Tổng trở của cuộn dây có giá trị bao nhiêu?

Bài toán
Đặt 1 điện áp xoay chiều $u= 150\sqrt{2}\cos \omega t \left(V\right) $ vào 2 đầu đoạn mạch R nối tiếp với C (đoạn AM) và nối tiếp với 1 cuộn dây L, điện trở thuần r (đoạn MB). Dùng dây dẫn nối tắt 2 đầu cuộn dây thì cường độ hiệu dụng qua điện trở là $ \sqrt{3}$ A. Thay dây dẫn bằng 1 vôn kế chỉ 75V, điện áp giữa 2 đầu vôn kế lệch pha $\dfrac{\pi }{3} $ so với điện áp 2 đầu đoạn mạch. Tổng trở của cuộn dây có giá trị bao nhiêu?
 
Dùng dây dẫn nối tắt 2 đầu cuộn dây thì cường độ hiệu dụng qua điện trở là $\sqrt{3}A$
--$\Rightarrow$ mạch chỉ có R và C $\rightarrow Z=\sqrt{R^2+Z_C^2}=\dfrac{U}{I}=\dfrac{150}{\sqrt{3}} $
Thay dây dẫn bằng 1 vôn kế--$\Rightarrow$vôn kế đo điện thế hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây
Điện áp giữa 2 đầu vôn kế lệch pha π/3 so với điện áp 2 đầu đoạn mạch
$\Rightarrow U_{AM}=75\sqrt{3}\Rightarrow I_{AM}=\dfrac{U_{AM}}{Z_{AM}}=\dfrac{75\sqrt{3}}{\dfrac{150}{\sqrt{3}}}=0,5$
$\rightarrow Z_d=\dfrac{U_{MB}}{I_{AM}}=\dfrac{75}{0,5}=150$
 

Attachments

Lời giải

  • Khi nối tắt, ta tính được $\sqrt{R^{2}+Z_{C}^{2}}=50\sqrt{3}$
  • Khi mắc vôn kế thì : $u_{AM}\perp u_{MB}\rightarrow \dfrac{\sqrt{R^{2}+Z_{C}^{2}}}{\sqrt{r^{2}+Z_{L^{2}}}}=\sqrt{3}$ $\Rightarrow\sqrt{r^{2}+Z_{L}^{2}}=50\Rightarrow I_{MB}=1,5\Rightarrow Z=100$
 
Last edited:
Dùng định lý hàm số sin sẽ thấy :

$\dfrac{150}{\sin \varphi _{M}}=\dfrac{75}{\sin \varphi _{A}} $ và $\varphi _{M}+\varphi _{A}=\dfrac{2\pi }{3}$
$\Rightarrow \varphi _{M}=\dfrac{\pi }{2};\varphi _{A}=\dfrac{\pi }{6}$
 
Èo chả để ý kĩ mình có tính góc đâu dùng cái $a^2=b^2+c^2-2bc.\cos \alpha $ nên ai ngờ nó là góc vuông, đến cuối cùng thì ấn máy tính sai chỗ tìm I, nhưng mà Z=50 chứ đâu phải 100
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
L Tính điện trở mỗi bóng đèn. tổng trở của mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
hoankuty f biến thiên Tìm tổng trở $Z$ của đoạn mạch? Bài tập Điện xoay chiều 15
Halerm Dép Tổng trở của cuộn cảm Bài tập Điện xoay chiều 0
thanh thương Tổng trở của đoạn mạch Bài tập Điện xoay chiều 8
huynhcashin R biến thiên Xác định điện trở thuần của cuộn dây và tổng trở của mạch AB Bài tập Điện xoay chiều 1
Heavenpostman Hộp đen Tổng trở của đoạn mạch khi đó là Bài tập Điện xoay chiều 3
ShiroPin Tổng trở của mạch Bài tập Điện xoay chiều 5
NTH 52 Hộp đen Tổng trở của đoạn mạch khi đó là? Bài tập Điện xoay chiều 1
•One-HicF Tổng trở của toàn mạch là ? Bài tập Điện xoay chiều 2
T Công suất tiêu thụ của cuộn dây là $40W$. Tìm tổng điện trở? Bài tập Điện xoay chiều 4
D Tính tổng trở cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 1
kiemro721119 Hộp đen Tổng trở đoạn mạch lúc sau? Bài tập Điện xoay chiều 3
DanHien Thời điểm lần thứ 2016 mà tổng điện áp tức thời ($u_{C_1}$ + $u_{C_2}$) gấp 3 lần u là Bài tập Điện xoay chiều 2
Nắng Sân Trường Tổng $\varphi _{1}+\varphi _{2}$ có giá trị bằng ? Bài tập Điện xoay chiều 2
A Tổng giá trị $R_1+R_2$ gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 0
please help Tổng cảm kháng nhỏ nhất và dung kháng nhỏ nhất thõa mãn Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán xấp xỉ Bài tập Điện xoay chiều 2
BoythichFAP Tổng giá trị $\left(U_{C_{max}}+U_{L_{max}}\right)$ gần giá trị nào nhất? Bài tập Điện xoay chiều 2
N Điều chỉnh điện dung của tụ thì tổng điện áp hiệu dụng $U_{AM} + U_{BM}$ đạt cực đại bằng $U_{a}$ . Bài tập Điện xoay chiều 7
isaacnewtontp C biến thiên Giá trị cực đại của tổng điện áp hiệu dụng $(U_{AM} + U_{MB})$ là Bài tập Điện xoay chiều 11
GS.Xoăn TỔNG HỢP NHỮNG CÔNG THỨC GIẢI NHANH PHẦN ĐIỆN XOAY CHIỀU Bài tập Điện xoay chiều 25
GS.Xoăn C biến thiên Tổng $(U_1+U_2)$ gần giá trị nào nhất trong các giá trị sau? Bài tập Điện xoay chiều 1
A Từ trường tổng hợp tại tâm O có giá trị Bài tập Điện xoay chiều 7
Sky Fighter Tính $U_C$ để tổng điện áp hiệu dụng đạt max Bài tập Điện xoay chiều 3
H C biến thiên Điều chỉnh C để tổng điện áp $U_{AB} +U_{AM}+U_{MB}$ đạt giá trị cực đại.Khi đó hệ số công suất là Bài tập Điện xoay chiều 2
ashin_xman C biến thiên Hãy tính tổng độ lệch pha của hiệu điện thế hai đầu mạch so với cường độ dòng điện trong mạch. Bài tập Điện xoay chiều 1
N Tức thời Tại thời điểm điện áp tức thời trên điện trở là 50V và đang tăng thì điện áp tức thời trên tụ là Bài tập Điện xoay chiều 1
Y Hệ số tự cảm L của cuộn dây và điện trở R là Bài tập Điện xoay chiều 2
F Biến trở kết hợp w thay đổi ! Bài tập Điện xoay chiều 4
Đậu Hoàng Anh Tính tỉ số giữa cảm kháng và điện trở thuần của cuộn sơ cấp Bài tập Điện xoay chiều 1
Maii_Hoa Tính điện trở hoạt động R0 và hệ số tự cảm L của cuộn dây. Bài tập Điện xoay chiều 0
N C biến thiên Điện trở của đoạn mạch là Bài tập Điện xoay chiều 3
Trust me C biến thiên Để điện áp hiệu dụng trên điện trở cực đại thì giá tri của C là: Bài tập Điện xoay chiều 1
V Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở là Bài tập Điện xoay chiều 1
Đ Giá trị điện áp 2 đầu điện trở khi L thay đổi ? Bài tập Điện xoay chiều 2
L Độ lớn của điện áp tức thời giữa 2 đầu điện trở và giữa đầu cuộn dây lần lượt là ? Bài tập Điện xoay chiều 3
Nhi Huỳnh C biến thiên Điện trở thuần của đoạn mạch bằng: Bài tập Điện xoay chiều 2
phanha11a1 C biến thiên Để điện áp hiệu dụng trên điện trở R đạt cực đại thì giá trị của C có thể là: Bài tập Điện xoay chiều 1
V Tức thời Tại thời điểm $t+\dfrac{T}{12}$ thì điện áp tức thời hai đầu điện trở là Bài tập Điện xoay chiều 3
kieu thu hang R biến thiên Xác đinh điện trở của biến trở để công xuất tiêu thụ trên đoạn mạch đat giá trị cực đại Bài tập Điện xoay chiều 2
ĐỗĐạiHọc2015 Điện trở của bóng đèn Bài tập Điện xoay chiều 0
QS. Nguyễn Minh Đức Mối liên hệ giữa điện trở thuần $R$ với cảm kháng $Z_L$ của cuộn dây và dung kháng $C$ của tụ điện Bài tập Điện xoay chiều 7
L Để hệ số công suất của mạch là 0,6 thì phải ghép thêm 1 điện trở Ro với R có giá trị bao nhiêu và mắ Bài tập Điện xoay chiều 1
I Truyền tải điện Điện trở trên đường dây truyền tải Bài tập Điện xoay chiều 1
O Điện trở R và độ tự cảm của cuộn dây là bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 6
O Tìm điện trở r và độ tự cảm L của cuộn dây? Bài tập Điện xoay chiều 6
ĐỗĐạiHọc2015 Điện trở suất 2 dây lúc đâu gần giá trị nào nhất sau đây. Bài tập Điện xoay chiều 1
Nguyễn Hương Ly Nếu mắc thêm vào mạch một điện trở R = 80 Ω thì phương trình cường độ dòng điện tính theo đơn vị amp Bài tập Điện xoay chiều 4
shochia Điện trở thuần r của cuộn dây là Bài tập Điện xoay chiều 7
shochia Điện trở có giá trị là Bài tập Điện xoay chiều 1
N MBA Hỏi điện trở R3 và điện dung C bằng bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top