Tính góc $\alpha $ tạo bởi BC và phương ngang

Bài toán
Thanh đồng chất ABC có tiết diện nhỏ, góc B=60 độ treo cân bằng trên dây AD. Tính góc $\alpha $ tạo bởi BC và phương ngang. Biết BC=2AB.
 

Quảng cáo

Top