Tìm hệ số ma sát k nhỏ nhất giữa ô tô và mặt đường

Bài toán
Hệ số ma sát k giữa bánh xe phát động và mặt đường phải có giá trị nhỏ nhất là bao nhiêu để ô tô khối lượng 2 tấn chở 4 tấn hàng có thể chuyển động với gia tốc a= 0,2 m/$s^{2}$ ?
Biết chỉ có các bánh sau là bánh phát động và coi khối tâm ô tô nằm giữa khoảng cách 2 trục bánh, khối tâm của hàng nằm trên trục sau.
 
Áp lực của 2 bánh sau là $Q=\dfrac{ P_1}{2}+P_2=50000N$(1 là o tô, 2 là hàng)
Áp dụng $F=\left(m_1+m_2\right)a=1200N$ là lực cần thiết để ô tô tăng tốc. Để có lực này ô tô phải tác dụng vào đất 1 lực F' hướng phía sau theo đl 3 Niuton đất sẽ tác dụng 1 lực chính là F hướng phía trước. Vậy F=F' (hướng ngược nhau, vecto F' đặt ở đất, vecto F đặt trên bánh xe)
Để không bị trượt $F_{msn}\geq F \Rightarrow \mu. Q\geq F \Rightarrow \mu\geq 0,024$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Legendary light Tìm phản lực tại các khớp A,B,C. Bài tập Tĩnh học vật rắn 0
Các chủ đề tương tự

Quảng cáo

Top