệu vậy các bạn sẽ không hiểu được.
 
Khi xe chuyển động thì để không trượt khỏi quỹ đạo thì lực ma sát trượt có vai trò là lực hướng tâm, do đó ta có:
$F_{ht}$=$F_{ms}$
$\Leftrightarrow $ $\dfrac{v^{2}}{r}$=k. G
thay số vào tính được v=20 m/s
không phải là ma sát lăn vì ma sát lăn chỉ làm ngăn cản chuyển động chứ không đóng vai trò làm lực hướng tâm.
$F_{ht}=F_{msn}$(lực ma sát nghỉ đóng vai trò lực hướng tâm)
$\rightarrow \dfrac{v^{2}}{r}=\mu.N$
Với N là áp lực của xe lên mặt đường. Do mặt đường nằm ngang nên N=mg(bằng trọng lượng của xe). Em làm good nhưng kí hiệu vậy các bạn sẽ không hiểu được.
* Em không hiểu tại sao lực ma sát nghỉ trong trường hợp này lại đóng vai trò là lực hướng tâm, ngoài lực này vật còn chịu tác dụng của các lực khác không ạ? Thầy và a có thể vẽ hình minh họa hộ e chứ! Em cảm ơn ạ!
 
$F_{ht}=F_{msn}$(lực ma sát nghỉ đóng vai trò lực hướng tâm)
$\rightarrow \dfrac{v^{2}}{r}=\mu.N$
Với N là áp lực của xe lên mặt đường. Do mặt đường nằm ngang nên N=mg(bằng trọng lượng của xe). Em làm good nhưng kí hiệu vậy các bạn sẽ không hiểu được.
Em cảm ơn thầy, em sẽ rút kinh nghiệm(do em mới vào mà:))
 
* Em không hiểu tại sao lực ma sát nghỉ trong trường hợp này lại đóng vai trò là lực hướng tâm, ngoài lực này vật còn chịu tác dụng của các lực khác không ạ? Thầy và a có thể vẽ hình minh họa hộ e chứ! Em cảm ơn ạ!
À, ban đầu bạn coi như bạn ở trên xe, bạn sẽ thấy bạn đang chuyển động thẳng, khi đó chỉ có lực ma sát lăn sinh ra để cản chuyển động của bạn nhưng nó lại không làm bạn rời khỏi quỹ đạo ban đầu.
Nếu thử xét lúc này bạn là một người ngồi trên máy bay quan sát thì bạn sẽ thấy ô tô chuyển động tròn, lúc này sẽ có lực quán tính li tâm xuất hiện có xu hướng làm ô tô đi ra khỏi quỹ đạo, do đó cần một lực ma sát trượt có vai trò là lực hướng tâm để kéo ô tô vào để không chệch khỏi quỹ đạo(xin lỗi vì hơi dài)
 

Quảng cáo

Top